16.5 °C, 2.4 m/s, 87.8 %

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Sākumlapa IepirkumiIepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

 Iepirkuma ID Nr. Iepirkuma nosaukums Izpildītājs Līgumcena bez PVN,€ Līguma datums Līgums
JPD2017/16/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” 3.stāva telpu vienkāršota atjaunošana, 2.kārta SIA “ZEMGALES BŪVSERVISS” 22790.49 29.03.2017. Līgums
JPD2017/12/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta SIA “ZEMGALES BŪVSERVISS” 63094.95 28.03.2017. Līgums
JPD2017/11/MI Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros SIA “ZEMGALES BŪVSERVISS” 27.03.2017. Līgums
JPD2017/14/MI Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija Pulkveža O.Kalpaka ielā 2 (Ozolskvērs), Jelgavā SIA “KULK” 49978.09 27.03.2017. Līgums
JPD2017/13/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.pamatskola” telpu vienkāršotā atjaunošana, 2.kārta SIA “LATBŪVNIEKS” 79087.00 23.03.2017. Līgums
JPD2017/8/MI Meža kapu teritorijas paplašināšana – 2.kārta SIA “KULK” 60767.75 21.03.2017. Līgums
JPD2017/17/MI Skaņas tehnikas piegāde SIA “Audio AE” 18297.62 15.03.2017. Līgums
JPD2017/15/MI Tautas tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ANVI AM” un SIA “ZIB tekstils” 7710.10 14.03.2017. Līgums
JPD2017/9/MI Jelgavas Kultūras nama ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija SIA “CITYCOM” 12024.90 23.02.2017. Līgums
JPD2017/6/MI Jelgavas pilsētas ielu apstādījumos augošo koku vainagu veidošana SIA “Alejas projekti” 8821.06 21.02.2017. Līgums
JPD2017/3/MI „Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vajadzībām” SIA “Dārzs” 41999.99 07.02.2017. Līgums
JPD2017/2/MI “Būvprojekta „Energoefektivitātes paaugstināšana PII ”Sprīdītis”” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” SIA “Lūsis V” 35300.00 07.02.2017. Līgums
JPD2016/163/MI „Jelgavas pilsētas sporta skolu audzēkņu nelaimes gadījumu apdrošināšana” AAS “BTA Baltic Insurance Company” 7099.25 23.01.2017. Līgums
JPD2016/157/MI Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām SIA “AUTO FANS” 41999.00 20.01.2017. Līgums
JPD2016/162/MI Būvprojekta izstrāde objektam „Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai” un autoruzraudzība SIA “3C” 12037.00 18.01.2017. Līgums
JPD2016/164/MI „Laikraksta „Jelgavas Vēstnesis” piegāde” SIA”Zemgales Kurjerpasts” 7392.00 16.01.2017. Līgums
JPD2016/142/MI Tīmekļa vietņu www.kultura.jelgava.lv un festivali.jelgava.lv izstrāde SIA “Softikom” 18830.00 21.12.2016. Līgums
JPD2016/138/MI Nekustamā īpašuma nodokļa, Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevu un maksas par Jelgavas pilsētas domes administrācijas pakalpojumiem iekasēšana no fiziskām personām SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 21.12.2016. Līgums
JPD2016/160/MI Programmatūras Bentley GeoWeb Publisher licences piegāde un ģeotelpisko datu publicēšanas vides izstrāde un uzstādīšana SIA “MIKROKODS” 23011.00 15.12.2016. Līgums
JPD2016/151/MI „Telšu noma un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām” SIA “PRIMA L.L.” 20000.00 14.12.2016. Līgums
JPD2016/152/MI “Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmatūras uzturēšana” SIA “Mikrokods” 31070.00 12.12.2016. Līgums
JPD2016/156/MI „Mācību līdzekļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” metālapstrādes specialitātei” SIA “Sanistal” 40774.02 09.12.2016. Līgums
JPD2016/158/MI “Būvprojekta “Skatu torņa izbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana Pilssalā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība” SIA “Vertex Projekti” 23000.00 09.12.2016. Līgums
