-3 °C, 2.6 m/s, 93.4 %

Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās

Sākumlapa DokumentiProjekti2014.gadsVides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās
Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās

Projekta mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgāku aizsargāto zaļo zonu un ūdenstilpņu saglabāšanu un apsaimniekošanu Jelgavas un Šauļu pilsētās, veicinot vides izglītības un vides izpratnes jautājumu attīstību pierobežas pilsētās.
Projekta budžets – 555 773,52 LVL
Finansējuma avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta daļas budžeta finansējums 367 526,49 LVL apmērā sadalās pa šādiem finansējuma avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 312 397,52 LVL, valsts finansējums –18 376,32 LVL un Jelgavas pilsētas pašvaldība – 36 752,65 LVL.

Projekta mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgāku aizsargāto zaļo zonu un ūdenstilpņu saglabāšanu un apsaimniekošanu Jelgavas un Šauļu pilsētās, veicinot vides izglītības un vides izpratnes jautājumu attīstību pierobežas pilsētās.

Projekta aktivitātes
Pirmais aktivitāšu bloks – Projekta administrēšana
1. Projekta atklāšanas sanāksme Jelgavā;
2. Projekta vadības grupu sanāksmes Jelgavā un Šauļos;
3. Projekta noslēguma konference Šauļos.

Otrais aktivitāšu bloks – Pilsētplānošana un kapacitātes paaugstināšana
1. Divi pieredzes apmaiņas semināri Jelgavā un Šauļos;
2. Divi  pieredzes apmaiņas braucieni uz ES valstīm (Francija un Zviedrija);
3. Divi darba semināri Jelgavā un Šauļos;
4. Izstrādāts tehniskais projekts un komplekss attīstības plāns Tešlu ezeram un tā apkārtējai teritorijai (Šauļu pilsētā) un tehniskā dokumentācija Pils salas attīstībai (Jelgavas pilsētā). 

Trešais aktivitāšu bloks – Vides aizsardzības infrastruktūras attīstība
1. Vides izpratnes veicināšana Pasta salā (izveidots videi draudzīgs rotaļu laukumi, ar kuru palīdzību bērniem tiek dota iespēja izprast dabu (apkārtējo vidi); ierīkotas dabas takas, nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra (soliņi, elektrības pieslēgumi, nostiprināta salas krasta zona). Iztīrīts Driksas upes krasts.
2. Vides sakārtošana Tešla ezerā (labiekārtota teritorija).

Ceturtais aktivitāšu bloks – Sabiedrības informēšana
1. Iedzīvotāju izpratnes veicināšana par vides saglabāšanas pasākumiem 5 uzstādot informatīvus stendus, kas mudina saudzēt pilsētās esošo vidi; dažādi informatīvie materiāli; informēšanas kampaņas skolās;
2. Informācija masu mēdijos utt.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību.
Projekta īstenošanas periods ir no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim.

2013. gada 19.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate” par būvdarbu uzsākšanu Pasta salā.

Projekta kopējais budžets – 555 773,52 LVL, tai skaitā, Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir 367 526,49 LVL (ERAF finansējums – 312 397,52 LVL, valsts finansējums –18 376,32 LVL un pašvaldības līdzfinansējums – 36 752,65 LVL).

Informāciju sagatavoja
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
Tālr. 63005487

Saistītie raksti:

Pabeigti būvdarbi Pasta salas dienvidu galā 23.07.2014.

Ar laukakmeņu krāvumiem un stiepļu pinumiem nostiprināti krasti, kas novērš to izskalošanu, vides izpratni veicinošs bērnu rotaļu laukums – tā ir daļa no paveiktajiem darbiem Jelgavā, Pasta salas dienvidu galā.  Realizējot ERAF līdzfinansēto projektu „Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās”, darbus veica SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””. Būvniecības darbi turpinās salas ziemeļu galā un iedzīvotājiem būvdarbu zonā atrasties ir aizliegts.

