4.2 °C, 4.6 m/s, 89.8 %

Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

Sākumlapa DokumentiProjekti2021. gadsNozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā
Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

11.png

 

Projekts “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”

Projekta numurs:  5.5.1.0/17/I/002

                                                   

Finansējuma saņēmējs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

 

Sadarbības partneri: Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze, Jelgavas Romas katoļu draudze.

 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

Projekta darbības:

1. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras – ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve, restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un attīstot jaunus pakalpojumus;

2. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācija un pārbūve, jaunu pakalpojumu izveide;

3. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, jaunu pakalpojumu izveide;

4. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošana, pakalpojumu pilnveidošana;

5. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles krustu atjaunošana un torņa jumta seguma pārbūve, pakalpojumu pilnveidošana;

6. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

7. projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu – 41 500 apmeklējumi;
  • atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 5 dabas un kultūras mantojuma objekti;
  • jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 9 pakalpojumi.

 

Projekta plānotais finansējums: kopējās projekta izmaksas EUR 7 904 439,57 t.sk. ERAF finansējums EUR 2 500 000,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 105 308,82, pašvaldību finansējums EUR 5 276 790,60 (t.sk. neattiecināmās izmaksas EUR 4 960 864,13), un privātais finansējums EUR 22 340,15.

 

Projekta īstenošanas periods: 60 mēneši – no 2018.gada 2. janvāra līdz 2022.gada 31. decembrim.

 

Projekta aktualitātes uz 28.12.2022.

 

Noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”, kuru īstenoja Jelgavas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar četriem partneriem – Dobeles un Bauskas novadu pašvaldībām, Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudzi un Jelgavas Romas katoļu draudzi. 

 

Projekts norisinājies 5 gadus – no 02.01.2018. līdz 31.12.2022., un beidzot ir īstenots projekta mērķis – saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

2022. gada decembrī pie pašvaldību objektiem izvietoti informatīvie stendi ar kopīgu informāciju par visiem projekta ietvaros atjaunotajiem kultūras pieminekļiem.

 

1p.png

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība projekta ietvaros veikusi koka ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā restaurāciju un pārbūvi, to savienojot ar blakus esošo mūra ēku, kas atjaunota un pārbūvēta restaurācijas darbnīcu vajadzībām, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju. Māja ir izcils koka amatnieku meistaru darbs, ko apliecina 1. vieta nominācijā “Restaurācija” konkursos “Būvniecības gada balva 2019” un “Gada labākā būve Latvijā 2019”. Koka ēka Vecpilsētas ielā 14 ir viena no senākajām un vērtīgākajām koka dzīvojamām mājām Jelgavā (datēta ar 18. gs. beigām), kas saglabājusies līdz mūsdienām.

 

Jelgavas vecpilsētas māja izveidota par tūrisma apskates objektu ar izzinošu piedāvājumu un multimediālu ekspozīciju “Māja stāsta” par Jelgavas koka arhitektūru, Vecpilsētas ielas kvartālu, koka mājas unikalitāti un tās restaurācijas procesu. Mūra ēkas telpās izveidotais Zemgales restaurācijas centrs piedāvā metāla, stikla, porcelāna, keramikas, tekstiliju priekšmetu restaurācijas pakalpojumus.

 

 

 

Vairāk informācija ŠEIT.

 

Pašvaldībai sakārtojot kultūrvēsturiskā mantojuma objektus un izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu un objektu funkcionēšanai nepieciešamo infrastruktūru Jelgavas vecpilsētā, radīta iespēja attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, tūrisma un kultūras aktivitātes. Atjaunotais un labiekārtotais vecpilsētas kvartāls veidos pievilcīgu vidi dažādu pasākumu organizēšanai – amatnieku tirdziņiem, nacionālo kultūras biedrību pasākumiem, mākslinieku un mūziķu priekšnesumiem, veicinās sadarbību ar citiem Zemgales reģiona kultūras, tūrisma un amatniecības pakalpojumu sniedzējiem.

 

Bauskas novada pašvaldība projekta ietvaros veikusi Bauskas pils centrālā torņa apjumšanu, sienu konservāciju, izbūvēti skatu laukumi pilsdrupu un apkārtējās ainavas apskatei, iekārtota pils būvvēstures digitāla ekspozīcija, kā arī veikta Mēmeles stāvkrasta nostiprināšana un rehabilitācija, izveidojot tūristu taku gar pils ziemeļu sienu pilsdrupu un Mēmeles ielejas apskatei. Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtā realizētie darbi saņēma konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2020” apbalvojumu – 1.vietu nominācijā “Restaurācija”.

