-3.3 °C, 4 m/s, 91.2 %

Elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai pilsētā

Sākumlapa DokumentiProjekti2014.gadsElektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai pilsētā
Elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai pilsētā

Projekta mērķis – četru jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.
Projekta budžets – EUR 103 605,04
Finansējuma avots – EUR 74 000,00 ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzfinansējums, EUR 29 605,04 – pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir četru jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

Trīs elektromobiļi paredzēti Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” ikdienas lietošanai un tie tiks izmantoti satiksmes uzraudzības nodrošināšanai pilsētā, pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas kontrolei un darbam ar nepilngadīgajiem. Savukārt viens elektromobilis paredzēts Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vajadzībām un tas tiks izmantots „Pilsētsaimniecības” pārziņā esošo būvniecības objektu un pilsētas infrastruktūras ikdienas apsekošanai.

Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties elektromobīļus, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 100 km, elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 km/h. Viena elektromobiļa plānotais vidējais nobraukums viena gada laikā ir10 000 km.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 103 605,04 euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no kura Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums – 74 000,00 euro (71,43%), Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 29 605,04 euro (28,57%).

Projekta īstenošanas laiks no 2014.gada 18.jūnija līdz 17.decembrim.
Projekta īstenošana veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu pilsētā, kas ir svarīgi Jelgavai kā industriālai pilsētai un nozīmīgam transporta mezglam. Jelgava jau 2009.gadā ir pievienojusies „Pilsētas mēru paktam” un apņēmusies līdz 2020.gadam vismaz par 20% samazināt CO2 emisijas, par 20% paaugstināt energoefektivitāti un 20% no izmantojamās enerģijas apjoma saražot no atjaunojamiem energoresursiem (20/20/20).