 

Projekta „Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās” ietvaros Pasta salas krasti ir nostiprināti ar stiepļu pinumiem (gabioniem) un laukakmeņu krāvumiem, lai novērstu krastu izskalošanu plūdu periodā, kā arī iztīrīta Driksas upes krasta josla un tai pieguļošā gultne, tā novēršot piekrastes joslas aizaugšanu. Driksas tīrīšanas un sākotnējās gultnes atjaunošana uzlabos upes un tās sateces baseina hidroloģisko režīmu, kas labvēlīgi ietekmēs apkārtējos biotopus, veicinot bioloģisko daudzveidību.

Salā ir izveidotas atpūtas zonas ar gājēju celiņiem, soliņiem un velobraucēju trasēm, kā arī videi draudzīgs bērnu rotaļlaukums, lai veicinātu bērnu izpratni par dabu.  Rotaļu laukumu papildina no koka izgatavoti lauku sētas iemītnieki  – gotiņa, vistas un pīles.  Bērnu rotaļām uzbūvēti trīs koka namiņi, laukumā atrodas kāpelēšanai un citām sportiskām aktivitātēm piemēroti impregnēti koku stumbri. Vecāku un bērnu ērtībai nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra – soliņi un apgaismojums.

Projekta „Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās” realizācija paredzēta līdz 2014. gada 31. decembrim. Projekta kopējais budžets ir EUR 1 169 795,60 (tai skaitā partneru finansējums līdzfinansējums – EUR 379 001,12; ERAF finansējums – EUR 672 175,31 un valsts finansējums – EUR 118 619,17.

Pasta salā turpinās būvdarbi projekta „Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā” ietvaros. Pašlaik notiek estrādes būvniecība un tiek celta slidotavas nodrošināšanai nepieciešamā ēka. Atgādinām, ka būvdarbu zonu apmeklēt ir aizliegts.

Pastas salas labiekārtošanas darbi tiks pabeigti līdz 2014.gada novembrim.

Pasta sala Jelgavas centrā ir deviņus hektārus liels unikāls pilsētvides objekts, kas iekļaujas ansamblī ne tikai ar rekonstruēto Jāņa Čakstes bulvāri, Studenta skulptūru, jauno Mītavas vanšu tiltu un labiekārtoto Lielupes pludmali, bet arī ar Svētās Trīsvienības baznīcas torni un Jelgavas pili. Atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumu, Pasta sala ir viena no pilsētas rekreācijas teritorijām, kura kļūst par labiekārtotu daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes
Komunikācijas un mediju galvenā speciāliste

 

 

Īstenots projekts „Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās”
2014.gada 31.decembrī noslēdzās projekta “Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās” īstenošana.
Projekta mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgāku aizsargāto zaļo zonu un ūdenstilpņu saglabāšanu un apsaimniekošanu Jelgavas un Šauļu pilsētās, veicinot vides izglītības un vides izpratnes jautājumu attīstību pierobežas pilsētās.

Projekta rezultāti:

  • noorganizēti 2 semināri par dabas aizsardzību un vides aspektiem pilsētplānošanā;
  • noorganizētas pieredzes apmaiņas vizītes uz Kristianštati (Zviedrija) un Rueil-Malmazoni (Francija);
  • izstrādāts Talkša ezera Šauļos teritorijas attīstības tehniskais projekts;
  • aktualizēta Talkša ezera un tā teritorijas attīstības programma;
  • veikti būvdarbi Pasta salā Jelgavā un Talkša ezera apkārtnē, izveidojot rekreācijas zonas;
  • noorganizētas 2 apkārtnes sakopšanas talkas Jelgavā un 3 talkas Šauļos;
  • iespiestas 4000 brošūras, 2000 skrejlapas un 2000 plakāti;
  • izstrādāta Pilssalas (Jelgava) attīstības koncepcija un Talkša ezera (Šauļos) apkārtnes attīstības koncepcija;
  • noorganizēta projekta noslēguma konference;
  • nodrošināta projekta publicitāte.


Projekta kopējais budžets – 790 794,48 EUR, tai skaitā, Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir 522 943,08 EUR (ERAF finansējums – 444 501,62 EUR, valsts finansējums – 26 147,15 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 52 294,31 EUR).