19.1 °C, 4.3 m/s, 74.3 %

Projekts “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS”

Sākumlapa DokumentiProjekti2020. gadsProjekts “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS”
Projekts “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS”

SIP.jpg

Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” pieteikums ir apstiprināts un projekts tiks īstenots, lai sasniegtu Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentā “Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2021. gadam” noteikto mērķu sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni attīstībai, pilnveidojot un stiprinot starpinstitucionālo sistēmu darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Projekta mērķauditorija ir Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, tieši neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

 

Ar šī projekta palīdzību tiks apzinātas jauniešu vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar jauniešiem izstrādāta un pilotēta praktisko aktivitāšu programma, izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā, ņemot vērā jauniešu individuālās karjeras izglītības prasmes un vēlmi pilnveidoties. Programmas izstrādes laikā tiks īstenotas pašvaldības, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju starpinstitūciju sadarbības aktivitātes. Jaunieši tiks iesaistīti Projekta plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā.  Projekta noslēgumā ir plānots apkopot informāciju par projekta rezultātiem un organizēt projekta rezultātu prezentācijas pasākumu, kas būs vērsts uz projekta aktivitāšu izzināšanu un popularizēšanu jauniešu un sabiedrības vidū kopumā.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

 

Projekta kopējais budžets ir 4299,95 EUR, īstenošanas laiks: no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim. Projekts “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta kopējais budžets ir 4299,95 EUR, īstenošanas laiks: no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim.

 

 

Aktualitātes uz 08.10.2021.

 

Noslēdzies projekts “Brīvs, prātīgs, atbildīgs”

Lai pilnveidotu un stiprinātu starpinstitūciju sadarbību darbā ar jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem Jelgavas valstspilsētā, uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un veicinātu viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, īstenots projekts jauniešiem “Brīvs, prātīgs, atbildīgs”.

 

Jelgavas valstspilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji un u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi, uzņēmēji, darba dēvēji un citi iesaistītie projekta laikā ir īstenoja šādas aktivitātes:

  1. Informatīvās aktivitātes par projekta norises organizēšanu un potenciālo dalībnieku iesaiste projekta aktivitātēs, (projekta īstenošanas laikā);
  2. Projekta vadība un publicitātes pasākumu īstenošana, (projekta īstenošanas laikā);
  3. Jauniešu iesaiste un līdzdalība projekta plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā (attālināti, projekta īstenošanas laikā);
  4. Ir īstenotas pašvaldības, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju un darba devēju  starpinstitūciju sadarbības aktivitātes (attālināti, 31.03.2021., 30.06.2021.);
  5. Kopā ar jauniešiem ir izstrādāta un īstenota pilotēšana praktisko aktivitāšu programmai (BPA Programma), izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā, jauniešu uzņēmīgumu, nodarbinātības piedāvājumu pilsētā un ņemot vērā jauniešu individuālās karjeras izglītības prasmes un vēlmi pilnveidoties. Savos pieteikumos jaunieši ir izrādījuši lielāku interesi par iespējām padziļinātāk iepazīt sešas profesiju jomas: medicīnu un farmāciju, tirdzniecību un loģistiku, būvniecību, IT tehnoloģijas, sabiedrisko ēdināšanu, kā arī izglītību un psiholoģiju  (daļēji attālināti, 07.04.-30.06.2021.);
  6. Apkopota informācija par projekta rezultātiem, noorganizēts projekta rezultātu prezentācijas pasākums (attālināti, 27.09.2021.).

 

Projekta noslēguma pasākumā piedalījās: Jelgavas valstspilsētas institūciju pārstāvji, BPA programmas autori: Jelgavas Pārlielupes pamatskolas pedagogs-karjeras konsultants, BPA programmas līdzizstrādātāja – Anna Donskaja un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste, projekta “Brīvs, prātīgs, atbildīgs” vadītāja – Jeļena Grīsle, Jelgavas skolu administrācija un karjeras speciālisti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas locekļi, NVO pārstāvji, projekta dalībnieki,  jaunieši u.c. 

 

Aktualitātes uz 05.08.2021.

 

Jauniešus aicina turpināt izzināt savu topošo profesiju

 

Jelgavas valstspilsēta aicina jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem iesaistīties projektā “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs”, piedaloties aktivitātēs, kas var palīdzēt izprast un izvēlēties sev atbilstošāko profesiju. Jāmin, ka šis ir noslēdzošais uzsaukums jauniešiem iesaistīties bezmaksas projekta aktivitātēs.

 

Projekta noslēdzošās kārtas mērķauditorija ir trīsdesmit Jelgavas valstspilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām – jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji u.c. Īstenojot projektu, tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

 

Apmācību laikā dalībnieki izzinās savas iespējamās profesijas un brīvprātīgā darba vietas, kā arī sastādīs savu individuālo karjeras plānu kopā ar karjeras konsultantu. Pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas, katram programmas dalībniekam plānots nodrošināt karjeras konsultanta apmācību klātienē, trīs stundu apjomā, piecpadsmit personu grupā: sevis izzināšana; topošās profesijas un brīvprātīgā darba vietas izzināšana; individuālā karjeras plāna sastādīšana un topošās profesijas specifikas novērošanu un brīvprātīgā darba veikšanu izvēlētajā vietā sešas stundas apjomā, īstenojot to trīs nedēļu laikā, saplānojot un savstarpēji vienojoties ar institūciju pārstāvjiem (par šo parūpēsies projekta organizatori).

 

Brīvprātīgā darba veikšanā iesaistītās iestādes vai uzņēmuma loma projekta ietvaros, ir sniegt jaunietim iespēju veikt brīvprātīgo darbu izvēlētās profesijas vidē, ietverot apmācības, instruktāžu, darba “ēnošanu” un praktisku darbu izpildi.

 

Pirmajās divās pieteikumu iesniegšanas kārtās jau ir piedalījušies  45 projekta dalībnieki, kuri jau īstenojuši projekta aktivitātes kopā ar karjeras konsultantu un vēlāk darba devēja darba vidē “nodegustējuši” savas topošās profesijas, piemēram, Jelgavas poliklīnikā, SIA “Kreiss”, SIA “Apotheka”, SIA “Namejs pluss”.

 

Lielāko interesi savos pieteikumos jaunieši ir izrādījuši par iespējām padziļinātāk iepazīt sešas profesiju jomas: medicīnu un farmāciju, tirdzniecību un loģistiku, būvniecību, IT tehnoloģijas, sabiedrisko ēdināšanu, kā arī izglītību un psiholoģiju. Jaunieši ir augsti novērtējuši šo projektu un iesaka arī citiem izmantot piedāvātās iespējas: “Paldies visiem, kas iesaistījās un vadīja šo projektu! Bija aizraujoši būt gan tiešsaistē, gan poliklīnikā! Tas viennozīmīgi palīdzēja iepazīt arvien vairāk profesiju! Paldies jums!” par projektu atsaucās Beāte. 

 

Īstenojot projekta aktivitātes, jaunieši apzinās savas vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar projekta karjeras speciālistu izstrādās un pilotēs praktisko aktivitāšu programmu “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs” (BPA programmu), izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā.

 

Lai piedalītos projekta aktivitātēs, jaunieši aicināti pieteikties no 6. līdz 22. augustam, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT. Dalībnieki tiks apstiprināti līdz 2021. gada 24. augustam. Jautājumu gadījumā interesenti lūgti sazināties ar projekta vadītāju J.Grīsli pa e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 27842165.

 

Projekts “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējais izmaksas – 4299,95 eiro un tā īstenošana norisinās laika posmā no 2020.gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim.

 

Sniegtie personas dati tiks izmantoti, apstrādāti un glabāti līdz projekta mērķa sasniegšanai, tie var tikt nodoti pašvaldības, valsts pārvaldes iestādēm, piemēram, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, kā arī projekta atbalsta personālam, t. sk. karjeras konsultantam un potenciālajam brīvprātīgā darba devējam projektā un normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai. Papildu informācija ŠEIT.

 

Aktualitātes uz 06.04.2021.

 

Jelgavas jauniešus aicina iesaistīties savu topošo profesiju izzināšanā

 

Jelgavas pilsēta aicina jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem iesaistīties projektā “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS”, kura ietvaros, piedaloties dažādās aktivitātēs, varēs izprast un izvēlēties sev atbilstošāko profesiju. Šis ir otrais un noslēdzošais uzsaukums jauniešiem bez maksas iesaistīties projekta aktivitātēs. 

 

Projekta otrās kārtas tiešās mērķauditorijas skaits ir četrdesmit pieci Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām – jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji u.c. Īstenojot projektu, tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

 

Īstenojot projekta aktivitātes jaunieši precīzāk apzinās savas vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar projekta karjeras speciālistu izstrādās un pilotēs praktisko aktivitāšu “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs” programmu (BPA programmu), izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā. Apmācību laikā dalībnieki izzinās savas iespējamās profesijas un brīvprātīgā darba vietas, kā arī sastādīs savu individuālo karjeras plānu kopā ar karjeras konsultantu.

 

Pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas, katram programmas dalībniekam plānots nodrošināt karjeras konsultanta apmācības klātienē trīs stundu apjomā piecpadsmit personu grupā: sevis izzināšana; topošās profesijas un brīvprātīgā darba vietas izzināšana; individuālā karjeras plāna sastādīšana un topošās profesijas specifikas novērošana un brīvprātīgā darba veikšana izvēlētajā vietā kopumā sešu stundu apjomā, īstenojot to trīs nedēļu laikā, saplānojot un savstarpēji vienojoties ar institūciju pārstāvjiem (par šo parūpēsies projekta organizatori).

 

Brīvprātīgā darba veikšanā iesaistītās iestādes vai uzņēmuma loma projekta gaitā ir sniegt jaunietim iespēju veikt brīvprātīgo darbu izvēlētās profesijas vidē, ietverot apmācības, instruktāžu, darba “ēnošanu” un praktisku darbu izpildi.

 

Savos pieteikumos jaunieši pastiprināti izrādījuši interesi iepazīt sešas profesiju jomas – medicīnu un farmāciju, tirdzniecību un loģistiku, būvniecību, informācijas tehnoloģijas, sabiedrisko ēdināšanu, kā arī izglītību un psiholoģiju. Pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā apstiprināti 30 projekta dalībnieki, kuri jau 7. un 8. aprīlī sāks īstenot pirmās projekta aktivitātes kopā ar karjeras konsultantu.   Pēc tam sekos savas topošās profesijas iepazīšana darba vidē – Jelgavas poliklīnikā, SIA “Kreiss”, Jelgavas pils aptiekā,  SIA “Apotheka”, bistro “Silva”, SIA “Namejs pluss” u.c.

 

Lai piedalītos projekta aktivitātēs, jaunieši aicināti pieteikties no 6. līdz 20. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT.  Dalībnieki tiks apstiprināti līdz 2021. gada 27. aprīlim. Jautājumu gadījumā interesenti lūgti sazināties ar projekta vadītāju J. Grīsli pa e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 27842165.

 

Projekts “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējās izmaksas – 4299,95 eiro un tā īstenošana norisinās laika posmā no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim.

 

Aktualitātes uz 26.02.2021.

 

Jelgavas jaunieši varēs izzināt savu topošo profesiju

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina pilsētas jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem iesaistīties projektā “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs”, kurā no 14. aprīļa līdz 31. augustam, piedaloties dažādās aktivitātēs, varēs izprast un izvēlēties sev atbilstošāko profesiju. Pieteikšanās projektam ilgst no 1. līdz 15. martam.

 

“Ņemot vērā jauniešu interesi par profesijām, iesaistoties ikgadējās “Ēnu dienas” aktivitātēs, projekta “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs” gaitā jauniešiem tiek piedāvāta iespēja padziļinātāk iepazīt vairāks profesiju jomas: medicīnu un farmāciju, būvniecību, informācijas tehnoloģijas, tirdzniecību un loģistiku, kā arī sabiedrisko ēdināšanu,” informē projekta koordinatore jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle. Projektā jaunieši varēs apzināt savas vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar projekta karjeras speciālistu izstrādāt un pilotēt praktisko aktivitāšu “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs” programmu (BPA programmu), izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā.

 

Dalībai projektā tiks uzņemti 75 Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām – jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji un citi. Īstenojot projektu, tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu. Brīvprātīgā darba veikšanā iesaistītās iestādes vai uzņēmuma loma projekta gaitā ir sniegt jaunietim iespēju veikt brīvprātīgo darbu izvēlētās profesijas vidē, ietverot apmācības, instruktāžu, darba “ēnošanu” un praktisku darbu izpildi.

 

Pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas, katram programmas dalībniekam plānots nodrošināt karjeras konsultanta apmācību klātienē grupās, tomēr, ja valstī pieņemtie noteikumi nebūs mainījušies, apmācības tiks organizētas attālināti. Apmācību laikā dalībnieki izzinās savas iespējamās profesijas un brīvprātīgā darba vietas, kā arī sastādīs savu individuālo karjeras plānu. Savukārt, savstarpēji vienojoties ar iestāžu vai uzņēmumu pārstāvjiem par sadarbību, jaunieši veiks topošās profesijas specifikas novērošanu un brīvprātīgā darba veikšanu.

 

Lai piedalītos projekta aktivitātēs, jaunieši aicināti pieteikties no 1. līdz 15. martam, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT. Dalībnieki tiks apstiprināti līdz 2021. gada 22. martam. Jautājumu gadījumā interesenti lūgti sazināties ar projekta vadītāju J.Grīsli pa e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 27842165.