 

Dobeles novada pašvaldība projekta ietvaros veikusi Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservāciju un jaunas infrastruktūras izbūvi, izveidojot telpas Dobeles novada muzejam. Pils arhitektoniskais veidols ēkai kopumā saglabāts kā līdzšinējais drupu siluets, tādējādi pils atdzimusi jaunā veidolā, kurā savstarpēji mijas pagātnes un nākotnes dvesma. Dobeles Livonijas ordeņa pils ieguvusi 1.vietu nominācijā “Restaurācija””Gada labākā būve Latvijā 2020”.

 

Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze projekta ietvaros veikusi Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles centrālās telpas sienu un griestu gleznojumu atjaunošanu, izmantojot 1983. gadā veiktās fotofiksācijas materiālus un analoģijas citās pareizticīgo baznīcās. Tā ir viena no četrām Latvijas pareizticīgo katedrālēm, pirmā pareizticīgo baznīca Zemgalē, kuras pirmsākumi datējami ar 1711. gadu.

 

Jelgavas Romas katoļu draudze projekta ietvaros veikusi Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles torņa jumta renovācijas 1.kārtu, akmens masas četru krusta puķu lējumu atjaunošanu un viena krusta puķu lējuma restaurāciju un eksponēšanu katedrāles dārzā. Tā ir viena no lielākajām pilsētas sakrālajām celtnēm, kas būvēta neogotikas stilā 1906. gadā pēc arhitekta Kārļa Eduarda Strandmaņa projekta.

 

Kopējās projekta izmaksas ir ~7,9 milj. euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2,5 milj. euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 105 309 euro, pašvaldību finansējums – ~5,28 milj. euro un baznīcu draudžu finansējums – 22 340 euro.

 

Projekta aktualitātes uz 31.10.2022.

 

11. novembrī apmeklētājiem durvis vērs Vecpilsētas mājas jaunās ekspozīcijas, vairāk informācija pieejama ŠEIT.

 

Projekta aktualitātes uz 29.07.2022.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros laika periodā no 2022.gada marta projekta darbību īstenošana norisinājusies Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Bauskas novadu pašvaldībās.

 

Saskaņā ar vienošanās par projekta īstenošanu 2022. gada 9. augusta grozījumiem, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

2022. gada maijā pabeigti žoga būvdarbi, izvietotas velonovietnes, izveidots atkritumu konteineru laukums. Turpinās darbs pie vēsturiskās koka mājas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā piepildīšanas ar saturu un aprīkošanas.

 

Līdz septembrim turpinās multimediālas ekspozīcijas izveide koka ēkā. Ekspozīcija tiek veidota pēc principa “Māja stāsta” – Māja kā sievietes tēls vedīs apmeklētājus cauri ekspozīcijai un stāstīs par savu dzīvi dažādos laikos. Galvenās ekspozīcijas telpas atrodas vēsturiskā dzīvoklī, tāpēc Mājas vēstures, pārbūves un restaurācijas informācija tiks nodota apmeklētājiem caur ikdienas skaņām un vizuāliem sadzīves stāstiem, lai padarītu ekspozīciju interesantu dažādām apmeklētāju mērķauditorijām un radītu sajūtu par telpu kādreizējo pielietojumu un tās iemītnieku ikdienu.

 

Kā galvenie rīki informācijas nodošanai tiks izmantots audio gids un Mājas stāstu lādes. Mājas 2.stāva trīs telpās, kurās saglabājies vislielākais apjoms seno koka sienu, grīdu, griestu, tiks izvietotas trīs stāstu lādes, kas katra aptver dažāda mēroga informāciju par koka arhitektūru – pilsēta un koka arhitektūra pilsētā, konkrētā Māja Vecpilsētas ielā 14, kā arī dažādas šīs ēkas atjaunošanas detaļas un seno būvelementu raksturojums. Apmeklētājiem būs iespēja interaktīvi izzināt lādēs iekļauto saturu, atverot lādes atvilktnes un vākus.

 

2021. gada nogalē pabeigts darbs pie mūra ēkas daļā izveidoto trīs restaurācijas darbnīcu aprīkošanas. 2022. gada februārī izsludinātās telpu nomas tiesību izsoles restaurācijas darbnīcu telpām noslēgušās bez rezultātiem. Ņemot vērā pandēmijas sekas un ģeopolitiskos faktorus, maz ticams, ka tuvākajā laikā uzņēmēji izrādīs interesi par restaurācijas darbnīcu telpu nomu. Līdz ar to pašvaldība izveidotās restaurācijas darbnīcu telpas plāno nodot izmantošanai pašvaldības iestādei “Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs”, kurā strādā restauratori. Dokumentu sakārtošanai un restaurācijas centra darbības uzsākšanai nepieciešams laiks vismaz līdz 2022.gada decembrim.

 

Dobeles novada pašvaldība

2022. gada martā noslēdzies darbs pie Dobeles Livonijas ordeņa pils pastāvīgās vēsturiskās ekspozīcijas izveides 1.kārtas, ko veica SIA “H2E” un SIA “REVERIE Trading Group”. Ekspozīcija atvērta apmeklētājiem no 2022. gada 16. martā.

 

Ekspozīcijas iecere Dobeles Pilī ir atdzīvināt viduslaiku pilsdrupu mūrus, atspoguļot telpās sajūtas, stāstus un notikumus par Dobeles pilskalna un Livonijas ordeņa mūra pils vēsturi no aizvēstures līdz 20. gs., uzsverot pils kompleksa arheoloģisko izpēti, pils pārvaldnieku un īpašnieku personības un leģendas par pili. Ekspozīcijas galvenais informācijas sniegšanas princips ir vēstījuma vienkāršība un precizitāte, interaktivitāte un mūsdienīgums, kas panākams ar atbilstoša dizaina un digitālu risinājumu palīdzību.

 

2022. gadā iekārtots pagrabstāvs un pirmā stāva Radošo darbnīcu telpa, kas reizē ir arī ekspozīciju telpa, un daļa ekspozīcijas Pils Lielajā zālē. Ekspozīcijā atklātas tēmas: pagrabstāvā “Teikas par Dobeles pili”, pagrabstāva izstāžu telpā izvietota pastāvīgā vēstures ekspozīcija par Dobeles apkārtni aizvēstures periodā un Dobeli Livonijas ordeņa pakļautībā, un Radošajā telpā – “Amatniecība, ārstniecības augi un to izmantošana”, kā arī Lielajā zālē izvietota Dobeles pils krāsns podiņu kolekcija.

 

Līdz ar to Dobeles novada pašvaldība savas projektā ieplānotās darbības saistībā ar objekta atjaunošanu un jaunu pakalpojumu izveidi ir pabeigusi.

 

Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība turpina Bauskas pils ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbus. 2021.gada vasaras nogalē, kad likās, ka sarežģītākie darbi nogāzē paveikti un darbu noslēgums jau durvju priekšā, atrokot rietumu gala klints pamatni, uz kuras bija paredzēts balstīt gabionu atbalsta sienu, atklājās, ka klints šajā sektorā jau ir atlūzusi un tajā izveidojusies apmēram 10 metrus gara plaisa. Lai situāciju atrisinātu, nācās darbus pārtraukt, veikt izmaiņas projektā, ierokoties dziļāk nogāzē un paaugstinot atbalsta sienu. Atbalsta siena tika izbūvēta, bet rudens lietavas paaugstināja ūdens līmeni upē, liedzot pabeigt paredzētos zemes darbus. Arī 2022. gada lietainā vasara nebija pateicīga darbu pabeigšanai, vien jūlija otrajā pusē ūdens līmenis Mēmelē ļāva darbus turpināt.

 

Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada oktobrī, tādējādi pabeidzot tūristu takas izveidi Mēmeles ielejas ainavas un Bauskas pils apskatei ar izeju uz taku no pilsdrupu pagalma caur oriģinālajām durvīm pils ziemeļu sienā.

 

Projekta aktualitātes uz 28.02.2022.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros laika periodā no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada martam projekta darbību īstenošana norisinājusies Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Bauskas novadu pašvaldībās.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

No 2021.gada 29.jūlija 3 dienas nedēļā atjaunotā kultūrvēsturiskā ēka Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā tika atvērta apmeklētājiem individuālai apskatei, un 2021. gada laikā tajā viesojušies 214 apmeklētāji.

