2.3 °C, 3.3 m/s, 93.5 %

Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsNozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā
Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

11.png

 

Projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”

Projekta numurs:  5.5.1.0/17/I/002

                                                   

Finansējuma saņēmējs: Jelgavas pilsētas dome

 

Sadarbības partneri: Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze, Jelgavas Romas katoļu draudze.

 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

Projekta darbības:

1. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras – ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve, restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un attīstot jaunus pakalpojumus;

2. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācija un pārbūve, jaunu pakalpojumu izveide;

3. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, jaunu pakalpojumu izveide;

4. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošana, pakalpojumu pilnveidošana;

5. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles krustu atjaunošana un torņa jumta seguma pārbūve, pakalpojumu pilnveidošana;

6. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

7. projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta plānotie rezultāti:

 • atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu – 41 500 apmeklējumi;
 • atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 5 dabas un kultūras mantojuma objekti;
 • jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 9 pakalpojumi.

 

Projekta plānotais finansējums: kopējās projekta izmaksas EUR 7 131 688,00, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 347 500,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 105 308,82, pašvaldību finansējums EUR 4 532 349,57 (t.sk. neattiecināmās izmaksas EUR 4 178 981,48), snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 152 500,00 un privātais finansējums EUR 31 471,23.

 

Projekta īstenošanas periods: 44 mēneši – no 2018.gada 2. janvāra līdz 2021.gada 1.septembrim.

 

Projekta aktualitātes uz 29.03.2019.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros 2019.gada 1.ceturksnī aktīvi turpinājās projekta darbību īstenošana:

 • Jelgavas pilsētas pašvaldība turpina ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūvi un restaurāciju, ko veic SIA “RERE MEISTARI”. Ēkas Krišjāņa Barona ielā 50 pārbūves darbi veikti jau 51% apmērā no plānotā, savukārt vēsturiskās koka ēkas Vecpilsētas ielā 14 restaurācijas un pārbūves darbi ir paveikti 26% apmērā, ēka ir pacelta par 30 cm, izbūvēti jauni pamati, turpinās bojāto koka konstrukciju restaurācija, protezēšana, nomaiņa un citi iekšdarbi.
 • Dobeles novada pašvaldība turpina Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un izbūves darbus. Būvdarbus veic pilnsabiedrība RERE MEISTARI 1. Notiek kapelas mūru konservācijas darbi, jaunā tradicionālās amatniecības un tūrisma mārketinga attīstības centra iekšsienu pamatu betonēšana, inženierkomunikāciju izbūve.
 • Bauskas novada pašvaldība turpina Bauskas pilsdrupu 3.kārtas būvdarbus – centrālā torņa, mazā vārtu torņa un pieguļošās sienas konservācijas darbus, ko veic SIA Kaskāde 19. 2019.gada 1.ceturksnī  noslēdzies iepirkums par Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbiem, kura rezultātā 2019.gada aprīlī ar SIA Vidzemes Būvnieks tiks noslēgts būvdarbu līgums.
 • Jelgavas Romas katoļu draudze turpina Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles četru krusta puķu lējumu atjaunošanu un viena krusta puķes lējuma restaurāciju, ko veic SIA Koka Ēka. Veikta tirgus izpēte katedrāles torņa jumta seguma daļējai nomaiņai, taču iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz draudzes finanšu iespējas, līdz ar to tiek meklēti risinājumi projekta ietvaros veicamo jumta seguma nomaiņas darbu apjomu samazināšanai.
 • Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze īstenojusi visas plānotās projekta darbības Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrālē, pabeidzot katedrāles sienu un griestu gleznojumu atjaunošanas darbus, kurus veikuši seši restauratori – ikonogrāfi: Vladimirs Kļosovs, Jurijs Kurahtanovs, Inna Kurahtanova, Neonilla Medvedeva, Elmārs Mageramovs, Vadims Mass. Gleznojumi atjaunoti saskaņā ar Jakova Kļosova izstrādāto skiču projektu, izmantojot 1983.gada fotofiksācijas attēlus, kā arī paraugus no līdzīgiem sienu gleznojumiem citās pareizticīgo baznīcās. Atjaunotie sienu un griestu gleznojumi dod iespēju tūristiem gūt pilnvērtīgu informāciju par pareizticīgo baznīcu interjera simboliku un arī arhitektu Nikolaju Čaginu, kurš ir viens no izcilākajiem pareizticīgo baznīcu ēku projektētājiem Latvijā.  

