23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Enerģētikas konsultantu rekomendācijas zema enerģijas patēriņa ēkas izbūvei

Sākumlapa DokumentiProjekti2016.gadsEnerģētikas konsultantu rekomendācijas zema enerģijas patēriņa ēkas izbūvei
Enerģētikas konsultantu rekomendācijas zema enerģijas patēriņa ēkas izbūvei

Divpusējā sadarbības fonda finansētā projekta “Enerģētikas konsultantu rekomendācijas zema enerģijas patēriņa ēkas izbūvei” ietvaros tiks organizētas Norvēģijas Iekšzemes enerģētikas aģentūras ekspertu konsultācijas.

Projekta budžets ir 9 897,00 EUR (100% Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda finansējums).

 

2015.gada 29.maijā Jelgavas pilsētas dome parakstīja līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZFI) līdzfinansētā projekta īstenošanu, kura ietvaros tiek īstenots projekts “Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā”. Par projekta partneri Jelgavas pilsētas dome ir izvēlējusies un 2015.gada 15.maijā noslēgusi sadarbības līgumu ar Norvēģijas Iekšzemes enerģētikas aģentūru, kurai ir pieredze konsultāciju sniegšanā par racionālu enerģijas izlietojumu ēkās un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Divpusējā sadarbības fonda finansētā projekta “Enerģētikas konsultantu rekomendācijas zema enerģijas patēriņa ēkas izbūvei” ietvaros tiks organizētas Norvēģijas Iekšzemes enerģētikas aģentūras ekspertu konsultācijas.

Aktivitātes un plānotie rezultāti:

  1. Norvēģijas Iekšzemes enerģētikas aģentūras eksperti iepazīsies ar sporta zāles ar rehabilitācijas telpām Jelgavas 2.internātpamatskolai ēkas būvniecības procesu un sniegs ieteikumus atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanai;
  2. Eksperti sniegs ieteikumus arī optimāla ēkas apsaimniekošanas režīma nodrošināšanai;
  3. Projekta noslēguma fāzē ar piesaistīto ekspertu atbalstu tiks noorganizēta konference par energoefektivitātes jautājumiem, kā arī sabiedrība tiks informēta par projekta gaitu un tā rezultāti.


Projekta īstenošanas periods ir no 2015.gada 23.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Projekta budžets ir 9 897,00 EUR (100% Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda finansējums).