-6 °C, 3.1 m/s, 87.9 %

Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsCivilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)
Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis: Pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu, nodrošināt operatīvu un efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanu un to pielietošanu civilajā aizsardzībā.

 

Projekta īstenošanā ir iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs un Šauļu pilsētas dome (vadošais partneris).

 

Projekta īstenošanas ietvaros plānots:

  • Pilnveidot un attīstīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs materiāltehnisko resursu bāzi un izveidot ekvivalentu centru Šauļu pilsētā, pēc pārņemtās pieredzes;
  • Pilnveidot videonovērošanas sistēmu, ieviešot videoanalītikas risinājumus, tādējādi uzlabojot uzraudzības risinājumus potenciāli sociāli bīstamajās vietās Jelgavā un Šauļos;
  • Pilnveidot Jelgavas pilsētas interaktīvās kartes risinājumu un izstrādāt vienotu mobilo aplikāciju Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu sabiedrības paaugstinātu iesaisti Jelgavas pilsētas procesu pārraudzībā gan ikdienā, gan ārkārtējās situācijās;
  • Izstrādāt konceptu modernam mobilajam sakaru punktam civilās aizsardzības iesaistīto dienestu kvalitātīvai un efektīvai informācijas aprites nodrošināšanai, kā arī tā ieviešanu darbībā.

 

Projekta rezultāti:

  • Izstrādāta uzlabota Jelgavas pilsētas interaktīvās kartes versija karte.jelgava.lv;
  • Sagatavots materiāltehniskais nodrošinājums Civilās Aizsardzības komisijas efektīvākam, caurskatāmākam un operatīvākam darbam;
  • Veikta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” administratīvās ēkas pirmā stāva rekonstrukcija, izveidojot modernu apvienoto kontaktu centru ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanu;
  • Atjaunota efektīvam darbam nepieciešamā tehnisko resursu bāze dispečeru un videonovērošanas inspektoru efektīva darba nodrošināšanai;
  • Pārrobežu sadarbības rezultātā, sniedzot civilās aizsardzības pakalpojumus iedzīvotājiem, projekta ietvaros pilnveidota un attīstīta juridiskā un administratīvā sadarbība, kā arī projektā iesaistītajām pusēm pārņemti un pielietoti savā praksē partneru pielietotie risinājumi un pieredze;
  • Pārrobežu projekta pievienotā vērtība novērojama vairākos aspektos, piemēram, savlaicīga riska novērtēšanā un novēršanā, pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā u.c.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.janvārim.

 

Projekta kopējais budžets ir 745 660.53 EUR, t.sk. 500 000.00 EUR (67%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” plānotais projekta budžets ir 451 525.53 EUR, t.sk. 250 094.73 EUR (55%) ERAF finansējums, 14 711.46 EUR (3%) ir Valsts budžeta dotācija un 186 835.27 EUR (42%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.