25.7 °C, 2.5 m/s, 38 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsJelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta

Projekta mērķis: veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66 infrastruktūru.
Projekta budžets – 2 139 660.00 LVL
Finansējuma avots: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 537 871.00 lati, Valsts budžeta dotācija – LVL 40 708.35 lati un pašvaldības līdzfinansējums 561 080.65 lati.

Projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta” vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66 infrastruktūru.

Projekta galvenā mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības:
1) pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Ganību ielā 66 rekonstrukcija;
2) teritorijas labiekārtošana;
3) aprīkojuma un iekārtu iegāde;
4) būvdarbu uzraudzība;
5) publicitātes pasākumi.

Rekonstrukcijas rezultātā paredzēts izveidot pirmsskolas izglītības iestādi, kurā būs telpas 12 pirmsskolas grupu izvietošanai, administrācijas telpas un virtuves bloks. Ēkā tiks nodrošināta pieejamība personām ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tiks veikta teritorijas labiekārtošana, izveidojot rotaļu laukumus katras grupas bērniem un automašīnu stāvvietu 28 automašīnām pie iebrauktuves vārtiem.

Projekta rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē no jauna tiks izveidotas vietas 280 bērniem, kas par 13.10% samazinās bērnu skaitu rindā uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 280 bērnu vecākiem radīs iespēju nodibināt vai turpināt darba attiecības un radīs 55 jaunas darba vietas pirmsskolas izglītības iestādē, tādējādi veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, pakalpojumu pieejamību un nodarbinātību

Projekts „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” tiks īstenots laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014.gada decembrim un tā kopējās izmaksas ir LVL 2 139 660.00, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ir LVL 1 537 871.00, Valsts budžeta dotācija – LVL 40 708.35 un pašvaldības līdzfinansējums – LVL 561 080.65

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tel. 63005487