3.4 °C, 5.4 m/s, 85.3 %

Sadarbība projektā paaugstina operatīvo dienestu darbības efektivitāti

Sadarbība projektā paaugstina operatīvo dienestu darbības efektivitāti

Lai sasniegtu projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)” mērķi –  paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti un uzlabot operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību – Jelgavas pilsētas dome kā projekta vadošais partneris turpina īstenot  projektā plānotās darbības.

 

Lai uzlabotu operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību, projekta īstenošanas trešajā periodā (01.07.2019.-31.12.2019.) veikta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve un labiekārtošana, veidojot to kā daudzfunkcionālu fizisko treniņu bāzi, kurā operatīvo glābšanas dienestu speciālisti varēs uzlabot fiziskās sagatavotības pakāpi un pilnveidot ārkārtas situācijās nepieciešamās reaģēšanas prasmes.

 

Stadionā tiks ierīkots arī profesionāls mācību tornis, kas ļaus attīstīt ugunsdzēsēju darbā nepieciešamās iemaņas. Ņemot vērā attīstīto infrastruktūru, stadionā plānots organizēt arī dažādas profesionālās ugunsdzēsēju sacensības, treniņus un nozares speciālistu apmācības.

 

Savukārt, lai veicinātu izpratni un popularizētu ugunsdzēsības un operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū, 2019.gada 12.-16.augustā Jelgavā tika organizēta starptautiska nometne bērniem “Mācies būt stiprs”, kuras laikā bērni iepazinās ar operatīvo glābšanas dienestu profesiju darbībā un uzzināja par profesijai būtiskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.  

 

Līdztekus izzinošajām nodarbībām katru dienu tika organizētas arī vispārējās fiziskās sagatavotības aktivitātes un spēles brīvā dabā. Nometne bija arī lieliska iespēja bērniem mācīties sadarboties starptautiskā komandā – bērni daudz strādāja grupās. Līdzīga nometne, kurā arī piedalīsies latviešu un lietuviešu bērni, 2020.gada martā tiks organizēta Šauļos.

 

Lai paaugstinātu Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu sadarbību ārkārtas situāciju radīto seku mazināšanai un pilnveidotu nozares speciālistu profesionālo zināšanu un prasmju bāzi, projektā  vēl paredzēts organizēt operatīvo dienestu mācības, pārrobežu sacensības un komandu saliedēšanās pasākumus.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 564 290.38 EUR, tai skaitā 479 646.82 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 84 643.56 EUR (15%) nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes līdzfinansējums).

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūlijs līdz 2020.gada jūnijs.

 

Picture_1.jpg

 

Picture_2.jpg

 

Picture_3.jpg

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

 

Kontakti:

Aiga Anitena, Projektu vadības sektors, projektu vadītāja

Tālrunis: 63005560

E-pasts: Aiga.Anitena@dome.jelgava.lv