3.9 °C, 4 m/s, 86.5 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2021. gadsJelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana

 

Projekts “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.2.0/19/I/007

 

Projekta aktualitātes

 

Aktualitātes uz 04.07.2023.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 2021.gada 20.aprīlī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/19/I/007.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” Meiju ceļā 9, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projektā plānotās darbības:

 1. Jumta pārseguma papildu siltināšana;
 2. Ārsienu papildu siltināšana;
 3. Ēkas logu nomaiņa;
 4. Apkures sistēmas renovācija;
 5. Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;
 6. Ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts.

Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

Pašvaldība un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā , II kārta”.   Objekts 2023. gada 16. jūnijā ir nodots ekspluatācijā.

Pilsēta ir ieguvusi pilnībā pārbūvētu un modernu mācību iestādi, kas skolēniem sniegs iespēju mūsdienīgā mācību vidē apgūt informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu un humanitāro zinātņu pamatus. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu rezultātā  ir paaugstināta ēkas energoefektivitāte – nosiltināta ēka, nomainīti logi un durvis, pārbūvēts siltumtīkls un siltummezgls, ventilācijas un apgaismojuma sistēmas, veikta  iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūve un uz jumta ir uzstādīti saules paneļi.

Būvuzraudzību objektā veica SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 631 134.35 kWh/gadā (47,29%);
 2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 123,90 t CO2 /gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 816 304,96  euro, no tām 550 056,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 4 241 981,78 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas periods: no 2021.gada 20.aprīļa līdz 2023.gada 31.jūlijam.

 

31.10.2022.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas pilsētas dome 2021.gada 20.aprīlī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/19/I/007.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” Meiju ceļā 9, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projektā plānotās darbības:

 1. Jumta pārseguma papildu siltināšana;
 2. Ārsienu papildu siltināšana;
 3. Ēkas logu nomaiņa;
 4. Apkures sistēmas renovācija;
 5. Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;
 6. Ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts.

Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā, II kārta”.

Objektā pašlaik noslēguma stadijā ir fasādes apdare ar dekoratīvajām plāksnēm un elktroapgādes sistēmas pārbūve.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”. Līdz šī gada 3.septembrim autoram ir jāizstrādā izmaiņu sējums par iepirkuma laikā konstatētajām neatbilstībām būvprojektā.

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 631 134.35 kWh/gadā (47,29%);
 2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 123,90 t CO2 /gadā.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 2022.gada 31. augustā ir ierosinājusi Grozījumus Nr.2 par termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 31.jūlijam un projekta izmaksu palielinājumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 658 581,29 euro, no tām550 056,00 euro irEiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 4 084 258,11 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

1.jpg

2.jpg

 

23.03.2022.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas pilsētas dome 2021.gada 20.aprīlī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/19/I/007.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” Meiju ceļā 9, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projektā plānotās darbības:

 1. Jumta pārseguma papildu siltināšana;
 2. Ārsienu papildu siltināšana;
 3. Ēkas logu nomaiņa;
 4. Apkures sistēmas renovācija;
 5. Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;
 6. Ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts.

Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā, II kārta”.

2021.gada 21.jūnijā tika parakstīta vienošanās Nr.1, 27.augustā vienošanās Nr.2 un 14.oktobrī vienošanās Nr.3 pie 2021.gada 21.aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā, II kārta”. Būvdarbu izmaiņu rezultātā līguma kopējā summa ir 3 869361,62 euro.

Objektā pašlaik ir pabeigta logu nomaiņa, cokola, fasādes siltināšana, jumta siltināšana un seguma nomaiņa, kā arī siltumtrases pārbūve. Notiek fasādes apdare ar dekoratīvajām plāksnēm, ventilācijas sistēmas un elktroapgādes sistēmas pārbūve.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”. Līdz šī gada 3.septembrim autoram ir jāizstrādā izmaiņu sējums par iepirkuma laikā konstatētajām neatbilstībām būvprojektā.

