2.8 °C, 5 m/s, 89.6 %

“Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

Sākumlapa DokumentiProjekti2022. gads“Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
“Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

2022. gada 1. jūlijā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2/0/21/A/040 “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs” skolas ēkā Institūta ielā 4, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības

 • Ārsienu papildu siltināšana ar 150 mm biezu minerālvates slāni;
 • Cokola papildu siltināšana ar 100 mm biezu ekstrudētā putupolistirola slāni un pirmā stāva grīdu papildu siltināšana ar 150 mm biezām ekstrudētā putupolistirola plāksnēm, grīdu konstrukciju un grīdas segumu atjaunošana;
 • Bēniņu pārseguma papildu siltināšana ar 250 mm biezu minerālvates slāni (virs lifta šahtas);
 • Logu un ārdurvju nomaiņa un logu ailu pārsedžu pastiprināšana;
 • Siltumapgādes sistēmas atjaunošana – divcauruļu apkures sistēmas izbūve, sildķermeņu nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana;
 • Mehāniskās ventilācijas izbūve ar rekuperācijas sistēmu (skolas aktu zālei);
 • Elektroapgādes pārbūve un apgaismojuma nomaiņa pret LED apgaismojumu;

Citi pasākumi:

 • Ūdens apgādes sistēmas pārbūve;
 • Ēkas pagalma ieejas divstāvu piebūves pārbūve, lifta un pandusa izbūve;
 • Pandusa pārbūve.

 

Plānotie rezultāti

Veicot plānotās darbības tiks:

 • 1. Uzlabota ēkas energoefektivitāte – primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 149 946,00kWh/gadā;
 • 2. Samazināta CO2emisija –  plānotais siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 5,26 CO2t /gadā;
 • 3. Ietaupīts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei par  231 745,65kWh/ gadā;
 • 4. Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums no 297 199,00 kWh/gadā uz 147 253,00 kWh/gadā;
 • 5. Vidējais energoefektivitātes novērtējums apkurei – 50,50 kWh/m2 gadā.

 

Projekta budžets

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 952 331,25 euro, no tām  413 933,64 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 18 261,78 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 520 135,83 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks

2022. gada 1. jūlijs –  2023. gada 31. decembris

 

Kontaktinformācija

Dominika Kristmane

Tel.: 63005582

E-pasts: dominika.kristmane@jelgava.lv

Projektu vadītāja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors

 

 

Projekta aktualitātes:

 

22.09.2023.

Projekta ietvaros ir noslēgušies Projekta Nr. 4.4.2.0/21/A/040 “Jelgavas valstspilsētas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” būvdarbi, kurus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veica SIA “APSA BŪVE”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošināja SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “Namejs Pluss”.

Būvobjektā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu ietvaros ir veikta logu un ārdurvju nomaiņa, grīdu siltināšana, fasādes siltināšana un dekoratīva apmetuma izbūve, jumta siltināšana un piebūves būvdarbi, siltummezgla un apkures sistēmas pārbūve, radiatoru nomaiņa skolas ēkā, ventilācijas sistēmas izbūve un gaismekļu nomaiņa, vides pieejamības uzlabošana izbūvējoot liftu un jaunus ieejas mezglus ar pandusiem.

Ņemot vērā, ka būvdarbi objektā ir noslēgušies, Būvniecības valsts kontroles birojs ir apsekojis ēku un izdevis aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

 

 

18.05.2023.

Projekta Nr. 4.4.2.0/21/A/040 “Jelgavas valstspilsētas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros turpinās būvdarbi, kurus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veic SIA “APSA BŪVE”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Namejs Pluss”.

Būvobjektā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu ietvaros ir pabeigta jauno logu montāža, iekšējo palodžu montāža, siltummezgla un apkures sistēmas pārbūve, cokola siltināšana. Objektā norisinās arī ventilācijas sistēmas izbūve, ārdurvju montāža, gaismekļu montāža un fasādes siltināšana un fasādes dekoratīva slāņa uzklāšana.

Paralēli iekšējo apdares darbu pabeigšanai noris arī teritorijas labiekārtošana, izbūvējot pandusu, kas nodrošinās vides pieejamību.

 

 

23.03.2023.

Projekta Nr. 4.4.2.0/21/A/040 “Jelgavas valstspilsētas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros turpinās būvdarbi, kurus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veic SIA “APSA BŪVE”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Namejs Pluss”.

Ēkas daļai ir nomainīti visi logi, daļēji nosiltināta fasāde un arī cokola zona, kā arī veikti jaunās piebūves pamatu, sienu, citu konstruktīvo sistēmu un elementu būvdarbi. Tuvākajā laikā, pēc visas fasādes nosiltināšanas, tiks uzsākta fasādes dekoratīvās apdares darbi.

Šobrīd objektā tiek veikti inženierkomunikāciju izbūves darbi, kas ietver vājstrāvu, ūdens un kanalizācijas sistēmu, apkures sistēmu darbi, u.c.

2. stāva telpās tiek veikti klašu telpu atjaunošanas un apdares darbi, 1. stāvā tiek veikti grīdu konstrukciju izbūves darbi.

20.01.2023.

Projekta ietvaros turpinās Jelgavas valstspilsētas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu veic SIA “APSA BŪVE”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Namejs Pluss”.

Būvobjektā ir uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, veicot demontāžas darbus, kam sekos paredzēto logu ailu konstrukciju pastiprināšana un iekšējo inženierkomunikāciju darbi.

 

2p.png

 

14.11.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.2.0/21/A/040 “Jelgavas valstspilsētas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ir noslēgusies atklāto konkursu JVP 2022/61/AK “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” un Nr. JVP 2022/84/AK “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība” pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procedūra.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus objektā Institūta ielā 4, Jelgavā veiks SIA “APSA BŪVE”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Cerkazi-G”, savukārt būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošinās SIA “Namejs Pluss”.

 

18.08.2022.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir izsludinājusi Atklātos konkursus Nr. JVP 2022/61/AK “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” un Nr. JVP 2022/84/AK “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība”. Šobrīd pretendentiem vēl ir iespēja pieteikties atklātajiem konkursiem.

 

1p.jpg