27.7 °C, 2.6 m/s, 38.7 %

Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2015.gadsPasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā
Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā

Projekta mērķis – labiekārtot Pasta salu kā daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisku aktivitāšu vietu, veidojot Lielupi un Driksu kā tūrisma un aktīvās atpūtas produktu un veicinot mūsdienīgas un pievilcīgas dzīves vides attīstību Jelgavas pilsētas centrā.
Projekta budžets – 2 315 454.95 EUR
Finansējuma avots – 1 968 136.71 EUR jeb 85% ir ERAF līdzfinansējums, 52 097.74 EUR jeb 2.25% – Valsts budžeta dotācija un 292 220.50 EUR jeb 12.75 % – pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts ir atbalstīts Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.

Projekta mērķis ir labiekārtot Pasta salu kā daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisku aktivitāšu vietu, veidojot Lielupi un Driksu kā tūrisma un aktīvās atpūtas produktu un veicinot mūsdienīgas un pievilcīgas dzīves vides attīstību Jelgavas pilsētas centrā.

Projekta realizācijas laikā tiks labiekārtota Pasta sala, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru (gājēju un velo celiņus, soliņus, apgaismojumu, tualetes, pasākumu norises laukumus, bērnu rotaļu laukumu utt), apstādījumus un Lielupes upes un Driksas upes krastu sakārtošanu.

Projekta īstenošanas periods no 2011.gada 5.decembra līdz 2014.gada 30.novembrim.

Projekta kopējās plānotās izmaksas – LVL 1 627 311,00 ar PVN, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 85% LVL 1383214,10, Valsts budžeta dotācija 2.25% LVL 36 614,28 un pašvaldības finansējums 12.75 % LVL 207 482,62.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā

Saistītie raksti:

Pasta sala pārtaps par atpūtas un izklaides vietu

Janvārī ir uzsākts projekts „Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā”. Tā mērķis ir labiekārtot Pasta salu kā daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu.

Janvārī ir uzsākts projekts „Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā”. Tā mērķis ir labiekārtot Pasta salu kā daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu.

Pēc projektā paredzētiem darbiem 2013. gadā Jelgavas centrā būs izveidota mūsdienīga un pievilcīga dzīves vide. Pasta sala būs brīvā laika pavadīšanas, izklaides un aktīvās atpūtas zona gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Lielupe un Driksa kļūs par tūrisma un aktīvās atpūtas produktu.

Nepilnu divu gadu laikā Pasta sala tiks labiekārtota, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru – gājēju un velo celiņus, soliņus, apgaismojumu, tualetes, pasākumu norises laukumus, bērnu rotaļu laukumu, apstādījumus, kā arī būs sakārtoti Lielupes un Driksas krasti.

Plānots, ka nākotnē Pasta salā varēs notikt jau tradicionālie kultūras pasākumi – Smilšu skulptūru, Ledus skulptūru festivāli, kā arī dažādi koncerti. Pasta salas labiekārtošana papildinās Lielupes upes baseina teritorijas sakārtošanu un mazinās vides piesārņojumu. Sakārtotā infrastruktūra palīdzēs piesaistīt uzņēmējus tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai pilsētā.

Projekts atbalstīts Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”. Projektu plānots īstenot no 2011.gada 5.decembra līdz 2013.gada 30.septembrim.

Projekta kopējās plānotās izmaksas – LVL 1 162 365,00 ar PVN, tai skaitā ERAF līdzfinansējums – 85% LVL 988 010,00, Valsts budžeta dotācija 2.25% LVL 26 153,00 un pašvaldības finansējums 12.75 % LVL 148 202,00.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības