3.9 °C, 5.4 m/s, 92 %

“Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta”

Sākumlapa DokumentiProjekti2020. gads“Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta”
“Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta”

Screen Shot 2021-03-14 at 21.09.51.png

Projekts Nr. 3.3.1.0/19/I/005

 

2020.gada 14.augustā Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/005 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:
1. Būvdarbi:
1.1. Jauna ielas posma izbūve;
1.2. Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve;
1.3. Ārējā apgaismojuma izbūve;
1.4. Lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve;
1.5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve;
1.6. Elektroapgādes tīkla izbūve;
1.7. Pašvaldības sakaru kanalizācijas izbūve;
1.8. Gāzes apgādes tīklu izbūve;

 

2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

3. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

 

Rezultatīvie rādītāji:

 • 7 komersanti gūs labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā;
 • Komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā, izveidos 19 jaunas darba vietas;
 • No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušie komersanti nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plāno veikt 1 070 312,00 euro apmērā.

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 2 373 719,01 euro, no tām 1 068 596,78 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 307 941,85 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 997 180,38 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2021.gada 14.novembrim.

 

 

Projekta aktualitātes

 

22.11.2021

 

Projektā “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta” paveiktais


2021.gada oktobra beigās ir noslēgušies būvdarbi jaunizbūvētajā Rubeņu ceļa posmā no Neretas ielas līdz Garozas ielai, sakārtojot infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstīšanai. Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta” realizācija sākta 2021. gada janvārī un būvdarbus veica SIA “Baltijas Būve”.


Projekta ietvaros realizētas sešas būvniecības ieceres:

 • Būvprojekts “Savienojošās ielas starp Garozas ielu un Neretas ielu, Jelgavā (Rubeņu ceļa turpinājums) izbūve” – izstrādātājs SIA “PRO VIA”
 • Būvprojekts “Rubeņu ceļš 2I elektroapgāde Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”
 • Būvprojekts “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve rūpnieciskajā teritorijā Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”
 • Tehniskā shēma “Rubeņu ceļa apgaismojums Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”
 • Tehniskā shēma “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana Rubeņu ceļā, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”
 • Apliecinājuma karte “Vidēja spiediena sadales gāzes vada un pievadu daļu izbūve Rubeņu ceļa posmā, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Juneka Montāža”.

20211113_103341.jpg
Paveiktie darbi Rubeņu ceļā:
1.    Izbūvēta jauna iela ar bruģakmens segumu brauktuvē 589,55 metru garumā.
2.    Izbūvēta bruģēta ietve 3 metru platumā, kas apvienota ar velosipēdistu ceļu. Ietvē iestrādātas vadlīnijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
3.    Izbūvēts ūdensvads posmā no Neretas ielas līdz Garozas ielai un no Garozas ielas līdz īpašumam Rubeņu ceļā 10/12 (otrpus dzelzceļa sliedēm), saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīkli, gāzes vads un elektrības tīkli.
4.    Ierīkots ielu apgaismojums, uzstādot 22 jaunus apgaismes balstus ar LED gaismekļiem.
5.    Ierīkota sakaru kanalizācija.

20211113_103857.jpg

 

23.07.2021.

 

SIA “BALTIJAS BŪVE” turpina Rubeņu ceļa un inženierkomunikāciju izbūves darbus posmā no Garozas ielas līdz Neretas ielai.

 

20210722_154430.jpg

 

Visā Rubeņu ceļa posmā ir izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli. Turpinās ūdensvada, lietus kanalizācijas, ielu apgaismojuma un pašvaldības sakaru kanalizācijas tīklu izbūve.

 

20210722_155233.jpg

 

Uzsākta ceļa apmaļu un gājēju/ velosipēdistu ceļa konstruktīvo kārtu izbūve un ietves bruģēšanas darbi.

 

20210722_155241.jpg

 

 

14.04.2021. 

 

SIA “BALTIJAS BŪVE” turpina jaunā ielas posma un inženierkomunikāciju izbūvi Rubeņu ceļā no Garozas ielas līdz Neretas ielai.

Rubeņu ceļā turpinās dažādu būvdarbiem traucējošu objektu nojaukšana un saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve. Objektā ir uzsākta  lietus kanalizācijas tīklu izbūve.

 

Rubenu_cels (1).jpg 

Rubenu_cels (2).jpg

 

Rubenu_cels (3).jpg

 

Rubenu_cels (4).jpg

 

 

11.01.2021.

SIA “BALTIJAS BŪVE” 2021. gada 18. janvārī ir uzsākusi Rubeņu ceļa posma un inženierkomunikāciju izbūvi posmā no Garozas ielas līdz Neretas ielai. Uzsākti dažādu būvdarbiem traucējošu objektu demontāžas darbi, koku un krūmu zāģēšanas darbi un saimnieciskās kanalizācijas izbūves darbi.

 

Būvdarbu ietvaros paredzēts realizēt vairākas būvniecības ieceres:

 • Būvprojekts “Savienojošās ielas starp Garozas ielu un Neretas ielu, Jelgavā (Rubeņu ceļa turpinājums) izbūve” – izstrādātājs SIA “PRO VIA”
 • Būvprojekts “Rubeņu ceļš 2I elektroapgāde Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”
 • Būvprojekts “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve rūpnieciskajā teritorijā Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”
 • Tehniskā shēma “Ielas apgaismojums rūpnieciskajā teritorijā Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”
 • Tehniskā shēma “Rubeņu ceļa apgaismojums Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Metro”.
 • Apliecinājuma karte  “Vidēja spiediena sadales gāzes vada un pievadu daļu izbūve Rubeņu ceļa posmā, Jelgavā” – izstrādātājs SIA “Juneka Montāža”.

 

Objektā paredzētie pasākumi:

 • Savienojošās ielas starp Garozas ielu un Neretas ielu izbūve no betona bruģakmens seguma, paredzot brauktuves platumu 7.00 m un garumu – 589 m;
 • Kopīga gājēju un velosipēdistu ietves izbūve no betona bruģakmens seguma – celiņa platums 3.00 m;
 • Pazemes inženierkomunikāciju izbūve (ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu, gāzes vada, elektroapgādes tīklu un pašvaldības sakaru kanalizācijas izbūve);
 • Ielas apgaismojuma izbūve;
 • Zaļās zonas sakārtošanas darbi.

IMG_3019.jpg

 

Shēma Nr.1

Rubenu_cels_piesleguma_no_Garozas_ielas_puses.jpg

 

Shēma Nr.2

Rubenu_cels_piesleguma_no_Neretas_ielas_puses.jpg

 

20201221_142058.jpg

 

IMG-20210118-WA0003.jpg

 

Rubenu_cels_no_Garozas_ielas_puses.jpg