-4.4 °C, 4.3 m/s, 85 %

Projektā sasniegtie rezultāti

Projektā sasniegtie rezultāti

Jelgavas pilsētas dome, īstenojot Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu LLI-187 “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” izveidojusi jaunu inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu baltu kultūras un dabas mantojuma popularizēšanai pilsētā, ar mērķi palielināt tūristu skaitu programmas teritorijā, uzlabot kultūras tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitāti, daudzveidību un pieejamību.

 

Projekta ietvaros Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā tika izveidotas divas jaunas interaktīvas ekspozīcijas virtuālajā realitātē – “Zemgales tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas” un “Kari un karavīrs Jelgavā cauri laiku lokiem”.


Ekspozīcija “Zemgales tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas” stāsta par Zemgales tautastērpa attīstību un valkāšanas tradīcijām. Uzvelkot virtuālās realitātes brilles, iespējams pašam piedalīties brunču aušanā, kur virtuālais tēls vecmāmiņa iepazīstina ar aušanas procesu un sniedz informāciju par Zemgales brunču audumu rakstiem, krāsām, kā arī paskaidro, ar kādām augu krāsvielām iespējams iegūt brunču audumā izmantotās krāsas. Atceroties IV Vispārējos latviešu dziesmu un mūzikas svētkus, kas 1895. gadā notika Jelgavā un ko organizēja toreizējais Jelgavas latviešu biedrības priekšsēdētājs vēlākais valsts prezidents Jānis Čakste, virtuālajā ekspozīcijā var vērot, J.Čakste uzrunu Dziesmu svētku dalībniekiem un citas aktivitātes.


Savukārt ekspozīcija “Kari un karavīrs Jelgavā cauri laiku lokiem” sniedz ieskatu četru karu norisē – sākot ar Livonijas karu un beidzot ar Otro pasaules karu. Četros sižetos, kuru kopējais garums ir aptuveni divpadsmit minūtes, ekspozīcijas apmeklētājs var iepazīties ar četru karu notikumiem, ieraudzīt, kā mainījusies kara tehnika, karavīru apģērbs. Tāpat nozīmīga pievienotā vērtība ir iespēja sižetos redzēt kara ainas vēsturiskās Jelgavas vietās, kuras mūsdienās ir mainījušās līdz nepazīšanai. Izmantojot vēsturiskas fotogrāfijas, muzeja darbiniekiem izdevies pilnībā rekonstruēt, piemēram, Jelgavas tirgus laukumu, kura atmosfēru var izjust ar virtuālo briļļu palīdzību.
Lai palielinātu baltu materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma atpazīstamību, projekta ietvaros 2018.gada 22.septembrī Jelgavā tika organizēts “Baltu vienības dienas” pasākums, kura ietvaros norisinājās konference “Latvieši un lietuvieši: kopīgais un atšķirīgais kultūrvēsturē”, izstādes un dažādi kultūras pasākumi, koncerti un citas izglītojošas aktivitātes.

 

Turpretim, lai mudinātu ceļot un iepazīt baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, projekta ietvaros ir izveidots starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”, aptverot baltu vēsturiski apdzīvotās teritorijas programmas teritorijā, tai skaitā arī Jelgavas pilsētā. Maršruta izveides gaitā tika veikti zinātniski pētījumi, iesaistot vietējos uzņēmējus, kultūras tūrisma un citu nozaru pārstāvjus, lai noteiktu maršrutā iekļaujamos tūrisma objektus un tajos pieejamos pakalpojumus un produktus.


Līdztekus izveidotajam maršrutam, izdots arī tūrisma ceļvedis un karte, kuros apkopota informācija par maršrutā sastopamajiem kultūras objektiem un tajos pieejamajiem pakalpojumiem un produktiem, darbojas interneta vietne www.baltukelias.lt.


Vēl projekta ietvaros izveidots inovatīvs baltu kultūras un tūrisma popularizēšanas centrs Šauļos. Šajā centrā ar mūsdienīgām tehnoloģijām, eksponātu kopijām, izglītojošām aktivitātēm tiek prezentēta baltu vēsture, kultūra, dzīvesveids, radot iespējas veicināt apzinātu baltu mantojuma izpratni un tā saglabāšanas nosacījumus jaunatnei, ģimenēm, tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem. Visa informācija ir sniegta lietuviešu, latviešu un angļu valodā.


Lai veidotu ilgtspējīgu un videi draudzīgu sabiedrības attieksmi, kā arī veicinātu dažādu kultūras tūrisma produktu un pakalpojumu izplatību ārpus programmas teritorijas, visu projekta īstenošanas laiku pilsētas nozares speciālisti piedalījās dažādās starptautiska un vietēja mēroga uzņēmējdarbības, tūrisma un citās izglītojoša rakstura izstādēs un semināros.


Lai sekmētu izveidotā tūrisma maršruta atpazīstamību un veicinātu izveidotās tūrisma izklaides un atpūtas iespējas tūrisma pakalpojuma sniedzēju, plašsaziņas līdzekļu un projektā noteikto mērķa grupu vidū, projekta ietvaros īstenoti arī nozīmīgi mārketinga pasākumi – TV un radio reklāmas klipa vietējos masu medijos, sociālās saziņas platformās, reklāmas kampaņas vietējiem masu medijiem, reklāmas materiāli izmantošanai starptautiska un vietēja mēroga tūrisma izstādēs un citos pasākumos.


Projekta ietvaros izstrādātie materiāli ir pieejami projekta “Baltu ceļš” interneta vietnē, kur ikviens interesents un nozares profesionālis var iepazīties ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un izstrādātajiem inovatīviem kultūras tūrisma produktiem: https://www.baltukelias.lt/

 

 

Kontaktinformācija:

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Projektu vadības sektors

Aiga Anitena,

projektu vadītāja

Tālrunis: 63005560

E-Pasts: Aiga.Anitena@dome.jelgava.lv