4.8 °C, 4.8 m/s, 89.7 %

“Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gads“Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”
“Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

11.png

 

 

Projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

 

2018.gada 1.februārī Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” īstenošanu (turpmāk – Projekts).

 

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālas izglītības kvalitāti un pieejamību Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai Zemgales plānošanas reģionā.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

 • veikt būvdarbus skolas ēkās Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8;
 • labiekārtot skolas teritoriju;
 • iegādāties aprīkojumu un iekārtas izglītības programmu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi’ un “Metālapstrāde” modernizēšanai, kā arī mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai;
 • pārbūvēt sporta laukumu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 5 022 577.44, t.sk. ERAF finansējums EUR 3 110 950,70, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72, pašvaldības finansējums EUR 420 115,58, neattiecināmās izmaksas ir EUR 1 362 635.44, kas arī ir pašvaldības finansējums.


Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

Projekta aktualitātes 

 

22.12.2020.

Jelgavas pilsētas dome noslēgusi projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” īstenošanu un sasniegusi projekta mērķi – uzlabot profesionālas izglītības kvalitāti un pieejamību Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai Zemgales plānošanas reģionā.

 

Projekta ietvaros laikā no 2018. gada 1. februāra īstenotas sekojošas darbības:

 • veikti būvdarbi skolas ēkās Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8;
 • labiekārtota skolas teritorija;
 • iegādāts aprīkojums un iekārtas izglītības programmu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” un “Metālapstrāde” modernizēšanai, kā arī mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai;
 • pārbūvēts sporta laukums Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34.

amatu_IMG_0803.jpg

 

Amatu_skolas_iekspagalms.jpg

 

stadions.png

 

Turpmāk izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” audzēkņiem būs iespēja strādāt ar jaunām šujmašīnām, overlokiem, gludināšanas presi un piegrieztņu ploteri, kas gan drukā, gan griež gatavas piegrieztnes.

 

piegrieztnu_ploteris.jpg

 

Izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” vajadzībām izveidotas un aprīkotas 2 mācību laboratorijas ar tādām iekārtām kā kombi krāsnis, multifunkcionāli ēdienu gatavošanas centri, ietilpīgs elektrisks apgāžams katls ar iebūvētu mikseri, ātrās dzesēšanas skapis, gastronomiskais griezējs un dažādas citas iekārtas un darba galdi, savukārt, izglītības programma “Restorānu pakalpojumi” ieguvusi papildinājumu – modernu elektrisko konditorejas krāsni ar konvekciju un raudzētavu. 

 

laboratorija.jpg

 

Izglītības programma “Metālapstrāde” ieguvusi jaunu aprīkotu mācību klasi ar darba galdiem, metināšanas aparātiem un virtuālo metālapstrādes iekārtu. Tāpat Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parkā, kas ir praktiskā mācību bāze skolas audzēkņiem, izveidota Lokšņapstrādes zāle, kurā varēs apgūt specifiskās kompetences lokšņapstrādes ciparvadības darbgaldu lietošanai.

 

cnc_zale.jpg

 

Mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai Jelgavas Amatu vidusskolā pārbūvēta sporta zāle un izveidota trenažieru zāle ar daudzveidīgu aprīkojumu.

 

sporta_zale.jpg

 

trenazieru_zale.jpg

 

Jelgavas Amatu vidusskolā izveidota ergonomiska un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību vide, izbūvēti lifti, iegādātas mēbeles, aprīkots metodiskais kabinets, kā arī izglītības programmu vajadzībām iegādāts jauns datoraprīkojums, printeri, projektori un programmatūra.

 

gaitenis1.jpg

 

lifts.jpg

 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 5 022 577.44, t.sk. ERAF finansējums EUR 3 110 950,70, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72, pašvaldības finansējums EUR 420 115,58, neattiecināmās izmaksas ir EUR 1 362 635.44, kas arī ir pašvaldības finansējums.

 

04.11.2020. 
Jelgavas pilsētas domes īstenotais projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” tuvojas projekta noslēgumam.
 
Projekta ietvaros veiktie būvdarbi Jelgavas Amatu vidusskolas ēkās Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8 noslēdzās vasarā. Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma skola tika aprīkota ar mēbelēm, šūšanas iekārtām un aprīkojumu izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” modernizēšanai, kā arī tika piegādāts aprīkojums un iekārtas izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Restorānu pakalpojumi” modernizēšanai. Tāpat skolai iegādāta arī papildu virtuālās metināšanas iekārta izglītības programmas “Metālapstrāde” modernizācijai un aprīkots metodiskais kabinets. Veiksmīgi noslēgušies vairāki izsludinātie iepirkumi par atlikušo skolas modernizēšanai nepieciešamo aprīkojumu un līdz gada beigām tiks piegādāts un uzstādīts moderns piegrieztņu ploteris un projekcijas iekārtas mācību klasēs.
 
Jāpiebilst, ka īstenojot projektu “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2. kārta” 2019.gadā ekspluatācijā tika nodots sporta laukums pie Jelgavas 4. sākumskolas,  tika iegādāts IKT aprīkojums un sporta iekārtas mācību priekšmeta “Sports” modernizēšanai Jelgavas Amatu vidusskolā, kā arī veikta metālapstrādes procesa iekārtu iegāde izglītības programmas “Metālapstrāde” modernizācijai.
 
Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  5 026 235.30  EUR, tostarp Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 3 110 950.70 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 128 875,72 EUR un pašvaldības finansējums 1 786 408.88 EUR. Projekts noslēgsies 2020.gada 31. decembrī.

 

27.05.2020.

Jelgavas pilsētas domes īstenotais projekts Nr.8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” tuvojas vairāku projekta aktivitāšu īstenošanai, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti, modernizējot mācību aprīkojumu.

 

Būvdarbi Amatu vidusskolas ēkās Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8 tuvojas noslēgumam un tiks drīzumā pabeigti. Tāpat veiksmīgi noslēgušies vairāki izsludinātie iepirkumi un noslēgti līgumi par mēbeļu piegādi Jelgavas Amatu vidusskolas aprīkošanai un šūšanas iekārtu un aprīkojuma piegādi izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” modernizēšanai, kā arī ir izsludināts iepirkums par aprīkojuma un iekārtu iegādi izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Restorānu pakalpojumi” modernizēšanai.

 

Jāpiebilst, ka īstenojot projektu “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2. kārta” 2019.gadā ekspluatācijā tika nodots sporta laukums pie Jelgavas 4. sākumskolas,  tika iegādāts IKT aprīkojums un sporta iekārtas mācību priekšmeta “Sports” modernizēšanai Jelgavas Amatu vidusskolā, kā arī veikta metālapstrādes procesa iekārtu iegāde izglītības programmas “Metālapstrāde” modernizācijai.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  5 003 648,97 EUR, tostarp Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 921 183 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 128 875,72 EUR un pašvaldības finansējums 1 953 590,25 EUR. Projektam jābūt realizētam līdz šī gada 31. decembrim.

 

23.01.2020.

Metālapstrādes mācību parkā jaunas iespējas

 

Uzlabojot profesionālas izglītības kvalitāti Jelgavas Amatu vidusskolā un modernizējot mācību aprīkojumu izglītības programmā “Metālapstrāde”, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parkā (ZRKAC MMP), kas ir praktiskā mācību bāze skolas audzēkņiem, izveidota Lokšņapstrādes zāle, kurā varēs apgūt specifiskās kompetences lokšņapstrādes ciparvadības darbgaldu lietošanai. 30. janvārī Jelgavā MMP norisināsies Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija biedru kopsapulce, kuras laikā tiks atklāta arī jaunā mācību bāze.

 

Lokšņapstrādes zāles izveide ir viena no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2. kārta” aktivitātēm, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti, modernizējot mācību aprīkojumu.

 

Jaunā Lokšņapstrādes zāle ir aprīkota ar jaunākās paaudzes iekārtām, kas piemērotas viedajai ražošanai atbilstoši “Industry 4.0”. Projekta gaitā ir iegādāts lāzers metāla lokšņu griešanai, automātiskā materiālu noliktavas sistēma, atjaunota tehnika desmit MMP metināšanas posteņos, nodrošinot iespēju mācīties uz jaunākās paaudzes metināšanas iekārtām, iegādāts metāla locīšanas darbagalds ar CNC vadības sistēmu, metināšanas CNC robotroka/manipulators, kas var strādāt arī kā 3D plazmas griezējs. Jāpiebilst, ka MMP praktiskās iemaņas apgūts Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi, interešu pulciņu apmeklē Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, kā arī jaunas kompetences apgūst pieaugušie, kuri mācās ZRKAC.

 

Saskaņā ar pašvaldības izsludinātā iepirkuma rezultātiem, iekārtas un aprīkojumu jaunajai MMP zālei piegādāja SIA “Instro”. Iekārtas iegādātas un uzstādītas par kopējo summu 541 640,77 eiro.

