18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsTematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde
Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde

LVAF_logo.jpg

Projekta Nr. 1-08/43/2018

 

Projekta mērķis: izstrādāt tematisko plānojumu Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās.

 

Projekta galvenās darbības:

 

1. Veikt izpēti un datu sagatavošanu tematiskā plānojuma Publisko ūdeņu teritoriju izmantošanai Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās izstrādei.

2. Apzināt publisko ūdeņu objektus Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, precizēt to robežas un esošo izmantošanu teritorijas plānošanas vajadzībām.

3. Izvērtēt publisko ūdeņu un tiem piegulošo teritoriju faktisko izmantošanu, publisko pieejamību, izstrādāt principus ūdeņu teritoriju un krastmalu izmantošanai, kā arī ūdenim pieguļošo teritoriju apbūvei.

4. Izvērtēt Jelgavas pilsētas publisko ūdeņu kuģošanas, tai skaitā kravu pārvadāšanas iespējas un izstrādāt priekšlikumus ar kuģošanu un cita veida ūdens izmantošanu saistītu funkciju īstenošanai ūdens objektos.

5. Sagatavot publisko ūdeņu objektu un to pieguļošo krastmalu izmantošanas noteikumu projektu un zonējuma plānu.

6. Tematiskā plānojuma Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās dokumenta apspriešana, prezentēšana un precizēšana.

 

Projektā plānotie rezultāti: izstrādāts tematiskais plānojums “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās”.

 

Finansējums: Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 10 000,00 apmērā.

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim.

 

 

Kontakti:

Baiba Rēdere

Projektu vadītāja, Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005455

E-Pasts: Baiba.Redere@dome.jelgava.lv