-4.4 °C, 4.2 m/s, 85.8 %

Seminārs “Iepazīstam vēsturi virtuālajās ekspozīcijās”

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsStarptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”Seminārs “Iepazīstam vēsturi virtuālajās ekspozīcijās”
Seminārs “Iepazīstam vēsturi virtuālajās ekspozīcijās”

Pieminot 1941.gada 14.jūnija deportācijas Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā tika organizēts atceres pasākums un seminārs “Iepazīstam vēsturi virtuālajās ekspozīcijās”, akcentējot virtuālo ekspozīciju lomu vēstures liecību saglabāšanā un sabiedrības izglītošanā moderno tehnoloģiju laikmetā.

Pieminot vienu no skarbākajiem notikumiem latviešu tautas vēsturē – 1941.gada 14.jūnijs, Latvijas iedzīvotāju pirmā masveida  deportācija – Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā tika rīkots atceres pasākums, godinot skarbā notikuma upurus un izdzīvojušos.

 

Par vēstures notikumiem var atgādināt dažādos veidos. Mūsdienu digitālajā laikmetā virtuālā realitāte ir viena no populārākajām vizuālās izpausmes formām, kas atraktīvā veidā atspoguļo vēstures notikumus, rosina izziņas procesu un izglīto turpmākās paaudzes. Tādējādi, turpinot atceres pasākumu, dalībnieki iepazinās ar izstrādāto virtuālo ekspozīciju “Karš un karavīri Jelgavā cauri laiku lokiem”, kā arī uzklausīja vēstures nozares speciālista sagatavoto prezentāciju par vēstures notikumu rekonstrukciju Latvijas un pasaules kinematogrāfijā atbilstoši virtuālās ekspozīcijas četru sižetu tematikai un laika posmam.

 

Seminārs_3_foto_3.jpg

 

Virtuālā ekspozīcija izstrādāta Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš” īstenošanas ietvaros.

 

Projekta mērķis: ir palielināt apmeklētāju skaitu programmas teritorijā (Latvija – Lietuva), sekmējot tūrisma attīstību un izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas: ir 763 402, 38 EUR, no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotās izmaksas – 117 850, 10 EUR, t.sk. 100 172, 58 EUR (85%) – Eiropas Reģionālā fonda finansējums, 5 892, 51 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 11 785, 01 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2019.gada 23.oktobrim.

 

Kontaktinformācija:

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Projektu vadības sektors

Aiga Anitena,

projektu vadītāja

Tālrunis: 63005560

E-Pasts: Aiga.Anitena@dome.jelgava.lv