18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsVides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās
Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās

Projekta mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgāku aizsargāto zaļo zonu un ūdenstilpņu saglabāšanu un apsaimniekošanu Jelgavas un Šauļu pilsētās, veicinot vides izglītības un vides izpratnes jautājumu attīstību pierobežas pilsētās.
Projekta budžets – 555 773,52 LVL
Finansējuma avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta daļas budžeta finansējums 367 526,49 LVL apmērā sadalās pa šādiem finansējuma avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 312 397,52 LVL, valsts finansējums –18 376,32 LVL un Jelgavas pilsētas pašvaldība – 36 752,65 LVL.

 

Projekta aktivitātes
Pirmais aktivitāšu bloks – Projekta administrēšana
1. Projekta atklāšanas sanāksme Jelgavā;
2. Projekta vadības grupu sanāksmes Jelgavā un Šauļos;
3. Projekta noslēguma konference Šauļos.

Otrais aktivitāšu bloks – Pilsētplānošana un kapacitātes paaugstināšana
1. Divi pieredzes apmaiņas semināri Jelgavā un Šauļos;
2. Divi  pieredzes apmaiņas braucieni uz ES valstīm (Francija un Zviedrija);
3. Divi darba semināri Jelgavā un Šauļos;
4. Izstrādāts tehniskais projekts un komplekss attīstības plāns Tešlu ezeram un tā apkārtējai teritorijai (Šauļu pilsētā) un tehniskā dokumentācija Pils salas attīstībai (Jelgavas pilsētā). 

Trešais aktivitāšu bloks – Vides aizsardzības infrastruktūras attīstība
1. Vides izpratnes veicināšana Pasta salā (izveidots videi draudzīgs rotaļu laukumi, ar kuru palīdzību bērniem tiek dota iespēja izprast dabu (apkārtējo vidi); ierīkotas dabas takas, nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra (soliņi, elektrības pieslēgumi, nostiprināta salas krasta zona). Iztīrīts Driksas upes krasts.
2. Vides sakārtošana Tešla ezerā (labiekārtota teritorija).

Ceturtais aktivitāšu bloks – Sabiedrības informēšana
1. Iedzīvotāju izpratnes veicināšana par vides saglabāšanas pasākumiem 5 uzstādot informatīvus stendus, kas mudina saudzēt pilsētās esošo vidi; dažādi informatīvie materiāli; informēšanas kampaņas skolās;
2. Informācija masu mēdijos utt.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību.
Projekta īstenošanas periods ir no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim.

2013. gada 19.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate” par būvdarbu uzsākšanu Pasta salā.

Projekta kopējais budžets – 555 773,52 LVL, tai skaitā, Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir 367 526,49 LVL (ERAF finansējums – 312 397,52 LVL, valsts finansējums –18 376,32 LVL un pašvaldības līdzfinansējums – 36 752,65 LVL).

Informāciju sagatavoja
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tālr. 63005487