20 °C, 3.8 m/s, 68 %

Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsSociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā
Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.
Projekta Budžets: 87 848,12 LVL
Finansējuma avots: 100%finansē Eiropas Sociālās attīstības fonds.

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku  un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem.

Projekta aktivitātēs piedalās sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā nonākušie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem Bērni un jaunieši savu dalību projekta aktivitātēs uzsāka aprīļa mēnesī un turpina arī skolēnu brīvlaikos iesaistīties saskarsmes nodarbībās, “Dzīves mācības” , mākslas un interešu nodarbībās, sporta, kultūras un citās brīvā laika aktivitātēs. Gan vecākiem, gan jauniešiem ir piedāvātas speciālistu lekcijas un konsultācijas.

Bērni un jaunieši atraktīvi sagaidīja 1. septembri un jauno mācību gadu, turpina apmeklēt projekta aktivitātes gan mācību laikā, gan skolēnu brīvlaika periodā.

Projekta aktivitātēm un dalībai programmā iesaistījušies 25 mērķa grupas dalībnieki, līdz 2013.gada decembrim pakalpojumu plānots sniegt 50 personām.

Plānotais projekta īstenošanas periods:2012.gada janvāris – 2013.gada decembris(24 mēneši)

Projekta budžets: LVL 87 848,12(ESF 100% finansējums)

Informāciju sagatavoja un ievietoja Agita Vimba T.63048908

Plašāka informācija par projektu (279.5 Kb)