25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2014.gadsSatiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā
Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā

Projekta mērķis – izveidot mūsdienīgu, drošu un multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu, nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti un sabiedriskā transporta pieejamības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.
Projekta budžets – LVL 5 125 250,00
Finansējuma avots – ERAF līdzfinansējums LVL 2 946 343,55 (57,49 %), Valsts budžeta dotācija – LVL 115 318,13 (2,25 %) Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – LVL 2 063 588,32 (40,26 %).

 

2014. gada 28. oktobris
Īstenojot plānotā satiksmes termināļa apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūvi, sākti asfaltēšanas darbi – asfalts jau ieklāts Zemgales prospekta posmā no Palīdzības līdz Stacijas ielai, daļēji aptverot arī jaunizbūvēto apļveida krustojumu pie dzelzceļa stacijas. Projekts «Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve, Jelgavā» paredz mainīt satiksmes organizāciju pie dzelzceļa stacijas – stacijas priekšā izbūvējot apļveida krustojumu, jaunu gājēju pāreju izbūvējot Zemgales prospektā, novirzot gājēju plūsmu no stacijas pa Zemgales prospektu.

Šoruden noslēgumam tuvojas arī Sporta ielas turpinājuma asfaltēšana un asfaltēšana notiek arī jaunizbūvētās ielas posms – no Zemgales prospekta virzienā uz
Pasta ielu. Pieslēgumā pie Pasta ielas vēl turpināsies pēdējie inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi.

Ja laikapstākļi neieviesīs būtiskas korekcijas, ir plānots, ka uz novembra vidu dzelzceļa stacijas apkārtne, būs sakārtota tā, ka gājēju un transporta piekļuve automašīnu stāvlaukumam un stacijai tiks būtiski uzlabota. Līdz novembra vidum ir plānots noasfaltēt atlikušo brauktuves posmu ap jaunizbūvēto apli stacijas priekšā un veikt ietves pamatnes bruģakmens ieklāšana Stacijas parka teritorijā.

Visās projektā «Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve, Jelgavā» iekļautajās ielās un ielu posmos asfalta apakškārtu paredzēts ieklāt vēl šajā gadā un tehnoloģiskās pauzes laikā šajā teritorijā atjaunot satiksmes kustību. 2015. gada pavasarī tiks ieklāta asfalta virskārta un veikti labiekārtošanas un satiksmes drošības uzlabošanas darbi.

Projekts “Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” tiek īstenots ar ERAF līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 8 406 274,31 eiro, tostarp ERAF līdzfinansējums – 4 192 269,82 eiro, valsts budžeta dotācija – 155 794,50 eiro, Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 4 058 209,99 eiro. No kopējā darba apjoma, šobrīd īstenoti ir apmēram 40 %. Projekta ietvaros paredzētie būvdarbi tika sākti 2014. gada aprīlī un tie ilgs līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

 

 

2014.gada 28.augusts
Turpinās satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve un ielu rekonstrukcija. Lielākie ielu rekonstrukcijas darbi tiks pabeigti šogad. Asfalta virskārta ir ieklāta Palīdzības, Zirgu un Stacijas ielā, kā arī daļā Zemgales prospekta.

Pilnībā noslēgušies bruģēšanas un asfaltseguma ieklāšanas darbi Palīdzības ielā, Zirgu un Stacijas ielu posmos no Pasta līdz O.Kalpaka ielai. Šajos posmos vēl ar termoplastu ir jāveic horizontālo apzīmējumu ieklāšana. Asfalta virskārta ir ieklāta arī Zemgales prospekta posmā no Jāņa ielas līdz Sudrabu Edžus ielai.

Apjomīgāki darbi ar inženierkomunikāciju izbūvi notiek pārējā Zemgales prospektā, pie dzelzceļa stacijas ēkas un Pasta ielas posmā no Jāņa ielas līdz stacijas aplim. Zemgales prospektā līdz Zemgales Veselības centram un Sporta ielas jaunajā posmā (Sporta ielas pagarinājums cauri Stacijas parkam līdz Pasta ielai) ir ieklāts šķembu pamats, drīzumā šos posmus varēs asfaltēt.

Vairāki uzlabojumi tiek veikti Stacijas parkā, kur nobruģēta lielākā daļa gājēju celiņu. Projekta laikā tiks atjaunoti un nobruģēti celiņi ap Lāčplēša pieminekli, tas tiks izgaismots, kā arī tiks ierīkota ūdens novadīšanas sistēma, lai pieminekļa apkārtnē nekrātos lietus ūdens.
Patlaban būvnieki strādā, lai visos rekonstruējamo ielu posmos varētu ieklāt asfalta pamata kārtu un autovadītāji jau šoziem šīs ielas varētu izmantot satiksmei.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

 

 

2014.gada 28.maijs
Ņemot vērā iepirkumu rezultātu pārsūdzību un nepieciešamību piesaistīt papildus finansējumu projektā plānoto aktivitāšu ieviešanai, līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA „Binders” tika noslēgts 2014.gada 1.aprīlī. Uzņēmums ir uzsācis darbu pie līguma saistību izpildes atbilstoši tehniskajam projektam, tiek veikti trases sagatavošanas darbi, koku izciršana.

Zemes darbu laikā, dziļāk par 30 cm, tiek nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība. Sporta ielas posmā no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai veikta grunts izpēte ar roku darbu, lai atrastu arheoloģiskos priekšmetus – kas ļautu datēt kultūrslāņa rašanās laiku. Darbu gaitā ar pārbaudes rakumiem noskaidrota veco Literātu un Katoļu kapu Ziemeļu robeža, atrakti 7 apbedījumi, kapi datējami ar 19.gs. sākumu, vidu.  Arheoloģiskie priekšmeti tiek attīrīti no apauguma, veikta to numerācija, sagatavots vēstures apraksts un pēc darbu pabeigšanas tie tiks nodoti Jelgavas Ģ. Eliasa vēstures un mākslas muzejam.  

Atbilstoši plānotajam būvdarbu izpildes laika grafikam izpildīto būvdarbu apjoms maija mēnesī ir 3%.

Saistībā ar nobīdēm būvdarbu līguma noslēgšanas procesā, pagarināts arī visa projekta ieviešanas termiņš, šobrīd projekta noslēgums paredzēts 2015. gada 30. jūnijā.    

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

 

 

Par iepirkumiem projektā

Lai nodrošinātu projekta aktivitāšu ieviešanu, Jelgavas pilsētas pašvaldība kopš 2013.gada 3.ceturkšņa strādā pie iepirkumu veikšanas būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.   2013.gada 16.jūlijā pašvaldība izsludināja iepirkumu projektam „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atbilstoši konkursa nolikumam bija 2013.gada 30.septembris. Piedāvājumus iesniedza septiņi pretendenti: SIA „Lemminkainen Latvija”, CBF SIA „Binders”, SIA CBS „Igate”, a/s „A.C.B”, SIA „Saldus ceļinieks”, a/s „Ceļu pārvalde”, SIA „Ostas celtnieks”.  

2013.gada 5.novembrī Iepirkumu komisija par uzvarētāju pasludināja SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””, bet šo lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojā pārsūdzēja SIA CBF „Binders”. Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma saņemšanas Iepirkumu komisija veica atkārtotu vērtēšanu un 2014.gada 23.janvārī par uzvarētāju pasludināja SIA CBF „Binders”. Atbilstoši SIA CBF „Binders” piedāvājumam plānotā līguma summa bija 8 195 792,68 euro.  Ņemot vērā, ka piedāvātā būvdarbu līgumu cena bija augstāka, nekā projektā plānots, ir nepieciešams Jelgavas domes lēmums par papildus finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.  

Saistībā ar būvdarbu iepirkumu aizkavējās arī līgumu slēgšana par autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumiem. Iepirkumā par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu par uzvarētāju tika atzīts SIA „Pk 19-93”, savukārt autoruzraudzības pakalpojumus objektā nodrošinās SIA „3C’’.
 

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
2013.gada 28.februārī

 

 

Projekta mērķis:
izveidot mūsdienīgu, drošu un multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu, nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti un sabiedriskā transporta pieejamības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Plānotās aktivitātes:
1)      ielu infrastruktūras un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve satiksmes termināla apkalpošanai (1900 m). Plānoto aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks rekonstruēti sekojoši ielu posmi:

  • Stacijas ielas posms no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam;
  • Zemgales prospekta posms no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai;
  • Pasta ielas posms no Jāņa ielas līdz Stacijas ielai,
  • Palīdzības ielas brauktuves un ietvju segumu atjaunošana;
  • Sporta ielas posms no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā nr.2;
  • Jāņa ielas posms no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai;
  • Izbūvēts Sporta ielas posms no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai.


2)      rekonstrukcijas darbu gaitā tiks izbūvēts stāvlaukums 240 automašīnām un veikta teritorijas labiekārtošana 38 000 m2;

3)      pilsētas sabiedriskā transporta galapunkta izbūve.
Pilsētas sabiedriskā transporta galapunktu (pieturvietas) paredzēts ierīkot uz Zemgales prospekta atsevišķā „kabatā” – divas pieturas rindā, aprīkojot tās ar nojumēm un soliņiem.

Izbūvējot ielas posmu un inženierkomunikācijas, labiekārtojot Stacijas laukumu un apkārtni ap izveidoto ielu, pašvaldība sakārtos savas administratīvās teritorijas daļu, kas radīs priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī nodrošinās iedzīvotājiem drošu un mūsdienu prasībām atbilstošu transporta organizācijas modeli, kas tiks balstīts uz sabiedriskā transporta efektīvu izmantošanu.

Plānotais ieviešanas laiks – 2013.gada jūnijs līdz 2014.gada decembris.

Projekta kopējās plānotās izmaksas – LVL 5 125 250,00 t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir LVL 2 946 343,55 (57,49 %), Valsts budžeta dotācija – LVL 115 318,13 (2,25 %) Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – LVL 2 063 588,32 (40,26 %).
 
Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā