23.6 °C, 2 m/s, 51.4 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta

Sākumlapa DokumentiProjekti2014.gadsJelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta

Projekta mērķis: veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66 infrastruktūru.
Projekta budžets – 2 139 660.00 LVL
Finansējuma avots: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 537 871.00 lati, Valsts budžeta dotācija – LVL 40 708.35 lati un pašvaldības līdzfinansējums 561 080.65 lati.

Projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta” vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66 infrastruktūru.

Projekta galvenā mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības:
1) pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Ganību ielā 66 rekonstrukcija;
2) teritorijas labiekārtošana;
3) aprīkojuma un iekārtu iegāde;
4) būvdarbu uzraudzība;
5) publicitātes pasākumi.

Rekonstrukcijas rezultātā paredzēts izveidot pirmsskolas izglītības iestādi, kurā būs telpas 12 pirmsskolas grupu izvietošanai, administrācijas telpas un virtuves bloks. Ēkā tiks nodrošināta pieejamība personām ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tiks veikta teritorijas labiekārtošana, izveidojot rotaļu laukumus katras grupas bērniem un automašīnu stāvvietu 28 automašīnām pie iebrauktuves vārtiem.

Projekta rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē no jauna tiks izveidotas vietas 280 bērniem, kas par 13.10% samazinās bērnu skaitu rindā uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 280 bērnu vecākiem radīs iespēju nodibināt vai turpināt darba attiecības un radīs 55 jaunas darba vietas pirmsskolas izglītības iestādē, tādējādi veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, pakalpojumu pieejamību un nodarbinātību

Projekts „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” tiks īstenots laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014.gada decembrim un tā kopējās izmaksas ir LVL 2 139 660.00, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ir LVL 1 537 871.00, Valsts budžeta dotācija – LVL 40 708.35 un pašvaldības līdzfinansējums – LVL 561 080.65

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tel. 63005487

 

 

Par paveiktajiem darbiem PII Ganību ielā 66 (08.01.2015.)

Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidota pirmsskolas izglītības iestāde, kurā ir telpas 12 pirmsskolas grupu izvietošanai, administrācijas telpas un virtuves bloks. Projekta ietvaros ir veikta teritorijas labiekārtošana, izveidoti rotaļu laukumi katras grupas bērniem, automašīnu stāvvieta 28 automašīnām pie iebrauktuves vārtiem un iegādāts virtuves aprīkojums un mēbeles. Projekta rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē no jauna tiks izveidotas vietas 280 bērniem.

 

Projekts „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” tika īstenots laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada decembrim, un tā kopējās izmaksas ir EUR 3 044 461,90 t.sk. ERAF līdzfinansējums – EUR 2 188 193,29; Valsts budžeta dotācija – EUR 57 922,77; Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 798 345,84.

Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidota pirmsskolas izglītības iestāde, kurā ir telpas 12 pirmsskolas grupu izvietošanai, administrācijas telpas un virtuves bloks. Projekta ietvaros ir veikta teritorijas labiekārtošana, izveidoti rotaļu laukumi katras grupas bērniem, automašīnu stāvvieta 28 automašīnām pie iebrauktuves vārtiem un iegādāts virtuves aprīkojums un mēbeles. Projekta rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē no jauna tiks izveidotas vietas 280 bērniem.

2014. gada decembrī arī ir noslēgusies Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, II kārta, kas tika finansēts no Jelgavas pilsētas domes budžeta. Projekta izmaksas ir EUR 1 462 422,50. Projekta ietvaros tika izbūvēta piebūve bērnudārza ēkai, kurā atrodas 2 baseini – lielais 10 x 15 metri un mazais 4 x 5 m, 90 kvadrātmetrus plaša sporta zāle, kā arī tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums.

 

 

Par paveiktajiem darbiem PII Ganību ielā 66 (16.06.2014.)

Projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta”, vienošanās Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/004, ietvaros gandrīz pilnībā paveikti plānotie ārējie būvdarbi – nosiltināta ēkas fasāde, izbūvēts jumts, nomainīti logi, notiek sienu  un griestu apdares darbi. Bērnudārza teritorijā uzsākti teritorijas labiekārtošana darbi – bērnu rotaļu nojumju, laukumu, zālāja un celiņu izveide.

Projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta”, vienošanās Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/004, ietvaros gandrīz pilnībā paveikti plānotie ārējie būvdarbi – nosiltināta ēkas fasāde, izbūvēts jumts, nomainīti logi, notiek sienu  un griestu apdares darbi. Bērnudārza teritorijā uzsākti teritorijas labiekārtošana darbi – bērnu rotaļu nojumju, laukumu, zālāja un celiņu izveide.

Tāpat pabeigts darbs pie iekšējiem inženiertīkliem –  izbūvētas  ūdensvada un kanalizācijas sistēmas,  siltummezgls un apkures sistēma.  Ir nomainīta siltumtrase, ārējais ūdensvads, izbūvēti lietus un sadzīves kanalizācijas tīkli. Projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta” būvdarbus veic pilnsabiedrība „UNI SAN –RIMTS”.

Ir noslēdzies konkurss par mēbeļu piegādi, kā rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Vitrum Sistēma”( līgumcena EUR 317 813,76) plānots piegādāt mēbeles līdz 2014. gada 31. oktobrim.
Pašlaik notiek bērnu dārza virtuves aprīkojuma iepirkuma pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

Projektu „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66 1. kārta” plānots īstenot līdz 2014.gada decembrim un tā kopējās izmaksas ir 3 044 461,90 euro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ir 2 188 193,29 euro, Valsts budžeta dotācija – 57 922,77 euro un pašvaldības līdzfinansējums – 798 345,84 euro.

Pagājušā gada augustā ar pilnsabiedrību „UNI SAN –RIMTS” tika noslēgts būvdarbu līgums par bērnudārza rekonstrukcijas II kārtu, kas tiek finansēts no Jelgavas pilsētas domes budžeta. Līgumcena ir 1 389 336,71 euro. Līgums paredz piebūves ēkas izbūvi, kurā atradīsies baseins. Šobrīd ir izbūvēti ēkas pamati, metālkonstrukcijas un jumts. Ēkā tiks izveidots lielais baseins – 10 x 15 metri, kā arī mazais peldbaseins, kura apjoms būs 4 x 5 metri, un sporta zāle. Sporta zāle projektēta 90 kvadrātmetrus plaša, un tajā noritēs bērnudārza audzēkņu fiziskās nodarbības.
 
Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē