18.4 °C, 3 m/s, 59.4 %

Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

Sākumlapa DokumentiProjekti2014.gadsSporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm
Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

Projekta mērķis – uzlabot bērnu fiziskās attīstības un pēctecīgu „Sporta” un „Fiziskās izglītības un veselības” mācību priekšmeta satura apguvi visās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša inventāra nodrošinājumu astoņām Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un divām vispārējās izglītības iestādēm.
Projekta budžets – 11 000,00 EUR.
Finansējuma avots – 50 % jeb 5500,00 EUR līdzfinansē Izglītības un zinātnes ministrija un 50 % jeb 5500,00 EUR Jelgavas pilsētas dome.

 

Projekta mērķi ir:
1. Radīt papildus iespējas skolēniem pilnveidot vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmes
2. Uzlabot vieglatlētikas nodarbību sporta inventāru

Projekta ietvaros nepieciešamais sporta inventārs tiks piegādāts 10 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm:
• pirmsskolas izglītības iestādei „Zemenīte”, R. Blaumaņa 12/14;
• pirmsskolas izglītības iestādei „ Ķipari”, Pulkveža Brieža iela 23a;
• pirmsskolas izglītības iestādei „Vārpiņa”, Kronvalda iela 22;
• pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”, Aspazijas iela 18;
• pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Tērvetes iela 6;
• pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis”, Māras iela 2;
• pirmsskolas izglītības iestādei „Gaismiņa”, Vaļņu iela 5;
• pirmsskolas izglītības iestādei „Rotaļa”, Lāčplēša iela 5;
• izglītības iestādei „Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola”, Meiju ceļš 9
• izglītības iestādei „Jelgavas 2. pamatskola”, Sarmas iela 2

Projekta īstenošanas laiks no 2014.gada 3.jūlijam līdz 2014.gada 15.septembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 11 000,00 EUR no kuriem 50 % jeb 5500,00 EUR līdzfinansē Izglītības un zinātnes ministrija un 50 % jeb 5500,00 EUR Jelgavas pilsētas dome.

Projekta mērķa grupa ir 2628 izglītības iestāžu audzēkņi, no kuriem 1667 ir Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un 961 izglītības iestāžu skolēni.

Īstenojot projektu, tiks papildināta izglītības iestāžu sporta mācību materiālā bāze vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, uzlabosies mācību stundu kvalitāte sportā, kā arī nodarbību intensitāte. Projekta īstenošana sekmēs skolēnu fizisko un garīgo aktivitāti, veicinās bērnu un jauniešu fizisko veselību un sociālo attiecību veidošanu starp vienaudžiem.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā projektu „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” konkursa ietvaros.