-4.6 °C, 3.6 m/s, 84.9 %

Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsVides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)
Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus.

 

Projekta īstenošanā ir iesaistīti 4 partneri – Jelgavas pilsētas pašvaldība (vadošais partneris), Šauļu pilsētas pašvaldība, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde.

 

Projekta īstenošanas ietvaros plānots:

1. Pilnveidot apziņošanas sistēmu Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un operatīvu informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem (aplikācijas uzlabošana, GIS slāņa pilnveidošana, sirēnu un radiokomunikācijas termināla iegāde);

2. Uzlabot operatīvo glābšanas dienestu tehnisko aprīkojumu un iegādāties papildus nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (operatīvos transportlīdzekļus, glābšanas laivas, rācijas, uzstādīt videonovērošanas kameras un automātiskos ūdens pumpjus, mobilās vieglas konstrukcijas nojumes/teltis);

3. Pilnveidot zināšanas un iemaņas organizējot teorētiskās un praktiskās mācības operatīvo glābšanas dienestu speciālistiem, uzlabojot sadarbību dažādu iespējamo vides risku novēršanā (kūlas/kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju situācijās) pierobežas teritorijā;

4. Izglītot sabiedrību par dažādiem ar vides risku mazināšanu saistītiem pasākumiem, organizējot dažādas izglītojošās kampaņas, konkursus skolēniem, informatīvi izglītojošos pasākumus pilsētu svētkos un citos publiskos pasākumos.

 

Projekta plānotie rezultāti:

1. Pārrobežu sadarbības rezultātā projektā iesaistītās pašvaldības un institūcijas pilnveidos risku pārvaldības sistēmu, uzlabos zināšanas, iegādāsies papildus nepieciešamo aprīkojumu un iekārtas iespējamo risku novēršanai un operatīvās informācijas efektīvai apmaiņai starp operatīvajiem glābšanas dienestiem;

2. Uzlabosies sadarbība starp operatīvajiem dienestiem un pašvaldībām, kā arī uzlabosies iedzīvotāju zināšanas par dažādiem pasākumiem un rīcībām, kas saistīti ar vides risku mazināšanu pierobežas teritorijā.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

 

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 304 469.00 EUR, t.sk. 258 798.65 EUR (85%) ERAF finansējums, 15 223.45 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 30 446.90 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.

 

 

29.11.2019.

 

Noslēgusies Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošana

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris, Šauļu pilsētas pašvaldība, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde kopīgi īstenojusi Interreg V-ALatvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Nr. LLI-232 “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” (DERMR).

 

Projekta lielākais ieguvums ir operatīvo dienestu tehniskās bāzes uzlabošana, veiksmīga sadarbība un praktiskās mācības vides un civilās aizsardzības jomā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās.

 

Projekta īstenošanas laikā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.oktobrim, projekta partneri kopīgi sadarbojoties Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās uzlaboja agrīnās brīdināšanas sistēmu un operatīvās informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu krīzes situācijās.

 

Pārrobežu sadarbības ietvaros tiks uzlabots Latvijas un Lietuvas operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs, piemēram, operatīvie transportlīdzekļi, ugunsgrēku dzēšanas aprīkojums, glābšanas laivas, rācijas, droni, uzstādītas videonovērošanas kameras, iegādātas mobilās nojumes, teltis un materiālās rezerves ārkārtas situācijām.

 

Projektā organizētajās mācībās pilnveidotas Latvijas un Lietuvas operatīvo glābšanas dienestu speciālistu zināšanas un iemaņas un uzlabota savstarpējā sadarbība dažādu iespējamo vides risku novēršanā, piemēram, kūlas un kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju novēršanā. Projekta ietvaros tika īstenotas sabiedrību izglītojošas kampaņas, veikti pētījumi, mēdijos un sociālajos tīklos publicēti informatīvie video rullīši un izglītojošu rakstu sērija, kā arī organizēti erudīcijas konkursi skolēniem, lai pierobežas teritorijā uzlabotu iedzīvotāju zināšanas par dažādiem pasākumiem un rīcībām, kas saistīti ar vides risku mazināšanu.

 

Projekta mērķis bija pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Projekta kopējais budžets bija 1 160 320,66 EUR, t.sk. 986 272,56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

 

ccc.png

 

yyy.png

 

vvv.png

 

nnn.jpg

 

xxx.png

 

 

Kontakti:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005455
E-Pasts: Baiba.Redere@dome.jelgava.lv

 

 

Projekta aktualitātes