11 °C, 4.8 m/s, 91.9 %

Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsSatiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā
Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā

Projekta mērķis – izveidot mūsdienīgu, drošu un multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu, nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti un sabiedriskā transporta pieejamības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.
Projekta budžets – LVL 5 125 250,00
Finansējuma avots – ERAF līdzfinansējums LVL 2 946 343,55 (57,49 %), Valsts budžeta dotācija – LVL 115 318,13 (2,25 %) Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – LVL 2 063 588,32 (40,26 %).

Projekta mērķis:
izveidot mūsdienīgu, drošu un multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu, nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti un sabiedriskā transporta pieejamības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Plānotās aktivitātes:
1)      ielu infrastruktūras un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve satiksmes termināla apkalpošanai (1900 m). Plānoto aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks rekonstruēti sekojoši ielu posmi:

  • Stacijas ielas posms no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam;
  • Zemgales prospekta posms no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai;
  • Pasta ielas posms no Jāņa ielas līdz Stacijas ielai,
  • Palīdzības ielas brauktuves un ietvju segumu atjaunošana;
  • Sporta ielas posms no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā nr.2;
  • Jāņa ielas posms no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai;
  • Izbūvēts Sporta ielas posms no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai.


2)      rekonstrukcijas darbu gaitā tiks izbūvēts stāvlaukums 240 automašīnām un veikta teritorijas labiekārtošana 38 000 m2;

3)      pilsētas sabiedriskā transporta galapunkta izbūve.
Pilsētas sabiedriskā transporta galapunktu (pieturvietas) paredzēts ierīkot uz Zemgales prospekta atsevišķā „kabatā” – divas pieturas rindā, aprīkojot tās ar nojumēm un soliņiem.

Izbūvējot ielas posmu un inženierkomunikācijas, labiekārtojot Stacijas laukumu un apkārtni ap izveidoto ielu, pašvaldība sakārtos savas administratīvās teritorijas daļu, kas radīs priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī nodrošinās iedzīvotājiem drošu un mūsdienu prasībām atbilstošu transporta organizācijas modeli, kas tiks balstīts uz sabiedriskā transporta efektīvu izmantošanu.

Plānotais ieviešanas laiks – 2013.gada jūnijs līdz 2014.gada decembris.

Projekta kopējās plānotās izmaksas – LVL 5 125 250,00 t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir LVL 2 946 343,55 (57,49 %), Valsts budžeta dotācija – LVL 115 318,13 (2,25 %) Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – LVL 2 063 588,32 (40,26 %).
 
Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā