-1.8 °C, 4.5 m/s, 90.2 %

Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

Sākumlapa DokumentiProjekti2020. gadsNozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā
Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

11.png

 

Projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”

Projekta numurs:  5.5.1.0/17/I/002

                                                   

Finansējuma saņēmējs: Jelgavas pilsētas dome

 

Sadarbības partneri: Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze, Jelgavas Romas katoļu draudze.

 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

Projekta darbības:

1. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras – ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve, restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un attīstot jaunus pakalpojumus;

2. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācija un pārbūve, jaunu pakalpojumu izveide;

3. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, jaunu pakalpojumu izveide;

4. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošana, pakalpojumu pilnveidošana;

5. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles krustu atjaunošana un torņa jumta seguma pārbūve, pakalpojumu pilnveidošana;

6. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

7. projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu – 41 500 apmeklējumi;
  • atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 5 dabas un kultūras mantojuma objekti;
  • jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 9 pakalpojumi.

 

Projekta plānotais finansējums: kopējās projekta izmaksas EUR 7 904 439,57 t.sk. ERAF finansējums EUR 2 500 000,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 105 308,82, pašvaldību finansējums EUR 5 276 790,60 (t.sk. neattiecināmās izmaksas EUR 4 960 864,13), un privātais finansējums EUR 22 340,15.

 

Projekta īstenošanas periods: 44 mēneši – no 2018.gada 2. janvāra līdz 2021.gada 1.septembrim.

 

Projekta aktualitātes uz 30.06.2020.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros 2020.gada 1.pusgadā aktīvi turpinājās projekta darbību īstenošana:

  • 2019.gada nogalē pabeidzot ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūves, restaurācijas un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbus, Jelgavas pilsētas pašvaldība 2020.gadā uzsākusi objekta funkcionēšanai nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu iegādi un jaunu pakalpojumu izveidi. Koka ēka tiks veidota kā publisks tūrisma objekts ar izzinošu, izglītojošu piedāvājumu par Jelgavas koka arhitektūru, Vecpilsētas ielas kvartālu, šīs ēkas unikalitāti, bet mūra ēkā tiks izvietotas trīs restaurācijas darbnīcas – tekstīliju, metāla priekšmetu, keramikas un stikla  restaurācijai.
  • Dobeles novada pašvaldība turpina Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un izbūves darbus, kurus plānots pabeigt 2020.gada nogalē.
  • Bauskas novada pašvaldība turpina Bauskas pilsdrupu 3.kārtas būvdarbus – centrālā torņa, mazā vārtu torņa un pieguļošās sienas konservācijas darbus, kas noslēgsies 2020.gada beigās, kā arī Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbus, kas turpināsies vēl 2021.gadā.
  • Jelgavas Romas katoļu draudze veic Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles torņa jumta atjaunošanas 1.kārtas darbus, lai nomainītu avārijas stāvoklī esošās torņa jumta betona teknes un veiktu torņa jumta skārda preventīvu fiksāciju. Darbiem jānoslēdzas 2020.gada rudenī.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Tālrunis 63005485