 

Turpinās darbs pie jaunu pakalpojumu izveides atjaunotajā objektā. 2021.gada 21.decembrī noslēgts līgums par multimediālas ekspozīcijas mākslinieciskā koncepta izstrādi un realizāciju koka ēkā Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, kas turpināsies 7 mēnešus. Ekspozīcija piedāvās izzinošu, izglītojošu informāciju par Jelgavas koka arhitektūru, Vecpilsētas ielas kvartālu, šīs koka ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā unikalitāti, kā arī restaurācijas procesu, izmantojot inovatīvus un interaktīvus risinājumus – skārienjūtīgus displejus ar videomateriālu un animētām fotogrāfijām, planšetes, projekcijas uz sienām, audiogidus u.c. Ekspozīcijas telpas atrodas vēsturiskā dzīvoklī, tāpēc mājas vēstures, pārbūves un restaurācijas informācija tiks nodota apmeklētājam caur ikdienas skaņām un vizuāliem sadzīves stāstiem, lai padarītu ekspozīciju interesantu dažādām apmeklētāju mērķauditorijām un radītu sajūtu par telpu kādreizējo pielietojumu un ikdienu.

 

2021.gada nogalē pabeigts darbs pie mūra ēkas daļā izveidoto trīs restaurācijas darbnīcu aprīkošanas. 2022.gada februārī izsludinātas telpu nomas tiesību izsoles salonveikala un restaurācijas darbnīcu telpām, lai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem piedāvātu telpas juridiskām personām uzņēmējdarbības veikšanai.

 

Lai norobežotu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu tā apsaimniekošanai un objekta funkciju pilnvērtīgai veikšanai, nepieļautu nepiederošu personu brīvu pārvietošanos objekta teritorijā, 2021. gada novembrī uzsākti žoga izbūves būvdarbi, līdz 2022.gada maijam objekta teritorijā tiks izvietotas velonovietnes, izveidots atkritumu konteineru laukums.

 

Dobeles novada pašvaldība

Kopš Dobeles Pils atvēršanas 2021.gada 28.augustā tajā viesojušies jau 2980 apmeklētāji (darbojoties “zaļajā” režīmā, kad iekštelpas apskatāmas tikai personām ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu).

 

2022.gada janvārī noslēdzies darbs pie Dobeles Livonijas ordeņa pils ekspozīcijas izveides 1.kārtas, ko veica SIA “H2E” un SIA “REVERIE Trading Group”. Ekspozīciju plānots atklāt 2022.gada 15.martā.

 

Līdz ar to Dobeles novada pašvaldība savas projektā ieplānotās darbības ir pabeigusi.

 

Bauskas novada pašvaldība

2021.gadā pabeigta visu jauno pakalpojumu izveide, kas saistīti ar Bauskas pilsdrupu atjaunotā centrālā torņa apskati. Objekts bija pieejams apmeklētājiem no 2021.gada 5.jūnija, tā apmeklētāju kopējais skaits 2021. gadā bija 10 263.

 

2022.gadā, atsākoties labvēlīgiem laikapstākļiem, turpināsies Bauskas pils ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, un tiem noslēdzoties, tiks pabeigta tūristu takas izveide Mēmeles ielejas ainavas un Bauskas pils apskatei ar izeju uz taku no pilsdrupu pagalma caur oriģinālajām durvīm pils ziemeļu sienā.

 

 

Projekta aktualitātes uz 30.09.2021.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros 2021.gadā projekta darbību īstenošana norisinās Jelgavas valstspilsētas, Dobeles novada un Bauskas novada pašvaldībās.

 

Visi projekta ietvaros atjaunotie objekti augstu novērtēti Kultūras ministrijas informatīvajā kampaņā “Atrastā Latvija”, kas norisinājās no 2021.gada 26.maija līdz septembrim, un Latvijas reģionos 60 izbūvēto un atjaunoto kultūras un dabas mantojuma objektu vidū kā apmeklētākie objekti novērtēti gan Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle – augstajā 3.vietā, gan Jelgavas Vecpilsētas kvartāls, ierindojot to 7.vietā, gan Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāle – 8.vietā, gan Dobeles pils, kura ierindota 10.vietā, savukārt Bauskas pils novērtēta kā 4. augstāk vērtētais objekts visas kampaņas ietvaros.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

2021.gadā turpinās darbs pie jaunu pakalpojumu izveides atjaunotajā objektā Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā. 2021.gada maijā noslēgts piegādes līgums ar SIA “Sentios” par aprīkojuma piegādēm un uzstādīšanu trīs restaurācijas darbnīcām, kas tiek veidotas atjaunotā objekta mūra ēkas daļā. 2021.gada augustā noslēgts piegādes līgums ar SIA “Arkada M” par portatīvā rentgena piegādi restaurācijas darbnīcu vajadzībām. Restaurācijas darbnīcu aprīkošana noslēgsies 2021.gada nogalē, un jau 2022.gada sākumā restaurācijas darbnīcām tiks meklēti apsaimniekotāji, telpas plānots nodot nomā juridiskām personām saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

