19.1 °C, 4.3 m/s, 74.3 %

Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsLoka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

1.png

15.12.2017.

 

Projekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai Nr.6.1.4.2/17/I/005

 

Lai īstenotu Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu 6.1.4.2. pasākuma Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā tiek realizēts būvprojekts Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai“.

 

Projekta mērķis:

Novērst transporta infrastruktūras pārrāvumu – šauro vietu un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam Jelgavas pilsētā, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.

 

Projekta darbības:

1. Būvdarbi, t.sk.:

1.1. Ceļa daļas pārbūve 4,64 km garumā;

1.2. Pārvada pār dzelzceļu pārbūve;

1.3. Gājēju un velosipēdu ceļu pārbūve un izbūve;

1.4. Autobusu pieturu pārbūve;

1.5. Lietus kanalizācijas tīklu pārbūve;

1.6. Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

1.7. Teritorijas labiekārtošana.

 

2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

3. Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta īstenošanas laiks:

 

Projekta plānotais ilgums: 37 mēneši – 2017.gada 7.decembra līdz 2021.gada 7.janvārim.

 

Projekta izmaksas:

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 19 599 484,55 – Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 004 303, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 7 030 654,52, t.sk. snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 791 643,00.

 

Projekta rezultāti:

Projekta ietvaros veikta Loka maģistrāles, posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve 4,64 km garumā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršruta sasaisti ar TEN-T visaptverošā tīkla autotransporta infrastruktūru.

Viss projekta ietvaros pārbūvējamais Loka maģistrāles posms atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Projekta aktualitātes

 

19.06.2018.

 

Kohēzijas fonda līdzfinansētu projekta Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu 6.1.4.2. pasākuma Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā tiek realizēts būvprojekts Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai“.

 

Jelgavas pilsētas domes iepirkuma komisija veikusi atklāta konkursa iepirkumu procedūru id.Nr.JPD2018/12/AK “Loka maģistrāles pārbūve” un 2018.gada 23.aprīlī pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu Personu apvienībai “RERE VIDE – HIDROSTATYBA”.

 

Iepirkuma komisijas lēmums tika apstrīdēts Iepirkumu uzraudzības birojā.

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), izvērtējot sūdzību par iepirkuma rezultātiem par Loka maģistrāles rekonstrukciju no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai, 2018.gada 7.jūnijā uzdevis Jelgavas pašvaldības Iepirkumu komisijai 20 darbadienu laikā atkārtoti izvērtēt konkursā iesniegtos pieteikumus. Pašvaldības Iepirkumu komisija ir izskatījusi IUB lēmumu un pieprasījusi papildu dokumentāciju potenciālajam konkursa uzvarētājam, lai atkārtoti izvērtētu sagatavoto piedāvājumu un pieņemtu lēmumu.

 

17.07.2018.

 

Noslēgts līgums par Loka maģistrāles rekonstrukciju

 

17.jūlijā Jelgavas pilsētas dome un personu apvienība RERE vide – Hidrostatyba noslēdza līgumu par Loka maģistrāles rekonstrukciju no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Projekta līgumcena – 17 692 909,06 eiro bez PVN.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība, piesaistot ES finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai Eiropas vienotajā transporta tīklā (TEN-T), rekonstruēs Loka maģistrāli no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai 4733 metru garumā. Projekts paredz ne tikai atjaunot tranzītielu, bet arī nomainīt komunikācijas, izbūvēt jaunu pārvadu pār dzelzceļu, izbūvēt gājēju un velo celiņu, stāvvietas, atpūtas vietas ar soliņiem, velostatīviem, atkritumu urnām, atjaunot pieturvietas un pie pilsētas robežas izveidot atpūtas vietu ar karti tūristiem.

 

Loka maģistrāle ir Jelgavas pilsētas tranzīta iela, kas savieno autoceļu A8 ar Kalnciema ceļu un autoceļu P99 Jelgava–Kalnciems. Iela iekļaujas perspektīvajā Jelgavas pilsētas Ziemeļu apvedceļā, ko veido Loka maģistrāle, perspektīvais Ziemeļu šķērsojums (pāri Lielupei un Driksas upei) un Atmodas iela.

 

Saskaņā ar pašvaldības iepirkuma komisijas 2018. gada 3. aprīļa piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu konkursā bija iesniegti pieci piedāvājumi:

1. AS “A.C.B.” (piedāvātā līgumcena – 24 618 936,41 eirobez PVN);

2. SIA Ceļu būves firma Binders (piedāvātā līgumcena – 22 997 771,71 eirobez PVN);

3. SIA YIT Infra Latvija (piedāvātā līgumcena – 23 857 053,23 eirobez PVN);

4. piegādātāju apvienība Igate KT (piedāvātā līgumcena – 23 100 100,10 eirobez PVN); 5) personu apvienība RERE vide – Hidrostatyba (piedāvātā līgumcena – 17 692 909,06 eirobez PVN).

 

Izvērtējot iepirkumu procedūrā iesniegtos pieteikumus par Loka maģistrāles rekonstrukciju, Jelgavas pilsētas pašvaldība par uzvarētāju atzina personu apvienības RERE vide – Hidrostatyba piedāvājumu. Konkursa rezultātu apstrīdēja piegādātāju apvienība Igate KT un Ceļu būves firma Binders.  Iepirkuma uzraudzības birojs 16.jūlijā pieņēma lēmumu par iesniegumu lietvedības izbeigšanu.

 

Tā kā projekta kopējās izmaksas palielinājās par 2 079865,48 eiro, lai iegūtu projekta realizācijai nepieciešamo papildus finansējumu tika sasaukta Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde. Tajā deputāti atbalstīja grozījumus 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/1 Projekta Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai iesniegšana. 17.jūlija domes lēmums paredz, ka projekta kopējās izmaksas ir 21 679 350,03 eiro, no tām 12 004 303 eiro ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 9 110 520 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

 

Kontakti

Daina Traidase

Vecākā projektu vadītāja

Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv