-3.2 °C, 3.4 m/s, 93 %

Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2014.gadsTransporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā
Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā

Projekta mērķis – veikt transporta infrastruktūras sakārtošanu un izbūvi Aviācijas un Cukura ielu posmos Jelgavā, lai nodrošinātu publisko pakalpojumu un industriālo teritoriju sasniedzamību, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.
Projekta budžets – 640 827,57 LVL
Finansējuma avots – 425 000 LVL ir ERAF līdzfinansējums, 11 250 LVL valsts budžeta dotācija un 204 577,57 LVL – pašvaldības līdzfinansējums.

Realizējot projektu veiks šādas darbības:
1. Rekonstruēs Cukura ielu (posmā no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22) un izbūvēs Aviācijas ielu (posmā no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9);
2. nodrošinās būvuzraudzību un autoruzraudzību;
3. nodrošinās projekta publicitātes pasākumus.

Projekta ietvaros tiks veikta Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai un jauna Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai. Tiks rekonstruēts ielu segums un izbūvēts jauns ielas posms, izbūvēts ielu apgaismojums, sakārtotas lietus ūdens savākšanas sistēmas, izveidotas sabiedriskā transporta pieturvietas, izbūvēta apvienotā gājēju ietve un veloceliņš.

Pilsētā identificēta problēma: nepilnīgs pilsētas infrastruktūras stāvoklis uzņēmējdarbības attīstībai un pilsētas konkurētspējai.

Cukura un Aviācijas ielu teritorijā ierobežota uzņēmējdarbības attīstība, kas neveicina pilsētas konkurētspēju, jo:
– ierobežotas un apgrūtinātas sabiedriskā transporta attīstības iespējas;
– ierobežots publisko pakalpojumu sniedzēju loks, to pieejamība;
– traucēja (kavēta) esošo un jaunu uzņēmumu attīstība, jo nav nodrošināta piekļuve teritorijām.

Projekts sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un ražošanas attīstību pilsētā, jo sakārtota ielu infrastruktūra ir būtisks priekšnosacījums labvēlīgas uzņēmējdarbības vides izveidei un nodrošināšanai.

Projekts sniegs ieguldījumu transporta plūsmas, satiksmes drošības un vides kvalitātes uzlabošanai pilsētā. Izbūvētās ielas posms, kopā ar rekonstruētajiem ielu posmiem veidos „cilpu”, kas ļaus attīstīt sabiedriskā transporta maršrutu, pagarinot sabiedriskā transporta līniju, izmantojot jaunās pieturvietas, kā arī nodrošinot kravu un pārējā transporta netraucētu piekļuvi esošajām un perspektīvajām industriālajām teritorijām.

Projekts „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” tiks īstenots no 2013.gada augusta līdz 2014.gada augustam. Kopējās izmaksas ir LVL 640 827,57, no tiem 425 000 lati tiek finansēti no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, 11 250 LVL – valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums – LVL 204 577,57.

Informāciju sagatavoja
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tālr. 63005484


Noderīgas saites:
www.vraa.gov.lv
www.esfondi.lv

 

 

Izbūvēs Aviācijas un Cukura ielu posmus
Jelgavā oktobra beigās uzsākti Aviācijas un Cukura ielas posmu rekonstrukcijas un izbūves darbi.  Tas ir Jelgavas pilsētas mērķtiecīgs ieguldījums pilsētas infrastruktūrā Pārlielupē  – vairāku esošu un topošu ražotņu, sabiedriska  objekta un daudzdzīvokļu māju tuvumā.

Pēc būvdarbu veikšanas Pārlielupē būs izbūvēts 300 metrus garš jauns ielas posms, izveidoti 670 metri gājēju un veloceliņa, rekonstruēta ielu infrastruktūra 374 metru garumā, kā arī izbūvētas divas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Par veicamajiem darbiem Jelgavas pilsētas dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Ostas celtnieks” par 626 646,57 latiem (ar PVN). Objekta būvuzraudzību veiks SIA „BaltLine Globe” par 4961 latu. Autoruzraudzību par 5445 latiem objektā nodrošinās SIA „3C”.

