2.9 °C, 3.8 m/s, 93.3 %

Bērni un auklītes saprotas labi – no vecākiem un darba vietām gaida jaunus pieteikumus

Bērni un auklītes saprotas labi – no vecākiem un darba vietām gaida jaunus pieteikumus

Apritējis jau pus gads, kopš Jelgavā vecākiem, kuri strādā nestandarta darba laiku (brīvdienās, vakaros un naktīs), ir iespēja izmantot sertificētas auklītes pakalpojumu. Tas iespējams ar projekta Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”  atbalstu, ko realizē Labklājības ministrija ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību. Visas auklītes ir veikušas apmācību, ieguvušas sertifikātu un oficiāli iekļautas aukļu reģistrā.

Nestandarta darbalaiku strādājošie vecāki bieži saņem nelielas algas, kas ierobežo viņu iespējas izmantot privātos bērnu aprūpes pakalpojumus un iesaistīšanās projektā ievērojami atvieglo arī ģimenes finansiālo slogu, jo pirmos četrus mēnešus auklītes pakalpojums tiek finansēts no projekta līdzekļiem, pēc tam pārējos sešus projektā atvēlētos mēnešus bērna aprūpes pakalpojuma līdzfinansējumā jāiesaistās darba vietai vai pašiem vecākiem.
Šobrīd Jelgavā, pateicoties projektam, 7 mazuļus jau pieskata apmācītas auklītes, kamēr vecāki vakarstundās, naktīs vai brīvdienās atrodas darbā. Jāatzīst, ka Jelgavā projektā iesaistītās puses ir apmierinātas un nekādus sarežģījumus nesaskata.

Tā kā projekta realizācijai atvēlētais laiks ir līdz 2017. gada novembrim, aicināti atsaukties arī citi vecāki, kuri strādā nestandarta darba laiku un kuriem būtu nepieciešams sertificēts auklītes pakalpojums. Aicinājums arī darba vietām izvērtēt vai šāds pakalpojums nav nepieciešams kādam no jūsu uzņēmumā strādājošajiem.

Interesēties par projektu var Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža O.Kalpaka ielā 9) 237. kabinetā, vai zvanot pa tālruni: 63048908 vai 29493259.
 
Par projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” (līguma numurs: VS/2015/0206)
Mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% – Latvijas valsts budžets).
Projekta koordinators: Labklājības ministrija