-2 °C, 4.9 m/s, 89.9 %

Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gadsNozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā
Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

11.png

 

Projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”

Projekta numurs:  5.5.1.0/17/I/002

                                                   

Finansējuma saņēmējs: Jelgavas pilsētas dome

Sadarbības partneri: Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze, Jelgavas Romas katoļu draudze.

 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

Projekta darbības:

1. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras – ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve, restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un attīstot jaunus pakalpojumus;

2. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācija un pārbūve, jaunu pakalpojumu izveide;

3. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, jaunu pakalpojumu izveide;

4. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošana, pakalpojumu pilnveidošana;

5. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles krustu atjaunošana un torņa jumta seguma pārbūve, pakalpojumu pilnveidošana;

6. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

7. projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu – 41 500 apmeklējumi;
  • atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 5 dabas un kultūras mantojuma objekti;
  • jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 9 pakalpojumi.

 

Projekta plānotais finansējums: kopējās projekta izmaksas EUR 6 800 522,56, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 347 500,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 105 308,82, pašvaldību finansējums EUR 4 125 516,72 (t.sk. neattiecināmās izmaksas EUR 3 809 590,25), snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 152 500,00 un privātais finansējums EUR 19 941,17.

 

Projekta īstenošanas periods: 44 mēneši – no 2018.gada 2. janvāra līdz 2021.gada 1.septembrim.

 

Projekta aktualitātes:

 

16.01.2018.

Atjaunos kultūrvēsturiskā mantojuma objektus tūrisma attīstīšanai Jelgavas, Bauskas un Dobeles vecpilsētu teritorijās

 

Jelgavas pilsētas dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījušas vienošanos par projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanu. Paralēli pašvaldības izsludinājušas iepirkumus projekta ietvaros atjaunojamo kultūras pieminekļu būvdarbiem.

 

2018.gada 2.janvārī Jelgavas pilsētas dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par projekta Nr.5.5.1.0./17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanu. Trīs Zemgales pašvaldības – Jelgava, Dobele un Bauska – piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, īstenos kopīgu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas projektu.

 

Jelgavas pilsētas dome 2017.gada 29.decembrī izsludināja iepirkumu “Ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve un restaurācija”. Saskaņā ar projekta ieceri valsts nozīmes arhitektūras piemineklī – ēkās Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, kas ir 18.gs. sākuma būvniecības paraugs, atradīsies Zemgales restaurācijas centrs. Centrs nodrošinās restauratoru darbnīcu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt restaurācijas procesa gaitu, kā arī piedāvās citus tūrisma un izglītojošus pakalpojumus. Plānots, ka centrs savu darbību uzsāks 2020.gada otrajā pusē.

 

Jelgavas pilsētas domes sadarbības partneri projekta īstenošanā ir Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, kā arī Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze un Jelgavas Romas katoļu draudze.

 

Bauskā plānots sakārtot un nostiprināt Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzi un Bauskas pils torni, lai izbūvētu vairākus skatu laukumus pilsdrupu un apkārtējās ainavas apskatei, kā arī iekārtot pils būvvēstures digitālu ekspozīciju. Savukārt Dobelē pārbūvi piedzīvos Dobeles Livonijas ordeņa pils kapela, kā arī pils laukuma teritorija.

 

Jelgavas Svēto Simeona un Annas pareizticīgo katedrālē tiks veikta vēsturisko apgleznojumu un ornamentu atjaunošana. Savukārt Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle tiks renovēts torņa jumta segums un atjaunots sakrālais simbols – pieci krusta puķu lējumi, viens no tiem tiks restaurēts un eksponēts katedrāles dārzā. Draudzes plāno savas projekta aktivitātes īstenot 2018.gadā.

 

Projekta izmaksas: Kopējās projekta izmaksas EUR 6 800 522,56, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 347 500,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 105 308,82, pašvaldību finansējums EUR 4 125 516,72 (t.sk. neattiecināmās izmaksas EUR 3 809 590,25), snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 152 500,00 un privātais finansējums EUR 19 941,17.

 

Projekta īstenošanas periods ir 32 mēneši – no 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 1.septembrim.

 


11.04.2018

Noslēgts būvdarbu līgums par Vecpilsētas ēku pārbūvi un restaurāciju

 

ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldība noslēgusi būvdarbu līgumu  par ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50 pārbūvi un restaurāciju ar SIA “RERE MEISTARI”. Plānots, ka darbi objektā sāksies maijā un noslēgsies 2019.gada beigās.

 

Būvdarbu līguma kopējā summa ir 1 784 264,32 EUR, t.sk. PVN 21% – 309 665,71 EUR. Objektā būvuzraudzību veiks SIA “Jurēvičs un partneri”. Pakalpojuma izmaksas – 31 581 EUR, t.sk. PVN – 5481 EUR.

