17.1 °C, 2.2 m/s, 74.2 %

Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)

Sākumlapa DokumentiProjekti2016.gadsIntegrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)
Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)

Projekta mērķis: pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstot integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās.
Projekta kopējais budžets ir 2 352 149,93 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums: 1 832 612,56 EUR, projektu partneru līdzfinansējums: 519 537,37 EUR. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 113 830,00 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 96 755,50 EUR un Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums 17 074,50 EUR.

Projekta mērķis: pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstot integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās.

Projekta tiešais uzdevums Jelgavas pilsētā: veikt Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas vaļējās lietusūdens savākšanas sistēmas izpēti un tehniskās dokumentācijas izstrādi, inovatīviem lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumiem.
Projekta vadošais partneris Rīgas pilsētas dome (Latvija). Projekta īstenošanā ir iesaistīti 8 sadrabības partneri – Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija), Union of Baltic Cities (UBC), Aalto Universitāte (Somija)
Projekta kopējais budžets ir 2 352 149,93 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums: 1 832 612,56 EUR, projektu partneru līdzfinansējums: 519 537,37 EUR. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 113 830,00 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 96 755,50 EUR un Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums 17 074,50 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes – Jelgavas pilsētas pašvaldībai:

  1. Projekta administrēšana.
  2. Rīcības plāna izstrāde integrētas lietusūdens pārvaldības nodrošināšanai un integrētas lietusūdens pārvaldības metodikas iztrāde un aprobēšana atbilstoši Jelgavas pilsētas specifikai.
  3. Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas vaļējās lietusūdens savākšanas sistēmas inventarizācija, inženiertehniskā un ģeoloģiskā izpēte, konstatējot pilotteritorijas problēmas un vajadzības un izstrādājot priekšlikumus lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumiem.
  4. Tehniskās dokumentācijas izstrāde Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas integrētai lietusūdens pārvaldībai.
  5. Sabiedrības informēšana un izglītošana ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par integrētas lietusūdens pārvaldības lomu pilsētvides kvalitātes pilnveidošanā un citiem ieguvumiem.
  6. Pieredzes apmaiņa, starptautiskie un vietējie apmācību semināri Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālistiem un citeim reģiona un pilsētu atbildīgajiem speciālistiem.


Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada oktobris – 2018.gada marts

http://www.integratedstormwater.eu/

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadības sektors
L.Rulle, tālrunis: 63005568

 

 

Projekta aktualitātes uz 25.10.2016.

Projekta ietvaros no 14.06.2016. līdz 18.06.2016. Jelgavā norisinājās starptautiskā Vasaras skola, kurā piedalījās 30 studenti no Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Slovēnijas, Slovākijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas un Gruzijas, pasniedzēji no Latvijas, Somijas un Igaunijas, Rīgas, Jelgavas un Turku pašvaldību eksperti, kā arī projekta Rīgas un Jelgavas darba grupu pārstāvji.

Vasaras skola tika organizēta ar mērķi izstrādāt jaunus un inovatīvus lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumus iWater projekta partneru izvēlētajām pilotteritorijām. Gan studenti, gan pilsētu pašvaldību speciālisti pilnveidoja prasmes lietusūdens plānošanas un pārvaldības jomās.

No 27.09.2016. līdz 30.09.2016. Jelgavas pašvaldības pārstāvji piedalījās iWater starptautiskajā seminārā, kas norisinājās Somijas pilsētā Turku. Semināra laikā tika analizēta esošā lietusūdens apsaimniekošanas situācija projekta partneru pilsētās. Papildus tika veikts darbs grupās, kurās tika pielietota Zaļās platības faktora (Zaļās platības faktors ir urbānas teritorijas ilgtspējas rādītājs, un tā mērķis ir minimālās zaļās platības katrai konkrētai teritorijas izmantošanai noteikšana) metode projekta partneru izvēlētajām pilotteritorijām.

Turpinās darbs pie Svētes upes baseinam pieguļošās teritorijas inženiertehniskās un ģeoloģiskās izpētes. Tika veikta cenu aptauja “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” un noslēgts līgums par inženiertopogrāfijas plāna izstrādi.

Informācija par projekta aktualitātēm ir pieejama www.integratedstormwater.eu

Informāciju sagatavoja
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors
Tālrunis 63005472