3.4 °C, 5.4 m/s, 85.3 %

Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2015.gadsSatiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā
Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā

Projekta mērķis – izveidot mūsdienīgu, drošu un multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu, nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti un sabiedriskā transporta pieejamības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.
Projekta budžets – 8 406 274.31 EUR
Finansējuma avots – 4 192 269.82 EUR (49.87 %) ir ERAF līdzfinansējums, 155 794.50 EUR (1.85 %) Valsts budžeta dotācija un 4 058 209.99 EUR (48.28 %) pašvaldības līdzfinansējums.

2015. gada 2. marts

Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves būvdarbi tika sākti 2014. gada aprīlī, un šogad paredzētie darbi jau ir iegājuši finiša taisnē.  Zemgales prospekta posmā no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai, Stacijas ielā un arī jaunizbūvētajā Sporta ielas turpinājumā posmā no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai līdztekus citiem mazākiem darbiem atlicis vien ieklāt asfalta virskārtu, horizontālos ielu apzīmējumus un veikt labiekārtošanas darbus. Savukārt intensīvāki darbi vēl šogad noritēs Pasta ielas posmā no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai un Sporta ielas posmā no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2 jeb vecajā Sporta ielas posmā. Paralēli ielu rekonstrukcijai norit arī stāvlaukuma izveide vecā stadiona teritorijā, kur labiekārtojot teritoriju, ir paredzētas vietas 240 automašīnām.

Veicamo būvdarbu intensīvāka atsākšanās lielā mērā ir atkarīgi no laikapstākļiem. Visās stacijas apkārtnē esošajās ielās un ielu posmos, kur notiek rekonstrukcija, būvdarbi tiek pakārtoti laikapstākļi. Ja laikapstākļi nebūs piemēroti asfaltēšanai, tiks veikta teritorijas labiekārtošana, piemēram, stādīti koki, veidoti apstādījumi un sēts zāliens. Aktīvo būvdarbu sezonu plānots atsākt ar šī gada aprīli.

Projekta “Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” īstenošanas gaitā ielu infrastruktūra ap dzelzceļa staciju tiks sakārtota 1900 metru kopgarumā, aptverot septiņus ielu posmus: Stacijas ielu no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam; Zemgales prospektu no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai; Pasta ielu no Jāņa līdz Stacijas ielai; Sporta ielu no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2; Jāņa ielu no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai, kā arī izbūvēts Sporta ielas turpinājums no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai un veikta Palīdzības ielas brauktuves un ietvju seguma atjaunošana. Būvdarbus veic CBF SIA “Binder” un atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam izpildes termiņš ir līdz šī gada 30. jūnijam.

Projekta mērķis – izveidot mūsdienīgu, drošu un multimodālu sabiedriskā transporta sistēmu, nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti un sabiedriskā transporta pieejamības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Projekts “Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” tiek īstenots ar ERAF līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 8 406 274,31 eiro, tostarp ERAF līdzfinansējums – 4 192 269,82 eiro, valsts budžeta dotācija – 155 794,50 eiro, Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 4 058 209,99 eiro.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē