4.2 °C, 4.6 m/s, 89.8 %

“Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta”

Sākumlapa DokumentiProjekti2020. gads“Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta”
“Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta”

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB1.jpg

Projekts Nr 5.6.2.0/19/I022

 

Projekta mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1. Smiltnieku ielas posma no Viskaļu ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 93A pārbūve:

1.1. ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana;

1.2. gājēju ietves izbūve;

1.3. ielas apgaismojuma izbūve;

1.4. teritorijas labiekārtošana.

 

2. Graudu ielas pārbūve:

2.1. ielas asfaltbetona seguma atjaunošana/izbūve;

2.2. ielas apgaismojuma izbūve;

2.3. teritorijas labiekārtošana.

 

3. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada jūlija līdz 2021.gada decembrim.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 338 526,20 euro, no tām 496 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 21 882,35 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 820 643,85 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, tai skaitā 2095,18 euro ir neattiecināmās izmaksas.

 

Plānotie projekta rezultāti:

 • izveidotas 39 jaunas darba vietas privātajā sektorā līdz 2023.gada 31.decembrim;
 • atjaunotas degradētās teritorijas 4,0418 hektāru platībā, kas pielāgotas jaunu vai esošo komersantu izvietošanai;
 • komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 522 974 euro apmērā.

 

Projekta aktualitātes:

 

07.10.2021.

Septembra nogalē noslēgušies būvdarbi Graudu ielā, posmā no Miera ielas līdz Bauskas ielai. Būvdarbi ielas posmā norisinājās no jūlija, tos veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, būvuzraudzību veica – SIA “RS Būvnieks un autoruzraudzību – SIA “3C”.

 

Būvdarbu laikā veikta ielas seguma atjaunošana, izbūvējot asfaltbetonu. Posmā no Miera ielas līdz iebrauktuvei uz ražošanas uzņēmumiem izbūvēta bruģēta gājēju ietve 1,5 metru platumā. Posmā gar Romas kapsētu izbūvēta koka atbalsta siena, kas kalpos kā nogāzes stiprinājums. Visā Graudu ielas posmā izbūvēts ielu apgaismojums, izrakti grāvji un ievalkas, izbūvētas caurtekas, uzstādītas jaunas ceļa zīmes un ieklāts ielu horizontālais apzīmējums.

 

Graudu ielas asfaltbetona seguma izbūves darbu ietvaros kā apbraucamais ceļš tika izmantota Staļģenes iela, kā rezultātā pasliktinājās ielas esošais segums tādēļ tika veikts Staļģenes ielas posma seguma remonts, kas ietvēra esošā asfaltbetona reciklēšanu un asfaltbetona seguma ieklāšanu no Bauskas ielas līdz Vīksnas ielai aptuveni 700 metru garā posmā.

 

2021_10_07_Graudu_iela3-1024x788.jpg

 

2021_10_07_Stalgenes_iela2-1024x734.jpg

 

2021_10_07_Stalgenes_iela-1024x905.jpg

 

27.08.2021

Uzsākta Graudu ielas asfaltēšana, būvdarbu ietvaros  izzāģēti krūmi, veikta koku vainagu veidošana, iečauloti SIA “TET” sakaru kabeļi, izrakti grāvji un ievalkas, izbūvētas caurtekas un brauktuves konstruktīvās kārtas. Posmā no Miera ielas līdz iebrauktuvei uz ražošanas uzņēmumiem izbūvēta bruģēta gājēju ietve 1.5m platumā.

 

Posmā gar Romas kapiem izbūvēta koka atbalsta siena, kas kalpos kā nogāzes stiprinājums. Visā Graudu ielas posmā izbūvēts apgaismojuma kabelis un iebūvēti apgaismojuma balstu pamati. Būvdarbus plānots pabeigt līdz oktobrim.

 

Projekta kopējais mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas attīstības programmai.

 

Graudu 1.jpg

 

Graudu2.jpg

 

Graudu3.jpg

 

Graudu4.jpg

 

20.07.2021.

Jelgavas pašvaldībai turpinot realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta”, noslēgts līgums par Graudu ielas rekonstrukciju – visā ielas garumā tiks atjaunots segums, ieklājot asfaltu, izbūvēts ielas apgaismojums, kā arī ielas posmā izveidota gājēju ietve. Darbi sāksies jūlijā, un tiem jābūt pabeigtiem četru mēnešu laikā.

 

Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vecākā projektu vadītāja Daina Traidase informē, ka līgums par autoruzraudzību ar uzņēmumu SIA “3C”, par projekta būvuzraudzību ar SIA “RS būvnieks” un būvdarbu veicēju SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” noslēgts 1. jūlijā. Būvdarbu izmaksas – 372 211,63 eiro.