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 631 134.35 kWh/gadā (47,29%);
 2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 123,90 t CO2 /gadā.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 2021.gada 16.novembrī parakstīja vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/007 Grozījumus Nr.1.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 906 000,62 euro, no tām 550 056,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 3 331 677,44 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta plānotais īstenošanas periods: no 2021.gada 20.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim.

Projekts2 1.jpg

 

Projekts 2 2.jpg

 

01.12.2021.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas pilsētas dome 2021. gada 20. aprīlī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/19/I/007.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” Meiju ceļā 9, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projektā plānotās darbības:

 1. Jumta pārseguma papildu siltināšana
 2. Ārsienu papildu siltināšana
 3. Ēkas logu nomaiņa
 4. Apkures sistēmas renovācija
 5. Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana
 6. Ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts

Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021. gada 21. aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā, II kārta”.

2021. gada 21. jūnijā tika parakstīta vienošanās Nr.1, 27. augustā vienošanās Nr. 2 un 14. oktobrī vienošanās Nr. 3 pie 2021. gada 21. aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā , II kārta.” Būvdarbu izmaiņu rezultātā līguma kopējā summa ir 3 869 361,62 euro.

Objektā pašlaik notiek logu nomaiņa, cokola un fasādes siltināšana, jumta siltināšana un  seguma nomaiņa, kā arī siltumtrases pārbūve.

ddd.jpg

 

vvv.jpg

 

mm.jpg

 

xxx.jpg

Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”. Līdz šī gada 3.septembrim autoram ir jāizstrādā izmaiņu sējums par iepirkuma laikā konstatētajām neatbilstībām būvprojektā.

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 631 134.35 kWh/gadā (47,29%);
 2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 123,90 t CO2 /gadā.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 2021. gada 16. novembrī parakstīja vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/007 Grozījumus Nr.1.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 906 000,62 euro, no tām 550 056,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 3 331 677,44 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta plānotais īstenošanas periods: no 2021. gada 20. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

31.08.2021.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas pilsētas dome 2021.gada 20.aprīlī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/19/I/007.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” Meiju ceļā 9, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projektā plānotās darbības:

 1. Jumta pārseguma papildu siltināšana;
 2. Ārsienu papildu siltināšana;
 3. Ēkas logu nomaiņa;
 4. Apkures sistēmas renovācija;
 5. Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;
 6. Ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts.

Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021.gada 21.aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā , II kārta”.

2021.gada 21.jūnijā tika parakstīta vienošanās Nr.1 un 27.augustā vienošanās Nr.2 pie 2021.gada 21.aprīļa būvdarbu līguma “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā, II kārta. Būvdarbu izmaiņu rezultātā līguma kopējā summa ir 3 657 134,72 euro.

Objektā pašlaik notiek demontāžas darbi.

Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”. Līdz šī gada 3.septembrim autoram ir jāizstrādā izmaiņu sējums par iepirkuma laikā konstatētajām neatbilstībām būvprojektā.

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 631 134.35 kWh/gadā (47,29%);
 2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 123,90 t CO2 /gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 833 023,04 euro, no tām550 056,00 euro irEiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 3 308 699,86 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta plānotais īstenošanas periods: no 2021.gada 20.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas pilsētas dome 2021. gada 20. aprīlī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/19/I/007.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” Meiju ceļā 9, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

Projektā plānotās darbības:

 1. Jumta pārseguma papildu siltināšana;
 2. Ārsienu papildu siltināšana;
 3. Ēkas logu nomaiņa;
 4. Apkures sistēmas renovācija;
 5. Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;
 6. Ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts.

Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “3A” 2021. gada 21. aprīlī parakstīja būvdarbu līgumu “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Meiju ceļā 9, Jelgavā , II kārta”.  Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Prokrial” un autoruzraudzību – SIA “Campaign”.

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 631 134.35 kWh/gadā (47,29%);
 2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 123,90 t CO2 /gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 833 023,04 euro, no tām 550 056,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 24 267,18 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 3 308 699,86 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta plānotais īstenošanas periods: no 2021. gada 20. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim.