5.4 °C, 5 m/s, 86.2 %

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2021. gadsJelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana
Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana

11_94474.png

 

2021.gada 25.martā Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/005  “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkā Sarmas ielā 4, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā. 
 
Projektā plānotās darbības: 
1. Būvdarbi: 
1.1. Jumta pārseguma papildu siltināšana; 
1.2. Ārsienu konstrukciju papildu siltināšana; 
1.3. Cokola daļas papildu siltināšana; 
1.4. Ieejas mezgla rekonstrukcija; 
1.5. Logu nomaiņa; 
1.6. Saules aizsegu (fasādes žalūziju) izbūve; 
1.7. Evakuācijas kāpņu izbūve; 
1.8. Apkures sistēmas rekonstrukcija un balansēšana; 
1.9. Siltummezgla automatizācijas sistēmas uzlabošana; 
1.10. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija; 
1.11. Apgaismojuma nomaiņa; 
1.12. Zibens aizsardzības sistēmas izbūve; 
2. Būvuzraudzība; 
3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana. 
 
Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra  ēkā Sarmas ielā 4, Jelgavā tiks paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā, tai skaitā radīta mūsdienu prasībām atbilstoša darba vide pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā – veikšanai. 
 
Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas: 

1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 55 395,11 kWh/gadā (33%); 

2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 10,70 CO2 /t/gadā. 

 
Projekta kopējās izmaksas ir 537 404,12 euro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 481 381,81 euro, t.sk. 97 033,00 euro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 4280,87 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 380 067,94 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 56 022,31 euro, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. 
 
Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 24.septembrim. 
 
Projekta aktualitātes:
 

05.08.2022.

 

Noslēgušies projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/005  “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros veiktie būvdarbi.

 

Pašvaldībai piederošā ēka siltināta ar mērķi ilgtermiņā samazināt siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas, kā arī radīt mūsdienu prasībām atbilstošu darba vidi.

 

Darbu gaitā nosiltināts ēkas cokols, visā ēkā nomainīti logi, nosiltināts jumta pārsegums, ārsienu konstrukcijas, rekonstruēts ēkas ieejas mezgls, rekonstruēta apkures sistēma, uzlabota siltummezgla automatizācijas sistēma, izbūvēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju ēkas 2.stāvā, nomainīts apgaismojums un izbūvēta zibens aizsardzības sistēma. Ieguvums ir arī izbūvētās evakuācijas kāpnes no ēkas 2. stāva, kas līdz šim ēkā nebija, taču ir ļoti būtiskas, domājot par ugunsdrošību.

 

Būvdarbus veica SIA “Build-Invest Latvia” un būvdarbu kopējās izmaksas ir 573 966,91 euro. Būvuzraudzību veica SIA “RS Būvnieks”, savukārt, autoruzraudzību – SIA “Komercveiksmes”.

 

30.03.2022.

 

Projekta ietvaros pašvaldībai piederošā ēka turpinās siltināšanas darbi ar mērķi ilgtermiņā samazināt siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas, kā arī radīt mūsdienu prasībām atbilstošu darba vidi. Sarmas ielā 4 ir pabeigti cokola un jumta siltināšanas darbi, norit ventilācijas sistēmas izbūve, fasādes siltināšana un apdares darbi. Tiks rekonstruēts ēkas ieejas mezgls, uzstādītas evakuācijas kāpnes, nomainīts apgaismojums un izbūvēta zibens aizsardzības sistēma.

 
28.09.2021.
 

Šomēnes sākušies Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.

 

POIC projekts.jpg

 

Projekta ietvaros pašvaldībai piederošā ēka tiek siltināta ar mērķi ilgtermiņā samazināt siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas, kā arī radīt mūsdienu prasībām atbilstošu darba vidi. 29. jūlijā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “Build-Invest Latvia”, kas uzvarēja iepirkuma konkursa kārtībā. Sarmas ielā 4 jau uzstādīts būvlaukumu norobežojošs žogs, izrakti apstādījumi, sagatavots būvlaukums un norisinās cokola siltināšanas darbi. Pēc šiem darbiem visā ēkā tiks nomainīti logi. Projekta gaitā POIC ēkai papildus tiks nosiltināts jumta pārsegums, nosiltinātas ārsienu konstrukcijas, rekonstruēts ēkas ieejas mezgls, nomainīti logi, izbūvēti saules aizsegi jeb fasādes žalūzijas un evakuācijas kāpnes. Tāpat tiks rekonstruēta un sabalansēta apkures sistēma, uzlabota siltummezgla automatizācijas sistēma, rekonstruēta ventilācijas sistēma, nomainīts apgaismojums un izbūvēta zibens aizsardzības sistēma. Visus darbus plānots pabeigt 10 mēnešu laikā.

 

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem SIA “Build-Invest Latvia” būvdarbus veiks par kopējo summu 511 946,21 eiro ar PVN. Būvuzraudzības veikšana iepirkuma rezultātā uzticēta SIA “RS Būvnieks”, savukārt, autoruzraudzību veic SIA “Komercveiksmes”.

 
 
Kontakti:
Baiba Rēdere
Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel.: 63005455
E-pasts: baiba.redere@dome.jelgava.lv