 

Graudu ielā brauktuves segums tiks atjaunots visas ielas garumā – 700 metri –, tāpat visas ielas garumā tiks izbūvēts LED apgaismojums, savukārt 180 metru garā posmā no Miera ielas līdz iebrauktuvei uz uzņēmumiem SIA “Alejas projekti” un SIA “Luwo” izbūvēs gājēju ietvi. Realizējot projektu, tiks labiekārtota teritorija un sakārtota lietusūdens kanalizācijas sistēma.

 

Jāatgādina, ka projekta gaitā jau pārbūvēts Smiltnieku ielas posms no Viskaļu ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 93A. Tur atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēta gājēju ietve un ielas apgaismojums, kā arī teritorija labiekārtota.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 338 526,20 eiro, no tām 496 000 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 21 882,35 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 820 643,85 eiro – Jelgavas pašvaldības finansējums, tajā skaitā 2095,18 eiro – neattiecināmās izmaksas.

 

Projekta mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas attīstības programmai. Paredzēts, ka, sakārtojot ielu infrastruktūru šajā teritorijā, līdz 2023. gada decembrim tiks izveidotas vairāk nekā 30 jaunas darba vietas privātajā sektorā. Savukārt komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 522 974 eiro apmērā.

 

Lielāko investīciju daļu šajā teritorijā apņemas ieguldīt metālapstrādes uzņēmums “Haugaard Baltic”, kas paredz paplašināt ražošanu, tāpat apliecinājumu par jaunu darba vietu radīšanu devis uzņēmums “Alejas projekti” un “Deprom LV”.

 

graudu_iela_logo.jpg

 

 

24.11.2020.

Paveiktais, realizējot projektu “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta”

 

2020. gada novembrī noslēgušies būvdarbi Smiltnieku ielā posmā no Viskaļu ielas līdz īpašumam Tērvetes ielā 93A, sakārtojot infrastruktūru uzņēmēdarbības attīstīšanai. Apliecinājuma kartes “Asfaltbetona seguma maiņa un ietves izbūve Smiltnieku ielā posmā no Viskaļu ielas līdz īpašumam Tērvetes ielā 93A, Jelgavā” realizācija uzsākta 2020. gada 5. oktobrī, būvdarbus veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””.

 

Projekta ietvaros paveikts:

 • ielas seguma atjaunošana, izbūvējot asfaltbetonu 149 m garumā;
 • jauna ielas pieslēguma izveide 80 m garumā;
 • ietves seguma atjaunošana un izbūve ar betona bruģakmeni – 250 m garumā;
 • jaunu ceļa zīmju uzstādīšana;
 • horizontālā marķējuma ieklāšana;
 • lietus kanalizācijas aku remonta darbi un jaunu lietus ūdens kanalizācijas uztvērēju (gūliju) ar pievadiem izbūve;
 • apgaismojuma izbūve – 8 ielu apgaismojuma balsti un 9 LED gaismekļi.

20201123_132714.jpg

 

 

06.11.2020.

6.novembrī sākta asfaltēšana Smiltnieku ielas posmā un jaunizbūvētajā ielas pagarinājumā. Turpinās būvniecības ieceres “Asfaltbetona seguma maiņa un ietves izbūve Smiltnieku ielā posmā no Viskaļu ielas līdz īpašumam Tērvetes ielā 93A, Jelgavā” realizācija.
 
Būvniecības ieceres ietvaros vēl paredzēts izbūvēt jaunu ietvi, atjaunot segumu esošajai ietvei ar bruģakmeni, izbūvēt ielu apgaismojumu un sakārtot lietus ūdens kanalizācijas akas un uztvērējus.
 
Smiltnieku iela tiek pārbūvēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot projektu Nr.5.6.2.0/19/I022 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta”. Projekta mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai.
 
IMG_20201106_113923.jpg
 
IMG_20201106_113832.jpg

 

 

08.10.2020.

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” 2020. gada 5. oktobrī ir uzsākusi būvdarbus Smiltnieku ielā. Uzsākti ielas asfalta seguma frēzēšanas darbi.

 

Būvniecības ieceres “Asfaltbetona seguma maiņa un ietves izbūve Smiltnieku ielā posmā no Viskaļu ielas līdz īpašumam Tērvetes ielā 93A, Jelgavā” realizācijas ietvaros paredzēts:

 1. Atjaunot esošo segumu, izbūvējot asfaltbetonu;
 2. Izveidot jaunas ielas pieslēgumu;
 3. Atjaunot ietves segumu, izbūvejot ar betona bruģakmeni;
 4. Uzstādīt jaunas ceļa zīmes;
 5. Ieklāt horizontālo ielu apzīmējumu;
 6. Veikt esošo lietus kanalizācijas aku remontu un izbūvēt jaunus lietus ūdens kanalizācijas uztvērējus (gūlijas) ar pievadiem;
 7. Izbūvēt ielu apgaismojumu.

 

IMG-20201006-WA0006.jpg

 

IMG-20201006-WA0009.jpg