2021.gada 6.jūlijā tika izsludināts metu konkurss par multimediālas ekspozīcijas mākslinieciskā koncepta izstrādi koka ēkai Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, ID Nr. JPD 2021/67/MK, paredzot veikt sarunu procedūru ar metu konkursa uzvarētāju un plānoto meta realizācijas līguma izpildes termiņu 6 mēneši. Tā rezultātā senās koka ēkas telpās tiks izveidota interaktīva vēstures ekspozīcija, izmantojot radošus un modernus multimediju objektu risinājumus, sniedzot ieskatu par Jelgavas pilsētas senajām koka ēkām, par to vēsturisko stilu un iekštelpu apdari, veidojot mākslinieciski un dizainiski aizraujošu stāstu par māju Vecpilsētas ielā 14 un Vecpilsētas kvartāla koka ēkām, kuras vienkopus saglabājušās nenopostītas Otrā pasaules kara laikā.

No 2021.gada 29.jūlija trīs dienas nedēļā – ceturtdien, piektdien, sestdien – atjaunotā koka māja ir atvērta individuālai interesentu apskatei – skat. https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/muzeji-un-ekspozicijas/item/4901-jaunums-vecpilsetas-14-maja

 

Dobeles novada pašvaldība

Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas ar pārbūvēto kapelas ēku, kas ekspluatācijā nodota 2020. gada nogalē, ir nozīmīgākais valsts nozīmes kultūras piemineklis Dobeles novadā. Tā izveidota kā daudzfunkcionāls kultūras, amatniecības un tūrisma attīstības centrs ar nosaukumu Dobeles Pils. Augstu vērtējot Dobeles pils atjaunošanas darbu nozīmību, 2021.gada septembrī ar apbalvošanas ceremoniju noslēdzoties skatei “Gada labākā būve Latvijā 2020”, Dobeles Livonijas ordeņa pilij piešķirta 1.vieta nominācijā “Restaurācija”.

 

Kopš Dobeles Pils atvēršanas brīža 28.08.2021. Dobeles Pils kapelā viesojušies jau 2500 apmeklētāju (darbojoties “zaļajā” režīmā, kad iekštelpas apskatāmas tikai ar sadarbspējīgu sertifikātu).

 

Jau no 2021.gada septembra Dobeles Pilī iespējams aplūkot ekspozīcijas, kurās atklāti interesantākie Pils vēstures fakti un personības, kuras tur dzīvojušas. Tās apmeklētāji var doties tematiskās un teatralizētās ekskursijās gan Pils iekštelpās, gan pilsdrupu kompleksa teritorijā. No Pils jumta terases un tornīša – augstākā publiski pieejamā skatpunkta Dobelē – apmeklētāji var lūkoties uz pilsētu.

 

Pilī norisinās ikmēneša radošās darbnīcas, kurās apmeklētājiem ir iespēja, līdzdarbojoties pasniedzēju un meistaru pavadībā, apgūt jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas. Ekskursijās liels uzsvars likts uz apmeklētāju iesaisti un iztēles rosināšanu, nepiedāvājot tikai sausu faktu atreferējumu, bet veicinot sarunu un dialogu.

 

Ir izstrādātas 3 muzejpedagoģiskās nodarbības:

  • „Elizabetes Magdalēnas dārza noslēpumi” – ar mērķi iepazīstināt programmas dalībniekus ar hercogienes Elizabetes Magdalēnas aizraušanos – ārstniecības augu audzēšanu un interesi par to pielietojumu;
  • „Jaunā arheologa pieredze” – ar mērķi iepazīstināt programmas dalībniekus ar Dobeles Pilī veiktajiem atklājumiem, arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem priekšmetiem un to, ko tie spēj pastāstīt par pils vēsturi, aizraujošā veidā veicināt interesi par zem mūsu kājām atrodamajiem “dārgumiem”, rotaļas veidā radīt jaunatklāšanas prieku;
  • „Senie amati jeb darbs un darba rīks” – ar mērķi Dobeles Pils apmeklētājiem iepazīstināt un raisīt interesi par amatniecību viduslaikos, veicināt sapratni par ikdienai nepieciešamo sadzīves priekšmetu tapšanu un izmantošanu.