 

Jāpiebilst, ka īstenojot projektu “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2. kārta” jau pagājušā gada rudenī ekspluatācijā tika nodots sporta laukums pie Jelgavas 4. sākumskolas un tika iegādāts aprīkojums mācību priekšmeta “Sports” modernizēšanai Jelgavas Amatu vidusskolā. Šobrīd vēl tiek veikti būvdarbi skolas ēkās Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8 un vēl tiks iegādāts aprīkojums un iekārtas izglītības programmu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Restorānu pakalpojumi” modernizēšanai.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  5 003 648,97 EUR, tostarp Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 921 183 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 128 875,72 EUR un pašvaldības finansējums 1 953 590,25 EUR. Projektam jābūt realizētam līdz šī gada 31. decembrim.

 

 

23.10.2019.

 

Jelgavas pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) no 2018.gada 1.februāra īsteno projektu Nr.8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” (turpmāk – Projekts) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros.

 • Pašvaldība, lai nodrošinātu Projektā plānotās darbības “Iekārtu un aprīkojuma iegāde IP “Metālapstrāde” modernizācijai” īstenošanu, saskaņā ar izsludinātā iepirkuma Nr.JPD2018/132/AK “Metālapstrādes procesa iekārtu piegāde” rezultātiem, 2019.gada 31.janvārī noslēdza četrus piegādes līgumus ar SIA “INSTRO” (reģ.Nr.40003466205). Uz šo brīdi visi līgumi ir izpildīti un nepieciešamās iekārtas piegādātas un uzstādītas.
 • Sporta stadiona Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A ir noslēgušies un 09.08.2019. objekts ir nodots ekspluatācijā
 • Uzsāktie būvdarbi Amatu vidusskolas ēkās Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8. turpinās, saskaņā ar plānoto būvdarbu laika grafiku. Papildu būvdarbiem tiek veikti iepirkumi datortehnikas iegādei
 • Piegādes līgums ar SIA “Sporta sistēmas “Par sporta aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Amatu vidusskolā”” ir izpildīts un sporta aprīkojums piegādāts un uzstādīts
 • Novembrī tiek plānota iepirkuma izsludināšana IP “Ēdināšanas pakalpojumi”un IP “Restorānu pakalpojum” darbības modernizācijai.

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  EUR 5 003 648,97, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 921 183,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72,  pašvaldības finansējums EUR 609 883,28, neattiecināmās izmaksas ir EUR 1 343 706,97, kas arī ir pašvaldības finansējums. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim

 

 

23.07.2019.

 

Jelgavas pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) no 2018.gada 1.februāra īsteno projektu Nr.8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” (turpmāk – Projekts) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros.

 

 • Pašvaldība, lai nodrošinātu Projektā plānotās darbības “Iekārtu un aprīkojuma iegāde IP “Metālapstrāde” modernizācijai” īstenošanu, saskaņā ar izsludinātā iepirkuma Nr.JPD2018/132/AK “Metālapstrādes procesa iekārtu piegāde” rezultātiem, 2019.gada 31.janvārī noslēdza četrus piegādes līgumus ar SIA “INSTRO” (reģ.Nr.40003466205). Uz šo brīdi tiek piegādātas iekārtas Kr. Barona ielā 40 un veikta to uzstādīšana, lai varētu nodrošināt IP “Metālapstrāde” īstenošanu. Līgumu izpildes termiņš ir 2019.gada 31.jūlijs.
 • Sporta stadiona pārbūves darbi norīt saskaņā ar laika grafiku. Plānotais līguma darbības beigu termiņš ir 09.08.2019.
 • Uzsāktie būvdarbi Amatu vidusskolas ēkās Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8. turpinās, saskaņā ar plānoto būvdarbu laika grafiku.
 • 15.07.2019. noslēgts piegāde slīgums ar SIA “Sporta sistēmas “Par sporta aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Jelgavas Amatu vidusskolā””. Kopējā līguma summa ir 9824.30 EUR. Līguma izpildes termiņš – 02.09.2019.

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  EUR 4 918 236.49, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 921 183,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72,  pašvaldības finansējums EUR 609 883,28, neattiecināmās izmaksas ir EUR 1258294.49, kas arī ir pašvaldības finansējums. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

 

23.04.2019.

 

Jelgavas pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) no 2018.gada 1.februāra īsteno projektu Nr.8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” (turpmāk – Projekts) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros.

