18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2020. gadsJelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

baner.png

 

2020.gada 16.novembrī Jelgavas pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2/0/20/I/001 “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis:

Paaugstināt energoefektivitāti Jelgava Pašvaldības policijas ēkā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.


Projekta ietvaros plānotās darbības:

 • Bēniņu pārseguma papildu siltināšana un jumta seguma nomaiņa;
 • Ārsienu konstrukciju papildu siltināšana;
 • Cokola daļas papildu siltināšana;
 • Ieejas mezgla rekonstrukcija;
 • Logu nomaiņa ēkā;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija un balansēšana;
 • Siltummezgla automatizācijas sistēmas uzlabošana;
 • Apgaismojuma nomaiņa;
 • Zibens aizsardzības sistēmas izbūve;
 • Publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti:

 • Uzlabota ēkas energoefektivitāte – primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 110 706,59 kWh/gadā (no 208 458, 83 uz 97 752,24 kWh/gadā);
 • Samazināta CO2 emisija – siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 ekvivalenta tonnās par 21,464 t CO2 /gadā (no 41,847 uz 20,383 t CO2 /gadā);
 • Sasniegts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 92,49 kWh/m²/gadā;
 • Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums no 198,89 kWh/m²/gadā uz 92,49 kWh/m²/gadā;
 • Ēkas siltumapgādes izdevumi samazināsies par 53%.


Projekta budžets:

Projekta kopējās izmaksas ir 439 741.93 EUR, no tām 192 701.00 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 8 501.52 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 238 539.41 EUR Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.


Plānotais projekta īstenošanas laiks:
No 2020.gada novembra līdz 2021.gada decembrim.

 

Projekta aktualitātes 2021.gada septembrī  

 

Noslēgušies energoefektīvu risinājumu īstenošanas pasākumi Jelgavas Pašvaldības policijas ēkā.

 

Saskaņā ar 2020.gada 16.novembrī noslēgto vienošanos starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu  Nr. 4.2.2/0/20/I/001, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība pabeigusi  energoefektīvu risinājumu ieviešanas pasākumus Pašvaldības policijas ēkā Mazajā ceļā 3, Jelgava.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas Pašvaldības policijas ēkā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

 

Lai paaugstinātu ēkas energoefektivitātes līmeni un samazinātu izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā un nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu darba vidi pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai, Pašvaldības policijas ēkā ir veikti šādi energoefektivitātes paaugstināšanas izbūves darbi:

 • Bēniņu pārseguma papildu siltināšana; 
 • Ārsienu konstrukciju papildu siltināšana;
 • Cokola daļas papildu siltināšana;
 • Jumta pārseguma nomaiņa;
 • Bojāto jumta konstrukciju labošana;
 • Ieejas mezglu rekonstrukcija;
 • Logu nomaiņa ēkā;
 • Apkures sistēmas rekonstrukcija un balansēšana;
 • Siltummezgla automatizācijas sistēmas uzlabošana;
 • Apgaismojuma nomaiņa;
 • Zibens aizsardzības sistēmas izbūve.

Jelgavas_p_policijas_eka.jfif

 

Paralēli ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai Pašvaldības policijas ēka ieguvusi estētiski pievilcīgu ārējo fasādi, labiekārtotu teritoriju, ka arī modernizētu un energoefektīvu un apgaismojumu ēkas iekštelpās un fasādei.

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus saskaņā ar Iepirkuma

Nr. JPD2020/55/AK rezultātiem veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tools Vendor”, reģistrācijas Nr.43603006369.

 

Projekta faktiskās izmaksas ir 439 741.93 EUR, no tām 192 701.00 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 8 501.52 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 238 539.41 EUR Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada novembris līdz 2021.gada decembris.

 

Projekta aktualitātes uz 2021.gada aprīli

 

Turpinoties energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Jelgavas Pašvaldības policijas ēkā, Mazajā ceļā 3, līdz 2021.gada aprīlim ir veiktas šādas darbības:  

 • daļēja cokola daļas siltināšana;
 • daļēja fasādes siltināšana;
 • nomainīti logi;
 • uzsākti ēkas ieejas mezglu pārbūves darbi;  
 • pārbūvēta apkures sistēma;
 • uzsākti radiatoru maiņas darbi;
 • pabeigta lietus kanalizācijas sistēmas izbūve;
 • uzsākti bēniņu pārseguma papildu siltināšanas darbi;
 • uzsākti jumta pārseguma maiņas un jumta labošanas darbi;
 • noslēgti iekštelpu apdares darbi;
 • noslēgti elektromontāžas darbi iekštelpās.

Lai paaugstinātu energoefektivitāti Jelgavas Pašvaldības policijas ēkā un samazinātu siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas, līdz būvdarbu beigām plānots veikt:

 • pabeigt cokola siltināšanu;
 • pabeigt fasādes siltināšanu;
 • pabeigt ēkas ieejas mezglu pārbūves darbus;
 • pabeigt bēniņu pārseguma papildu siltināšanas darbus;
 • pabeigt radiatoru maiņas darbus;
 • pabeigt jumta pārseguma maiņas darbus;
 • teritorijas labiekārtošanas darbus;
 • elektromontāžas darbus ēkas fasādē;
 • video novērošanas un ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi;
 • zibens aizsardzības sistēmas izbūvi;
 • esošās ventilācijas sistēmas vienkāršota pārbūvi;
 • fasādes krāsošanas darbus.

 

Kontakti:
Aiga Anitena
Projektu vadītāja
Jelgavas valstpilsētas pašvaldības administrācija
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors
Tel.: 63005560
E-pasts: aiga.anitena@jelgava.dome.lv