4.3 °C, 3.6 m/s, 92.2 %

“Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgava energoefektivitātes paaugstināšana”

Sākumlapa DokumentiProjekti2022. gads“Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgava energoefektivitātes paaugstināšana”
“Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgava energoefektivitātes paaugstināšana”

2022. gada 30. jūnijā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2/0/21/A/039 “Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgava energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” nenosiltinātai ēkas daļai, samazinot iestādes siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības

 • Plakanā jumta, virs kafejnīcas, siltināšana;
 • Nesiltinātās silikātķieģeļu ēkas daļas siltināšana;
 • Nesiltinātās ēkas daļas esošo logu nomaiņa;
 • Nesiltinātās ēkas daļas ārdurvju nomaiņa;
 • Apkures sistēmas uzlabošana;
 • Publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti

Veicot plānotās darbības tiks:

 • Uzlabota ēkas energoefektivitāte – primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 63 257,00kWh/gadā (no 362 248,00 uz 298 991,00 kWh/gadā);
 • Samazināta CO2emisija – siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 ekvivalenta tonnās par 3,633t CO2 /gadā (no 18,624 uz 14,991 t CO2 /gadā);
 • Sasniegts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 83,10kWh/m²/gadā;
 • Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums no 111,40 kWh/m²/gadā uz 83,10 kWh/m²/gadā;
 • Ēkas siltumapgādes izdevumi samazināsies par 17,46 %.

Projekta budžets

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 232 059,31 euro, no tām 186 194,90 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 8 214,47 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 37 649,94 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks

2022. gada 30. jūnijs –  2023. gada 29. septembris

 

Kontaktinformācija

Dominika Kristmane

Tel.: 63005582

E-pasts: Dominika.Kristmane@jelgava.lv

Projektu vadītāja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors

 

Projekta aktualitātes

01.08.2023.

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu projektā “Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgava, energoefektivitātes paaugstināšana”, nosiltināta tā ēkas daļa, kurā atrodas kafejnīca un iestādes darbinieku kabineti. Galvenais projekta mērķis bija paaugstināt pašvaldības ēkas energoefektivitāti, lai samazinātu iestādes siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas.

Būvdarbu gaitā nosiltināts plakanais jumts virs kafejnīcas, silikātķieģeļu ēkas daļas fasāde un cokola daļa, nesiltinātās ēkas daļā nomainīti logi, sakārtotas ārdurvis, uzlabojot to hermetizāciju, kā arī uzlabota apkures sistēma ēkā. Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi objektā ir pabeigti, un ēka pieņemta ekspluatācijā.

Projekta kopējās izmaksas sasniedza 316 842,61 eiro, no tām ERAF finansējums 186 194,90 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 8 214,47 eiro un Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums 122 433,24 eiro.

Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu veica SIA “Konstants”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “WU6”, bet apliecinājuma karti izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “Komunālprojekts Jelgava”.

 

Projekta aktualitātes

20.06.2023.

Projekta ietvaros turpinās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veic SIA “Konstants”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “WU6”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Komunālprojekts Jelgava”.

Būvobjektā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu ietvaros ir pabeigta fasādes plakņu un cokola daļas siltināšana, vēl nepieciešams izpildīt dekoratīvās apdares darbus. Atlikušie siltināšanas darbi, kas saistīti ar Jumta siltināšanu ir pabeigti.

Objektā papildus notiek apkures sistēmas uzlabošanas darbi un tuvākajā laikā tiks veikti arī labiekārtošanas darbi.

Projekta aktualitātes

31.03.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.2.0/21/A/039 “Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus objektā veic SIA “Konstants”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “WU6”, savukārt būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA “Komunālprojekts Jelgava”.

Objektā līdz šim ir nomainīti visi logi, kā arī pabeigti iekštelpu apdares darbi, kas tika paredzēti saistība ar Logu nomaiņu un loga ailu atjaunošanu.

Martā tiek uzsākta pilnvērtīga ēkas daļas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana. Siltināšanas darbi pagājušā gada nogalē tika uzsākti ar plakanā jumta daļas siltināšanu un jauna seguma ieklāšanu, savukārt šajā pavasarī darbi tiek turpināti ar fasādes siltināšanas darbiem un tiks turpināti ar cokola zonas siltināšanas darbiem.

Būvdarbu veicējam vēl šajā pavasarī jāveic apkures sistēmas plānotie atjaunošanas un apkopes darbi.

Kopējais izpildītais būvdarbu apjoms kopš darbu uzsākšanas  sasniedzis gandrīz 60%.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

12.12.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.2.0/21/A/039 “Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ir noslēgusies atklāto konkursu Nr. JVP 2022/70/AK “Ēkas daļas energoefektivitātes paaugstināšana Svētes ielā 33, Jelgavā” un Nr. JVP 2022/71/AK “Ēkas daļas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu Svētes ielā 33, Jelgavā, būvuzraudzība” pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procedūra.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus objektā veiks SIA “Konstants”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “WU6”, savukārt būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošinās SIA “Komunālprojekts Jelgava”.

Objektā ir uzsākti būvdarbi un līdz šim ir sākti demontāžas darbi, logu nomaiņa, plakanā jumta siltināšana un iekšējās apdares darbi vietās, kur logi jau tikuši nomainīti.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

 

1.jpg

 

06.09.2022.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 2022. gada 4. augustā ir izsludinājusi Atklātos konkursus Nr. JVP 2022/70/AK “Ēkas daļas energoefektivitātes paaugstināšana Svētes ielā 33, Jelgavā” un Nr. JVP 2022/71/AK “Ēkas daļas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu Svētes ielā 33, Jelgavā, būvuzraudzība”. Šobrīd notiek pretendentu iesniegtās informācijas izvērtēšana.