Bērnu auditorijai izstrādātās muzejpedagoģiskās nodarbības paredz pilnīgu apmeklētāju iesaisti, piemēram, nodarbībā par arheoloģiju apmeklētājiem dota iespēja pašiem piedalīties improvizētos izrakumos, atrodot pils teritorijā atrasto priekšmetu kvalitatīvas kopijas.

 

2021.gada 9.jūlijā atkārtoti izsludināts iepirkums Dobeles Livonijas ordeņa pils aprīkojuma un ekspozīcijas izveidei, iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar SIA “H2E” un SIA “REVERIE Trading Group” ar plānoto izpildes termiņu 4 mēneši.

 

Bauskas novada pašvaldība

2021.gadā pabeigta jaunu pakalpojumu izveide, kas saistīti ar pilsdrupu atjaunotā centrālā torņa apskati. Bauskas pilsdrupu centrālais tornis ieguvis izteiksmīgu arhitektonisko tēlu un kļuvis funkcionālāks, to iespējams izmantot visu gadu, rīkot pasākumus un koncertus, no tā segtajiem balkoniem un galerijām pie rietumu sienas iespējama Bauskas pilsdrupu, kā arī Mūsas, Mēmeles un Lielupes ainavas apskate. Torņa stāvus savieno koka kāpnes interjerā un eksterjerā, kā arī torņa sienās atjaunotās mūra kāpnes. Gar torņa augšdaļā rekonstruētām šaujamlūkām izveidota lokveida eja pilsētas panorāmas un pils jaunās daļas apskatei. Pie torņa dienvidu ārsienas rekonstruēts koka tualetes erkers. Centrālā torņa apjumšana izslēdz nokrišņu ūdeņu iekļūšanu torņa sienās un pagrabos, vienlaikus ir atjaunots pils vēsturiskais siluets, kāds redzams 18.gs. sākuma Bauskas cietokšņa zīmējumā.

 

Centrālajā tornī pabeigta arī Bauskas pils būvvēstures digitālas interaktīvas ekspozīcijas izveide, kurā apmeklētāji, izmantojot skārienjūtīgus displejus, var izsekot Bauskas pils kompleksa hronoloģiskai attīstībai.

 

Līdz 2022.gada pavasarim turpinās Bauskas pils ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, un tiem noslēdzoties, tiks pabeigta tūristu takas izveide Mēmeles ielejas ainavas un Bauskas pils apskatei ar izeju uz taku no pilsdrupu pagalma caur oriģinālajām durvīm pils ziemeļu sienā.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošana turpinās līdz 2022.gada 1.jūlijam.

 

 

Projekta aktualitātes uz 31.03.2021.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros 2021.gadā projekta darbību īstenošanu turpina visas trīs pašvaldības:

  • Jelgavas pilsētas pašvaldība turpina objektam Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā nepieciešamā aprīkojuma iegādi un jaunu pakalpojumu izveidi. Vēsturiskā koka ēka aprīkota ar koka žalūzijām, virtuves un biroja mēbelēm un aprīkojumu objekta funkcionalitātes nodrošināšanai. 2021.gadā turpinās darbs pie jaunu pakalpojumu izveides, t.sk. interaktīvas vēstures ekspozīcijas izveides par šo ēku, Jelgavas koka apbūvi un Vecpilsētas ielas kvartālu, kā arī  mūra ēkas daļā – trīs restaurācijas darbnīcu aprīkošana tekstīliju, metāla priekšmetu, keramikas un stikla restaurācijai, attīstot jaunus tūrisma pakalpojumus un paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu Jelgavā.
  • Dobeles novada pašvaldība 2020.gada decembrī pabeigusi Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un izbūves darbus. 2021.gadā turpinās darbs pie jaunu pakalpojumu izveides, ekspozīcijas un interjera iekārtošanas, veidojot objektu par daudzfunkcionālu kultūras, amatniecības un tūrisma attīstības centru “Dobeles Pils”.
  • Bauskas novada pašvaldība 2020.gada oktobrī pabeigusi Bauskas pilsdrupu 3.kārtas būvdarbus – centrālā torņa, mazā vārtu torņa un pieguļošās sienas konservācijas darbus.  2021.gada martā Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtā realizētie darbi saņēma konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2020” apbalvojumu – 1.vietu nominācijā “Restaurācija”. 2021.gadā turpinās darbs pie jaunu pakalpojumu – Bauskas pils būvvēstures digitālas ekspozīcijas izveides, un vēlā pavasarī atsāksies Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi.

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Tālrunis 63005485