20 °C, 3.8 m/s, 68 %

Projekta sadarbības partneri tiekas Šauļos

Projekta sadarbības partneri tiekas Šauļos

2020.gada 27.februārī projekta “Tehniskā bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)” partneri – Jelgavas pilsētas dome, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Šauļu nodaļa) – tikās projekta vadības un darba grupas sanāksmē Šauļos, lai pārrunātu projekta īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus.

 

Sanāksmes sākumā projekta partneri informēja vadības grupu par īstenotajām projekta aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem līdz 2020.gada februārim. Turpinot tikšanos partneri pārrunāja plānotās darbības un veicamās aktivitātes pēdējā projekta īstenošanas periodā (01.01.2020. – 30.06.2020.). Tāpat tika pārrunāta projekta atskaišu termiņu ievērošana un to sagatavošana atbilstoši projekta nosacījumiem. Sanāksmes noslēgumā partneri saskaņoja turpmāko rīcības plānu nepieciešamo projekta izmaiņu sagatavošanā, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu.

 

Šobrīd projekta ietvaros ir veikta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve un labiekārtošana, atbildīgais partneris – Jelgavas pilsētas dome. Ņemot vērā attīstīto infrastruktūru, stadionā plānots organizēt dažādas profesionālās ugunsdzēsēju sacensības, treniņus un nozares profesionāļu apmācības. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir pabeidzis sporta zāles remontu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistu vajadzībām Jelgavā.  Sporta zālei tika veikts kosmētiskais remonts un iegādāts moderns sporta inventārs, tajā skaitā trenažieri. Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Šauļu nodaļa, savu ugunsdzēsēju profesionālo kompetenču pilnveidošanai un fiziskās sagatavotības palielināšanai, iegādājies mācību torni un specializētu skrejceļa virsmu ugunsdzēsības tehnikas pārvietošanai.

 

Lai palielinātu operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību organizēta virkne projektā plānotās profesionālās apmācības, sacensības, komandu saliedēšanās pasākumi un treniņnometnes gan Jelgavā, gan Šauļos.  Savukārt, lai veicinātu izpratni un popularizētu ugunsdzēsības un operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū, 2019.gada 12.-16.augustā Jelgavā tika organizēta starptautiska nometne bērniem “Mācies būt stiprs”, kuras laikā bērni iepazinās ar operatīvo glābšanas dienestu profesiju darbībā un uzzināja par profesijai būtiskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

 

Projekta mērķis: irpaaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

 

Projekta kopējais budžets: ir 564 290, 38 EUR. No tā 479 646,82 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 84 643, 56 EUR (15%) ir nacionālais līdzfinansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes finansējums).

 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai plānotais projekta budžets: ir 258 784, 64 EUR. No tā 219 967,25 EUR ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 38 817, 39 EUR (15%) ir nacionālais līdzfinansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes finansējums).

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 30.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.

 

Project_meeting_Siauliai_picture_1.jpg