10.8 °C, 3.9 m/s, 84.8 %

Energoefektivitātes pasākumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Skautu ielā 1A

Sākumlapa DokumentiProjekti2015.gadsEnergoefektivitātes pasākumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Skautu ielā 1A
Energoefektivitātes pasākumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Skautu ielā 1A

Projekta mērķis – veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus pirmsskolas izglītības iestādē, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju apkārtējā vidē.
Projekta budžets – 914 893.35 EUR
Finansējuma avots – 46 000.00 EUR ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums un 868 893.35 EUR – pašvaldības līdzfinansējums.

Energoefektivitātes pasākumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Skautu ielā 1A

2014.gada 12.decembrī Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu par projekta “Energoefektivitātes pasākumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Skautu ielā 1A” īstenošanu.
Projekta mērķis ir veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus pirmsskolas izglītības iestādē Skautu ielā 1A. Tie nepieciešami, jo izglītības iestādes norobežojošo konstrukciju elementi ir ar zemu siltumnoturību, apkures sistēma darbojas ar zemu lietderības koeficientu, ventilācijas sistēma nepilnvērtīgi veic savas funkcijas.
Projekta ietvaros tiks veikti sekojoši energoefektivitātes pasākumi:

  • ēkas ārsienu konstrukciju siltināšana;
  • cokola papildus siltināšana;
  • logu un durvju nomaiņa pret jauniem;
  • ēkas logu un durvju ailu siltināšana;
  • apkures sistēmas rekonstrukcija;
  • ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.

Minēto aktivitāšu īstenošana uzlabos ēkas energoefektivitāti, tehnisko stāvokli un veicinās ilgmūžību, samazināsies izmaksas par siltumenerģiju, un paaugstināsies termiskais komforts telpās.
Enerģijas patēriņa prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas – 102 189,97 kWh/gadā, piegādātās enerģijas ietaupījums – 77 03159 kWh/gadā.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu – 0,4347 kgCO2/euro gadā; CO2 samazinājums – 19 996.28 kgCO2/gadā.