-4.4 °C, 4.1 m/s, 85.2 %

Seminārs vecāko klašu skolēniem “Virtuālās un tradicionālās ekspozīcijas: draugi vai konkurenti”

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsStarptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”Seminārs vecāko klašu skolēniem “Virtuālās un tradicionālās ekspozīcijas: draugi vai konkurenti”
Seminārs vecāko klašu skolēniem “Virtuālās un tradicionālās ekspozīcijas: draugi vai konkurenti”

Turpinot projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” īstenošanas aktivitātes, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā tika organizēts seminārs vecāko klašu skolēniem “Virtuālās un tradicionālās ekspozīcijas: draugi vai konkurenti”, akcentējot tradicionālo muzeja krājumu un moderno tehnoloģiju risinājumu sadarbības iespējas vēsturisko liecību saglabāšanā un sabiedrības izglītošanā.

Mūsdienu digitālajā laikmetā virtuālā realitāte ir viena no populārākajām vizuālās izpausmes formām, kas atraktīvā veidā atspoguļo vēstures notikumus, rosina izziņas procesu un izglīto turpmākās paaudzes. Kā mainās tradicionālo muzeju krājumu loma straujajā moderno tehnoloģiju attīstības laikmetā, vai klasiskās un virtuālās ekspozīcijas savstarpēji konkurē, vai tās var būt sadarbības partneri, vai digitālie risinājumi muzejos iznīcinās “taustāmās” vēstures liecības muzejos – šos un līdzīgus jautājumus organizētajā seminārā risināja uzaicinātie skolēni.

 

Picture_1.jpg

 

Semināra sākumā skolēni iepazinās ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš””, kura ietvaros izstrādātas arī divas virtuālās ekspozīcijas:  “Zemgales tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas” un “Karš un karavīri Jelgavā cauri laiku lokiem”.  Turpinot pasākumu skolēni darbojās grupās, no kurām viena analizēja tradicionālās ekspozīcijas piedāvājumu, savukārt otra – virtuālās. Pēc veiktās izpētes norisinājās diskusijas par abu ekspozīciju sadarbības iespējām, ieguvumiem un/vai zaudējumiem. Diskusijām noslēdzoties skolēni secina – virtuālās un tradicionālās ekspozīcijas var sadarboties un kopā veikt lielas lietas.

 

Picture_5_1.jpg

 

Virtuālās ekspozīcijas izstrādātas Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” īstenošanas ietvaros.

 

Projekta mērķis: palielināt apmeklētāju skaitu programmas teritorijā (Latvija – Lietuva), sekmējot tūrisma attīstību un izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas: 763 402, 38 EUR, no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotās izmaksas – 117 850, 10 EUR, t.sk. 100 172, 58 EUR (85%) – Eiropas Reģionālā fonda finansējums, 5 892, 51 EUR (5%) – Valsts budžeta dotācija un 11 785, 01 EUR (10%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2020.gada 24.aprīlim.

 

Kontaktinformācija:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Projektu vadības sektors

Aiga Anitena, projektu vadītāja

Tālrunis: 63005560

E-Pasts: Aiga.Anitena@dome.jelgava.lv