 

Saskaņā ar projekta ieceri, restaurējot un pārbūvējot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – ēku Vecpilsētas ielā 14 un ar to saistīto infrastruktūru – ēku Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā veidos jaunu tūrisma objektu – Zemgales restaurācijas centru, kas piedāvās restaurācijas pakalpojumus vismaz trim materiālu grupām – tekstilam; arheoloģijai un metālam; stiklam, porcelānam un keramikai.

 

Centrs nodrošinās restauratoru darbnīcu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt restaurācijas procesa gaitu, kā arī piedāvās citus tūrisma un izglītojošus pakalpojumus. Plānots, ka centrs savu darbību uzsāks 2020.gada otrajā pusē.

 

Zemgales restaurācijas centra izveide ir daļa no projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros veicamajām aktivitātēm. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

Jelgavas pilsētas domes sadarbības partneri projekta īstenošanā ir Bauskas un Dobeles novadu pašvaldības, kā arī Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze un Jelgavas Romas katoļu draudze.

 

28.09.2018

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros aktīvi uzsākta projekta darbību īstenošana: 

  • Jelgavas pilsētas pašvaldība projekta ietvaros turpina ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūvi un restaurāciju, ko veic SIA “RERE MEISTARI” ar plānoto izpildes termiņu līdz 02.10.2019. Ēka Vecpilsētas ielā 14 ir vērtīgākā celtne, kas saglabājusies no Jelgavas pilsētas vēsturiskās 18.-19.gs. koka apbūves. 2018.gada vasarā restaurātori veica ēkas iekštelpu interjera dekoratīvās apdares saglabātības pakāpes novērtējumu un izpēti, secinot, ka tur esošā un jaunatklātā daudzveidīgā telpu apdare sniedz ieskatu par vēsturisko stilu tendenču attīstību dzīvojamo māju interjeros, liecinot arī par šīs konkrētās ēkas iemītnieku dzīvesveidu, gaumi un materiālajām iespējām. Nepieciešams veikt priekšdarbus, lai maksimāli saglabātu šīs vēstures liecības un nezaudētu ēkas unikālo raksturu.

2018.gada augustā tika nostiprinātas ēkas Vecpilsētas ielā 14 koka konstrukcijas un septembrī uzsākti unikāli ēkas Vecpilsētas ielā 14 līmeņošanas un pacelšanas darbi, jo kritiskā stāvoklī esošā ēka nebija balstīta uz monolītiem pamatiem, bet turējas uz laukakmeņiem un ķieģeļu mūra fragmentiem, tāpēc tā saskaņā ar būvprojektā paredzēto ēkas atjaunošanas risinājumu ar domkratiem tiks pacelta par vismaz 15 centimetriem, izbūvējot jaunus pamatus un atsēdinot ēku atpakaļ. Tiks izveidots jauns iekšējais nesošais koka karkass, pie kā tiks piestiprināts vēsturiskās ēkas būvapjoms, restaurējot oriģinālās koka konstrukcijas.

  • Dobeles novada pašvaldība noslēgusi būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības un arheoloģiskās izpētes un uzraudzības līgumus un 2018.gada maijā uzsākusi Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un izbūves darbus ar plānoto izpildes termiņu līdz 09.05.2020. Būvdarbus veic pilnsabiedrība “RERE meistari 1”.
  • Bauskas novada pašvaldība noslēgusi būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības līgumus un 2018.gada augustā uzsākusi Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtas (centrālais tornis, mazais vārtu tornis un pieguļošās sienas) būvdarbus ar plānoto izpildes termiņu 609 kalendārās dienas no objekta nodošanas būvniekam. Būvdarbus veic SIA “Kaskāde 19”.
  • Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze veikusi Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošanas izpēti un projektēšanu, izstrādājot Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu un griestu gleznojumu restaurācijas darbu zīmējumu – skiču projektu. Noslēgts pakalpojumu līgums ar sešām fiziskām personām gleznojumu atjaunošanai ar plānoto izpildes termiņu līdz 15.03.2019.
  • Jelgavas Romas katoļu draudze 2018.gada jūnijā ar SIA “Koka Ēka” noslēgusi līgumu par Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles krusta puķu lējumu atjaunošanu un restaurāciju, veikusi tirgus izpēti katedrāles torņa jumta seguma nomaiņai, kas uzsāksies 2019.gadā.

 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

28.11.2018

 

Jelgavas vecākās ēkas korpuss pacelts par 30 centimetriem. Uzzini vairāk

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Tālrunis 63005485