 

1. Pašvaldība, lai nodrošinātu Projektā plānotās darbības “Iekārtu un aprīkojuma iegāde IP “Metālapstrāde” modernizācijai” īstenošanu, uz 23.04.2019. veikusi sekojošas aktivitātes: 

 • saskaņā ar izsludinātā iepirkuma Nr.JPD2018/132/AK “Metālapstrādes procesa iekārtu piegāde” rezultātiem, 2019.gada 31.janvārī noslēdza četrus piegādes līgumus ar SIA “INSTRO” (reģ.Nr.40003466205):

1. “Par metināšanas procesu iekārtu piegādi” Nr. ADM/3-24/19/14 par kopējo summu 58830.20 EUR (ar PVN);

2. “Par metināšanas un plazmas griešanas robota ar rotācijas galdu un CNC vadību piegādi” ADM/3-24/19/13, par kopējo summu 203 310.25 EUR (ar PVN);

3. “Par metāla lokšņu lāzergriešanas iekārtas ar CNC vadību un noliktavu sistēmu piegādi” ADM/3-24/19/12, par kopējo summu 218 213.82 EUR (ar PVN);

4. “Par metāla lokšņu hidrauliskās liekšanas preses ar CNC vadību piegādi” ADM/3-24/19/11, par kopējo summu 61 286.50 EUR (ar PVN).

Līgumu izpildes termiņš ir 2019.gada 31.jūlijs.

 • 2019.gada 2.aprīlī SIA “GEIST” piegādāja un uzstādīja metālapstrādes procesa kompleksa iekārtas Jelgavas Amatu vidusskolai Elektrības ielā 8, kā ar, saskaņā ar līguma nosacījumiem veica darbinieku apmācības.

2. 15.04.2019 noslēdzās tehnoloģiskais pārtraukums sporta stadiona pārbūves darbiem, kas tika noteikts seguma izbūves darbu veikšanai. Līdz ar to, 2018.gada jūlijā uzsāktie būvdarbi sporta stadiona pārbūvei var turpināties pilnā apjomā. Plānotais līguma darbības beigu termiņš ir 09.08.2019.

 

3. Uzsāktie būvdarbi Amatu vidusskolas ēkās Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8. turpinās, saskaņā ar plānoto būvdarbu laika grafiku.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  EUR 4 918 236.49, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 921 183,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72,  pašvaldības finansējums EUR 609 883,28, neattiecināmās izmaksas ir EUR 1258294.49, kas arī ir pašvaldības finansējums. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim

 

 

20.01.2019.

 

1. Lai nodrošinātu projektā Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” plānoto darbību “Iekārtu un aprīkojuma iegāde IP “Metālapstrāde” modernizācijai”, uz 20.01.2019. veiktas sekojošas aktivitātes: 

 • 2018.gada decembrī noslēdzās iepirkums Nr. JPD2018/132/AK “Metālapstrādes procesa iekārtu piegāde. Iepirkums tika veikts 4 daļās – 1. daļa “Metināšanas procesu iekārtu piegāde”, 2. daļa “Metināšanas un plazmas griešanas robota ar rotācijas galdu un CNC vadību piegāde|”, 3.daļa “metāla lokšņu lāzergriešanas iekārtas ar CNC vadību un noliktavu sistēmu piegāde”, 4.daļa “Metāla lokšņu hidrauliskā liekšanas preses ar CNC vadību piegāde”. Iepirkuma uzvarētājs visās iepirkuma daļās ir SIA “INTRO”, ar kuru notiek līguma sagatavošanas un noslēgšanas process;
 • 2018.gada 10.decembrī SIA “GEIST” piegādāja metālapstrādes procesa kompleksa iekārtas Jelgavas Amatu vidusskolai Elektrības ielā 8. Iekārtas tiks uzstādītas un tiks veiktas darbinieku apmācības;
 • 2019.gada 3.janvārī UAB “AUTOMEKSIM” piegādāja virpu Jelgavas Amatu vidusskolai

2. Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sporta stadiona pārbūves darbiem, kas skar seguma izbūvi, 2018.gada decembrī tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, savukārt, darbi ģērbtuves ēku būvniecībai turpinās.

 

3. Uzsākti būvdarbi Amatu vidusskolas ēkās Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, ēku pārbūves darbus veic SA “TORRENSBERG”.

 

 

Kontakti:
Baiba Rēdere
Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel.: 63005455
E-pasts: baiba.redere@dome.jelgava.lv