-1.8 °C, 4.5 m/s, 88.9 %

“Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gads“Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”
“Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”

logo 1.png

 

Projekta mērķis uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jelgavas pilsētā, it īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajai vietējai sabiedrībai, laika periodā no 2017.-2020.gadam īstenojot darbību kompleksu iedzīvotāju veselības paradumu maiņai.

 

Projekta kopējais budžets – 638 023,00 EUR, t.sk. 542 319,55 EUR (85%) – Eiropas Sociālā fonda finansējums un 95 703,45 EUR (15%) – valsts budžeta finansējums.

Projekta vienošanās numurs: 9.2.4.2/16/I/085

 

Projekta mērķa grupa ir Jelgavas pilsētas iedzīvotāji, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas: 

  • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
  • bezdarbnieki;
  • personas ar invaliditāti;
  • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
  • bērni.

Projekta galvenās darbības:

 

1)      veselības veicināšanas pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai un mērķa grupām;

2)      slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai un mērķa grupām;

3)      projekta vadība;

4)      projekta īstenošanas nodrošināšana;

5)      informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 36 mēnešus sākot no 2017. gada 2.maija līdz 2020. gada 1.maijs.

 

Aktivitāšu kalendārs jūlijam 2018

Aktivitāšu kalendārs augustam 2018

Aktivitāšu kalendārs septembrim 2018

Aktivitāšu kalendārs oktobrim 2018

Senioru diena.png