5 °C, 4.4 m/s, 51.6 %

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jelgavas 1.internātpamatskolā

Sākumlapa DokumentiProjekti2014.gadsKompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jelgavas 1.internātpamatskolā
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jelgavas 1.internātpamatskolā

Projekta mērķis – veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē – Jelgavas 1.internātpamatskolā, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju apkārtējā vidē.
Projekta budžets – EUR 249 317,88
Finansējuma avots – EUR 199 454,00 ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzfinansējums, EUR 49 863,88 – pašvaldības līdzfinansējums.

Jelgavas 1.internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes pasākumi ir nepieciešami, jo izglītības iestādes norobežojošo konstrukciju elementi ir ar zemu siltumnoturību, apkures sistēma darbojas ar zemu lietderības koeficientu, apgaismojuma sistēma darbojas ar zemu lietderības koeficientu, apgaismojuma sistēma ir energoneefektīva, ventilācijas sistēma nepilnvērtīgi veic savas funkcijas.


Izglītības iestādē projekta ietvaros tiks veikti šādi energoefektivitātes pasākumi:

  • ēkas ārsienu konstrukciju siltināšana;
  • cokola papildus siltināšana;
  • bēniņu papildus siltināšana;
  • nenomainīto logu un durvju nomaiņa pret jauniem;
  • ēkas logu un durvju ailsānu siltināšana;
  • apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija;
  • apkures sistēmas rekonstrukcija;
  • ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.

Šo aktivitāšu īstenošana uzlabos ēkas energoefektivitāti, tehnisko stāvokli, samazināsies izmaksas par siltumenerģiju un paaugstināsies termiskais komforts telpās.


Enerģijas patēriņa prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas – 260 608,63 kWh/gadā, piegādātās enerģijas ietaupījums – 402 083,85 kWh/gadā.


Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu – 0,537 kgCO2/euro gadā; CO2 samazinājums – 107 100,83 kgCO2/gadā.

2014.gada 1.decembrī noslēdzās projekta ietvaros veiktie būvdarbi. Būvdarbu veicējs SIA “Reaton Ltd”, kopējā būvdarbu līguma summa ar PVN ir EUR 245 046,72. Būvuzraudzību veica SIA “MM61”. Būvdarbu autoruzraudzību veica SIA “Arhitektūra un vide”.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tālr. 63005484