Pareizticīgo katedrāles foto pirms projekta

 

pirms_projekta.jpg

 

Pareizticīgo katedrāles foto pēc projekta

 

IMG_0356.jpg

 

IMG_0358.jpg

 

IMG_0353.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 28.06.2019.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā ietvaros 2019.gada 2.ceturksnī aktīvi turpinājās projekta darbību īstenošana:

 • Jelgavas pilsētas pašvaldība turpina ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūvi un restaurāciju, ko veic SIA RERE MEISTARI. Ēkas Krišjāņa Barona ielā 50 pārbūves darbi veikti jau 58% apmērā no plānotā, savukārt koka ēkas Vecpilsētas ielā 14 restaurācijas un pārbūves darbi ir paveikti 36% apmērā.

Vēsturiskajās ēkās tiek veidots Zemgales restaurācijas centrs, kas nodrošinās restauratoru darbnīcu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt restaurācijas procesa gaitu, kā arī piedāvās dažādus tūrisma un izglītojošus pakalpojumus, t.sk. par Jelgavas koka arhitektūru, Vecpilsētas ielas kvartālu, kā arī restaurācijas vēsturi un procesiem.

 

2019.gada 20.jūnijā abām vēsturiskajām ēkām Jelgavas vecpilsētā nosvinēti spāru svētki.

 

Ēka Vecpilsētas ielā 14 ir viena no vecākajām koka ēkām, kas Jelgavā saglabājusies līdz mūsdienām. Saskaņā ar ēkas koka būvelementu veikto dendroloģisko izpēti, viens no koksnes paraugiem datēts ar 1794.gadu.

 

Savulaik ēka tikusi izmantota kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, atsevišķos laika periodos šeit atradušās arī veikala telpas. Namā ir saglabājušies dažādu laiku tapešu paraugi un sienu apmetums ar dažādu krāsu zīmējumiem, dažādu veidu griesti: “trīnīšu” griesti, griesti, kas apmesti uz niedru pamata, kā arī uz koka skaliem. Ēkas 3.stāvā ir unikāli vēsturiskie koka bēniņi, un būvdarbu gaitā ir atklāts arī senais pagrabs, kas nākotnē tiks eksponēti apmeklētājiem.

 

 • Dobeles novada pašvaldība turpina Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un izbūves darbus, ko veic pilnsabiedrība RERE MEISTARI 1.
 • Bauskas novada pašvaldība turpina Bauskas pilsdrupu 3.kārtas būvdarbus – centrālā torņa, mazā vārtu torņa un pieguļošās sienas konservācijas darbus, ko veic SIA “Kaskāde 19”. 2019.gada maijā uzsākti Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, kurus veic SIA Vidzemes Būvnieks.
 • Jelgavas Romas katoļu draudze – noslēgumam tuvojas Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles četru krusta puķu lējumu atjaunošana un viena krusta puķes lējuma restaurācija, ko veic SIA Koka Ēka. Ņemot vērā, ka katedrāles jumta seguma daļējai atjaunošanai nepieciešamais finansējums pārsniedz draudzes finanšu iespējas, tiek meklēti risinājumi projekta ietvaros veicamo jumta seguma nomaiņas darbu apjomu samazināšanai.

Foto: Spāru svētki Jelgavas vecpilsētā

 

vvv.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.12.2019.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros 2019.gada 4.ceturksnī aktīvi turpinājās projekta darbību īstenošana:

 • 2019.gada 23.-24.oktobrī notika visu partneru tikšanās Jelgavā, pārrunājot projekta īstenošanas gaitu – katra partnera aktualitātes, sasniegumus un izaicinājumus, iezīmējot kopīgi risināmos jautājumus, kā arī iepazīstoties un apmeklējot katra partnera kultūrvēsturiskā mantojuma objektu.

Tiksanas_1.jpg

 

Tiksanas_2.jpg

 

Tiksanas_3.jpg

 

Tiksanas_4.jpg

 

Tiksanas_5.jpg

 

 • Dobeles novada pašvaldība turpina Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un izbūves darbus, ko veic pilnsabiedrība “RERE MEISTARI 1”. Būvdarbiem jānoslēdzas 2020.gada vidū.
 • Bauskas novada pašvaldība turpina Bauskas pilsdrupu 3.kārtas būvdarbus – centrālā torņa, mazā vārtu torņa un pieguļošās sienas konservācijas darbus, ko veic SIA “Kaskāde 19”, bet Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbus  veic SIA “Vidzemes Būvnieks”. Darbi turpināsies 2020. un 2021.gadā.
 • Jelgavas Romas katoļu draudze pabeigusi Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles četru krusta puķu lējumu atjaunošanu, ko veica SIA “Koka Ēka”, uzstādot jaunos krusta puķu lējumus katedrāles tornī, kā arī viens krusta puķes lējums ir restaurēts un novietots katedrāles dārzā. 2020.gadā plānots veikt katedrāles torņa jumta atjaunošanas 1.kārtas darbus, nomainot avārijas stāvoklī esošās torņa jumta betona teknes un veicot torņa jumta skārda preventīvu fiksāciju.

katoli_1.jpg

 

katoli_2.jpg

 

katoli_3.jpg

 

 • Jelgavas pilsētas pašvaldība pabeigusi nozīmīgu projekta posmu, 2019.gada 20.decembrī noslēdzoties Zemgales restaurācijas centra būvniecībai – ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūves, restaurācijas un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem, ko veica būvuzņēmējs SIA “RERE MEISTARI” saskaņā ar SIA “Livland Group”, arhitekta Ērika Cērpiņa vadībā izstrādātajiem būvprojektiem. Būvuzraudzību veica SIA “Jurēvičs un partneri”, arheoloģisko uzraudzību un izpēti – Andris Tomašūns.