Projektā tiks veikta Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9.
Paredzēti šādi darbi:
• Cukura un Aviācijas ielas posma brauktuves rekonstrukcija;
• jauna Aviācijas ielas posma izbūve;
• apvienotas gājēju ietves un veloceliņa izbūve;
• sabiedriskā transporta pieturvietas izveide Cukura ielā,
• apgaismojuma izbūve un nomaiņa;
• lietus ūdens atvades risinājumu izbūve;
• saimnieciskās kanalizācijas sūknētavas izbūve.

Būvdarbi notiks projekta „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 640 827,57 lati, no tiem 425 000 latu tiek finansēti no ERAF līdzekļiem, 11 250 lati – valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums – 204 577,57 lati.

Projekta mērķis ir veikt transporta infrastruktūras sakārtošanu un izbūvi Aviācijas un Cukura ielu posmos Jelgavā, lai nodrošinātu publisko pakalpojumu un industriālo teritoriju sasniedzamību, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.
Projektu plānots realizēt līdz 2014.gada 21.augustam.

 

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
Tel. 63005558
prese@dome.jelgava.lv
www.jelgava.lv

 

 

Būvdarbiem sezonas pārtraukums

No 2014.gada 25.februāra būvobjektā „Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, Jelgavā 1.kārta”  būvdarbiem ir noteikts sezonas pārtraukums līdz brīdim, kad laika apstākļi ļaus atsākt būvdarbus.

No līguma noslēgšanas līdz februāra beigām būvdarbu izpildītājs SIA „Ostas celtnieks” ir veicis darbus par 212 798 euro jeb 29 % no kopējām objekta izmaksām. Darbi tiks atsākti  ne vēlāk kā 2014.gada 15.maijā.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tālr. 63005484

 

 

Jelgavā ekspluatācijā nodots jauns ielas posms
Jelgavā ekspluatācijā nodots jauns Aviācijas ielas posms no Garozas ielas līdz topošās rūpnīcas „UVZ Baltija” iebrauktuvei, un pabeigta Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22. Pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektā realizētais nodrošina labāku piekļuvi sabiedriski nozīmīgiem objektiem – deju centram „Cukurfabrika” un vairākiem ražošanas objektiem.

Ielu rekonstrukcijas un izbūves darbus par 848 894,20 euro (ar PVN) veica SIA „Ostas celtnieks”. Būvdarbus uzraudzīja SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību objektā nodrošināja SIA „3C”.

Jaunais Aviācijas ielas posms ir 387 metrus garš, Cukura ielā brauktuves rekonstrukcija veikta 388 metru garam posmam. Projektā izbūvēts apvienotais gājēju un veloceliņš 687 metru garumā, izveidotas divas sabiedriskā transporta pieturas vietas, veikta lietusūdens atvades risinājumu izbūve 264 metru garumā, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija un sūknētava, kā arī izveidots ielas apgaismojums.

Aviācijas un Cukura ielu infrastruktūras sakārtošana ir ieguvums pilsētas iedzīvotājiem, jo tiek nodrošināta laba piekļuve sabiedriski nozīmīgiem objektiem: deju centram “Cukurfabrika” un ražošanas objektiem (SIA „ROMA”, SIA „Universal LTD”, kā arī topošajai vagonbūves rūpnīcai „UVZ Baltija”).

Būvdarbi veikti projekta „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” īstenošanai ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 864 091,33 euro, no tiem 604 720,52 euro tiek finansēti no ERAF līdzekļiem, 16 007,31 euro – valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums – 243 363,50 euro.

Projekta mērķis bija veikt transporta infrastruktūras sakārtošanu un izbūvi Aviācijas un Cukura ielu posmos Jelgavā, lai nodrošinātu publisko pakalpojumu un industriālo teritoriju sasniedzamību, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Projekts noslēdzas 2014.gada 21.augustā.

Informācija sagatavota
Jelgaavs pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē