-4.4 °C, 1.8 m/s, 94.9 %

Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2015.gadsEnergoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā
Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā

Projekta mērķis – uzbūvēt jaunu zema enerģijas patēriņa ēku – sporta zāli ar rehabilitācijas telpām – Jelgavas 2.internātpamatskolai.
Projekta budžets – 1 922 400,00 EUR.
Finansējuma avots – 995 000,00 EUR Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 927 400,00 EUR – Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums.

Jelgavas 2.internātpamatskola īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. 2014.gada septembrī skolā mācības uzsāka 182 izglītojamie, kuriem sporta nodarbības notiek nepiemērotās telpās – pielāgotā klases telpā 50 m² platībā un skolas gaitenī 40 m² platībā, līdz ar to netiek nodrošināts atbilstošs izglītojamo fiziskās attīstības un rehabilitācijas process.
Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu zema enerģijas patēriņa ēku – sporta zāli ar rehabilitācijas telpām – Jelgavas 2.internātpamatskolai.
Projekta aktivitātes:

  • Projekta vadība;
  • Iepirkumu procedūru veikšana;
  • Zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecība;
  • Projekta rezultātu demonstrēšana;
  • Publicitātes pasākumi.

Projekta iznākuma rādītājs ir uzbūvēta 1 jauna zema enerģijas patēriņa ēka– sporta zāle ar rehabilitācijas telpām.

Projekta rezultāti:

  • Izglītojamo ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem skaits, kuriem tiks nodrošināta atbilstoša sporta un rehabilitācijas infrastruktūra – 182;
  • Izveidotas jaunas darba vietas – 4;
  • Siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurtei 14,50 kWh/ m².

Projekta partneris ir Norvēģijas iekšzemes enerģētikas aģentūra. Partnerorganizācijas eksperts apsekos objektu un sniegs ieteikumus par atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas iespējām zema enerģijas patēriņa ēkām. Projektam noslēdzoties eksperts izstrādās rekomendācijas Jelgavas 2.internātpamatskolas jaunuzbūvētās ēkas (sporta zāles) ekspluatācijai.

Projekta īstenošanas periods ir no 2015.gada 19.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim.
Projekta budžets: 1 922 400,00 EUR. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 995 000,00 EUR un Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums – 927 400,00 EUR.


www.eeagrants.org

 

Sporta zāles pamatos iemūrē vēstījuma kapsulu (06.11.2015.)

5.novembrī jaunbūvējamās Jelgavas 2.internātpamatskolas zema enerģijas patēriņa ēkas – sporta zāles pamatos iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kapsulu ēkas pamatos ievietoja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis un SIA “Latvijas Energoceltnieks” valdes loceklis Didzis Vītols.

 

Sporta zāles būvniecība notiek ievērojot zemas enerģijas patēriņa ēkas prasības (ap 14, 5 kWh/m2 gadā). Sporta zālē būs arī rehabilitācijas un tehniskās telpas, kā arī katlumāja. Pie ēkas labiekārtos teritoriju un izveidos stāvlaukumu apmēram 30 automašīnām.

Būvdarbus veic SIA “Latvijas Energoceltnieks”. Būvdarbu izmaksas ir 1 541 907,84 EUR. Autoruzraudzību par 3 702,60 EUR veic SIA “Baltex Group”, būvuzraudzību par 6 891,91 EUR – SIA “MM61”.

Šobrīd Jelgavas 2.internātpamatskolā sporta nodarbības notiek nepiemērotā vietā – 50 m² lielā pielāgotā klases telpā un skolas gaitenī. Šajās telpās nevar skolas audzēkņiem nodrošināt pilnvērtīgas iespējas fiziskai attīstībai, relaksācijai un rehabilitācijai. Jelgavas 2.internātpamatskola īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.

Būvdarbi notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā (līg. Nr. 2/EEZLV02/14/AK/005/007) ietvaros. Projekta budžets ir 1 922 400 EUR. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 995 000 EUR, savukārt Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums – 927 400 EUR.
Projekta īstenošanas periods ir no 2015.gada 19.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta partneris ir Norvēģijas iekšzemes enerģētikas aģentūra. Partnerorganizācijas eksperts apsekos objektu un sniegs ieteikumus par atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas iespējām zema enerģijas patēriņa ēkām. Projektam noslēdzoties, eksperts izstrādās rekomendācijas Jelgavas 2.internātpamatskolas jaunuzbūvētās ēkas ekspluatācijai.

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
Tel. 63005558, 28821112
prese@dome.jelgava.lv

www.jelgava.lv

 

Sporta zāles būvniecība jau pusē (18.01.2016.)

Janvāra otrajā nedēļā Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta zālei tiek betonēta starpstāvu monolīta josla, uz kuras balstīsies konstrukcijas, bet pēc 18.janvāra plānots sākt likt sporta zāles jumtu, kā arī būvēt ēkas fasādes koka karkasu. 

 

Sporta zāli būvē uzņēmums «Latvijas Energoceltnieks» un darbi objektā sākās augustā. Līdz 1. septembrim izbūvētas pazemes komunikācijas un nobruģēts laukums pie skolas, lai netiktu traucēts mācību process. Uzņēmums vispirms demontēja veco katlumāju un veica grunts zondēšanu. Tagad sporta zāles sienas jau ir uzceltas, tiek izbūvētas sporta zāles zemgrīdas komunikācijas un gatavota grīdas pamatne.

Sporta zāle ir pasīvā ēka ar zemu enerģijas patēriņu, būvniecības process ir darbietilpīgs. Būvniecībā tiek izmantoti bloki ar labām siltumizolācijas īpašībām, piemēram, sporta zālei sienām būs 50 centimetrus biezs siltumizolācijas slānis, jumtam – 90 centimetrus biezs, cokolam – 40 centimetrus biezs.

Tā kā sporta zāle ir publiska ēka, to regulāri apseko Būvniecības valsts kontroles biroja speciālisti, pārbaudot dokumentāciju, padarītā atbilstību projektam un izmantoto materiālu piemērotību.

Saskaņā ar būvdarbu līgumu būvdarbi jāpabeidz 2016. gada 31.martā. Sporta zāle būs zema enerģijas patēriņa ēka (14,5 kWh/m2 gadā). Darbi tiek veikti Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā «Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā». Kopējais projekta budžets ir 1 971 457,64 eiro, no kuriem EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 995 000 eiro, savukārt Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums – 976 457,64 eiro. Sporta zāles autoruzraudzību veic SIA «Baltex Group», būvuzraudzību – SIA «MM61».

Jelgavas pilsētas pašvaldība projekta īstenošanā ir iesaistījusi partnerorganizāciju – Norvēģijas iekšzemes enerģētikas aģentūru. 2015. gada 22. un 23. septembrī aģentūras enerģētikas eksperts ieradās Jelgavā un apsekoja objektu, lai sniegtu ieteikumus par atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas iespējām, kā arī izstrādātu rekomendācijas jaunās ēkas ekspluatācijai.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2016.gada 30.jūnijs.

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
Tel. 63005558, 28821112
prese@dome.jelgava.lv
www.jelgava.lv

 

Beigusies projekta īstenošana