Divstāvu mūra ēka Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā atjaunota un pārbūvēta restaurācijas darbnīcu vajadzībām un ar piebūvi funkcionāli savienota ar ēku Vecpilsētas ielā 14.

 

Trīsstāvu koka ēka Vecpilsētas ielā 14 – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.5185) – ir viena no senākajām un vērtīgākajām koka mājām Jelgavā, kura saglabājusies līdz mūsdienām, datēta ar 18.gs. sākumu. Uzsākot būvdarbus 2018.gadā, ēka bija avārijas stāvoklī, tā nebalstījās uz monolītiem pamatiem, bet turējās uz laukakmeņiem un ķieģeļu mūra fragmentiem, tāpēc saskaņā ar būvprojektā paredzēto risinājumu tā tika pacelta par ~30 centimetriem, izbūvējot jaunus pamatus, atsēdinot ēku atpakaļ un restaurējot vēsturiskās ēkas būvapjoma oriģinālās koka konstrukcijas, kas bija sarežģīts un unikāls process Latvijas mērogā. Lai ēka būtu pēc iespējas autentiskāka, būvniecības procesā ievērotas vēsturei pietuvinātas tehnoloģijas un izmantoti senie būvmateriāli – gan griestos, gan sienās, gan grīdās maksimāli saglabāti senie kokmateriāli, kā arī grīdu atjaunošanā izmantoti senie ķieģeļi, eksponēts būvdarbu laikā atraktais senais ēkas pagrabs un unikālie bēniņi. Arī pagalma bruģis ir veidots no vēsturiskajiem bruģakmeņiem, kas inženierkomunikāciju izbūves laikā tika atrakti ēkas pagalmā. Atjaunošanas rezultātā objektā ir saglabāts ieskats par daudzveidīgajām telpu apdarēm, kas liecina par vēsturisko stilu tendenču attīstību interjerā un ēkas vēsturisko iemītnieku dzīves veidu, gaumi un materiālajām iespējām.

 

 

 

Vecpilseta_1.jpg

 

Vecpilseta_2.jpg

 

Vecpilseta_3.jpg

 

Vecpilseta_4.jpg

 

Vecpilseta_5.jpg

 

Vecpilseta_6.jpg

 

Vecpilseta_7.jpg

 

2020. un 2021.gadā turpināsies jaunveidojamā Zemgales restaurācijas centra jaunu pakalpojumu izveide, iegādājoties objekta funkcionēšanai nepieciešamo aprīkojumu un iekārtas. Koka ēka tiks veidota kā publisks tūrisma objekts ar izzinošu, izglītojošu piedāvājumu par Jelgavas koka arhitektūru, Vecpilsētas ielas kvartālu, šīs ēkas unikalitāti, kā arī restaurācijas vēsturi un procesiem, t.sk. izmantojot inovatīvus un interaktīvus risinājumus vēsturiskās ekspozīcijas izveidē, bet ēkas 1.stāvā plānotas telpas suvenīru veikalam. Mūra ēkā tiks iegādātas iekārtas un aprīkojums trīs restaurācijas darbnīcām – tekstīliju restaurācijai, metāla priekšmetu (arheoloģiskās senlietas, metāls un metālu sakausējumi, monētas un medaļas, darbarīki utt.) restaurācijai, keramikas (māls, porcelāns, fajanss, stikls) restaurācijai. Restaurācijas darbnīcas un suvenīru veikala telpas plānots nodot nomā juridiskām personām uzņēmējdarbības veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Pašvaldībai sakārtojot kultūrvēsturiskā mantojuma objektus un izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu un objektu funkcionēšanai nepieciešamo infrastruktūru Jelgavas vecpilsētā, tiks radīta iespēja attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, tūrisma un kultūras aktivitātes. Atjaunotais un labiekārtotais vecpilsētas kvartāls veidos pievilcīgu vidi dažādu pilsētas pasākumu organizēšanai – amatnieku tirdziņiem, nacionālo kultūras biedrību pasākumiem, mākslinieku un mūziķu priekšnesumiem, veicinās sadarbību ar citiem Zemgales reģiona kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Tālrunis 63005485