4.3 °C, 3.6 m/s, 92.2 %

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2021. gadsDaudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana

Logo ES.jpg

2021. gada 23. augustā Jelgavas valstspilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/003 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centra ēkā Zirgu ielā 47A, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

 • Jumta pārseguma papildu siltināšana un jumta seguma nomaiņa;
 • Ārsienu konstrukciju papildu siltināšana;
 • Cokola daļas papildu siltināšana;
 • Pagraba pārseguma papildu siltināšana;
 • Ieejas mezglu rekonstrukcija;
 • Logu nomaiņa uz trīs pakešu logiem PVC rāmjos;
 • Apkures sistēmas modernizācija;
 • Siltummezgla automatizācijas sistēmas uzlabošana;
 • Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija;
 • Apgaismojuma nomaiņa.

 

Plānotie rezultāti pēc Projekta īstenošanas:

 • Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 407 371,77 kWh/gadā;
 • CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 81,77 CO2 t/gadā;
 • Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums uz 104,45 kWh/m2/gadā.

 

Kopējās Projekta plānotās izmaksas ir 1 249 546,28 euro, no tām 352 260,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 15 540,88 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 881 745,40 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. oktobrim.

 

Projekta aktualitātes:

 

29.09.2023.

Projekta ietvaros ir noslēgušies Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veic SIA “Torensberg”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Būvdizains”.

Būvobjektā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu ietvaros ir veikta logu un ārdurvju nomaiņa, pagrabstāva griestu siltināšana, fasādes siltināšana un dekoratīva apmetuma izbūve, jumta siltināšana un jumta seguma nomaiņa, siltummezgla un apkures sistēmas maģistrāles izbūve, radiatoru nomaiņa visā ēkā, gaisa apstrādes iekārtu uzstādīšana, to zibensaizsardzības sistēmas izbūve un ventilācijas sistēmas izbūve un gaismekļu nomaiņa.

Ņemot vērā, ka būvdarbi objektā ir noslēgušies, šobrīd norisinās dokumentācijas sakārtošana, izpilduzmērījumu veikšana un ir plānots oktobrī saņemt aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

 

30.06.2023.

Projekta ietvaros turpinās Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veic SIA “Torensberg”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Būvdizains”.

Būvobjektā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu ietvaros ir pabeigta jauno logu montāža, iekšējo palodžu montāža, siltummezgla un apkures sistēmas maģistrāles izbūve, cokola atrakšana un siltināšana ēkas iekšpagalmā, fasādes sastatņu uzstādīšana, nepieciešamo zonu attīrīšana, gruntēšana un siltināšana. Pārskata periodā norisinās arī ventilācijas sistēmas izbūve, ārdurvju montāža, gaismekļu montāža un fasādes dekoratīva slāņa uzklāšana.

 

 

30.12.2022.

Projekta ietvaros turpinās Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veic SIA “Torensberg”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Būvdizains”.

Būvobjektā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu ietvaros ir veikta pagraba pārseguma un ēkas cokola siltināšana, tāpat ir pabeigti esošā jumta demontāžas darbi, kam seko tvaika izolācijas ierīkošana, siltumizolācijas slāņa un bitumena apakšklāja ieklāšana. Jumta siltināšanas ietvaros ir pabeigti visi paredzētie darbi līdz virsējā bitumena seguma ierīkošanai. Paralēli ir uzsākta esošo logu demontāža un jauno logu montāža, kas šobrīd ir pilnībā pabeigta ēkas 1.korpusā.

2p.png

 

30.06.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.2.0/20/I/003 “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ir noslēgusies atklāto konkursu Nr. JVP  2021/102/AK “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” un Nr. JVP 2021/115/AK “Būvuzraudzība būvdarbiem Zirgu ielā 47A, Jelgavā” pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procedūra.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus objektā Zirgu ielā 47A veic SIA “Torensberg”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Būvdizains”.

Būvobjektā ir uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, veicot demontāžas darbus, cokola atrakšanu un tā mazgāšanu un attīrīšanu, kam seko virsmas izlīdzināšana un hidroizolācijas uzklāšana. Pēc minēto darbu veikšanas tiks uzsākta arī cokola daļas un fasādes siltināšana.

 

1.png

 

30.12.2021.

Projektā ir noslēgusies būvprojekta “Ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, pārbūve ” izstrāde un lai īstenotu Projekta ietvaros paredzētās darbības, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 11.10.2021. izsludināja atklāto konkursu Nr. JVP 2021/102/AK “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” un 26.10.2021. atklāto konkursu Nr. JVP 2021/115/AK “Būvuzraudzība būvdarbiem Zirgu ielā 47A, Jelgavā”. Šobrīd norisinās atklāto konkursu pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procedūra.

Zirgu.png

Kontakti:

Rainers Blūms

Projektu vadītājs

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Tel.: 63005472

E-pasts: rainers.blums@dome.jelgava.lv