JPD2016/155/MI Interaktīvo tāfeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 2.internātpamatskola” SIA “Lielvārds” 3756.00 07.12.2016. Līgums
JPD2016/147/MI “Reklāmas izvietošanas pakalpojumu sniegšana” 41999.00 06.12.2016. Līgums
JPD2016/148/MI Grēdojamo komutatoru piegāde, uzstādīšana, sākumkonfigurēšana Jelgavas pilsētas domes vajadzībām SIA “Datakom” 32625.92 06.12.2016. Līgums
JPD2016/136/MI „Dienesta automašīnas noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Zemgales INFO” SIA “Pilna Servisa Līzings” 13258.80 05.12.2016. Līgums
JPD2016/149/MI „Dienesta automobiļu noma Jelgavas pilsētas domei” SIA “GT Autonoma” 32544.00 30.11.2016. Līgums
JPD2016/146/MI “Izmaksu un ieguvumu analīžu izstrāde” SIA “Konsorts” un SIA “AC Konsultācijas” 17600.00 14.11.2016. Līgums
JPD2015/160/MI Labiekārtošanas darbi Pasta salā, Jelgavā SIA “KULK” 33439.00 09.11.2016. Līgums
JPD2016/145/MI „Elektromontāžas darbi Ziemassvētku gaismas dekoru uzstādīšanai un noņemšanai” SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 30925.00 07.11.2016. Līgums
JPD2016/144/MI Projektu pieteikumu izstrāde iesniegšanai uz programmas „Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020. gadam” 1.konkursu SIA “Motio” 6000.00 04.11.2016. Līgums
JPD2016/143/MI “Stacionārā diagonālā pacēlāja piegāde un uzstādīšana, esošā stacionārā pacēlāja demontāža” SIA “Elevet” 7500.00 03.11.2016. Līgums
JPD2016/127/MI Telpu remontdarbi JPPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latbūvnieks” 8838.99 03.11.2016. Līgums
JPD2016/137/MI Mācību līdzekļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” frizieru specialitātei SIA “Galerija Baltik” 41292.98 31.10.2016. Līgums
JPD2016/125/MI Metāla profilu piegāde SIA “SANISTAL” 23385.00 31.10.2016. Līgums
JPD2016/133/MI Rekreācijas telpas izveide Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē ”Jelgavas 2.internātpamatskola” SIA “SAUNU BŪVE” 16178.60 27.10.2016. Līgums
JPD2015/149/MI Televizoru piegāde un uzstādīšana SIA “SOLAVI” 1322.00 26.10.2016. Līgums
JPD2016/134/MI Ziemassvētku dekoru piegāde Aktsiaselts Adam Bd filiāle “Adam Decolight Latvia” 24424.61 24.10.2016. Līgums
JPD2016/132/MI Iespieddarbu druka un piegāde pašvaldības iestādei „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” SIA “Zelta Rudens Printing” un SIA “Talsu tipogrāfija” 10782.00 20.10.2016. Līgums
JPD2016/115/MI Rotaļu ierīču piegāde SIA “Z Company” 19896.00 17.10.2016. Līgums
JPD2016/119/MI Mācību līdzekļu iegāde JPPII „Jelgavas Amatu vidusskola” vizāžistu specialitātei SIA “IN Cosmetics” 24015.00 14.10.2016. Līgums
JPD2016/129/MI Sporta halles Mātera ielā 44a, Jelgavā telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA “Tīrības centrs” 24070.00 10.10.2016. Līgums
JPD2016/124/MI Būvprojekta „Segumu atjaunošana Dambja ielas posmā, Jelgavā” 1. un 3.kārtas realizācija SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 125054.39 06.10.2016. Līgums
JPD2016/122/MI Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” ēkās SIA “CELTNIEKS GV” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latbūvnieks” 6429.69 06.10.2016. Līgums
JPD2016/105/MI Būvuzraudzība objektā „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācija sūknētavas izbūve” SIA “Jurēvičs un partneri” 29971.00 03.10.2016. Līgums
JPD2016/120/MI Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā SIA “KULK” 76471.00 28.09.2016. Līgums
JPD2016/78/MI Degvielas piegāde SIA “Circle K Latvia” 25.09.2016. Līgums
JPD2016/121/MI Labiekārtošanas darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” SIA “A&B” 5741.00 21.09.2016. Līgums
JPD2016/116/MI Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 2. Internātpamatskola” SIA “Sporta halle” 15717.00 21.09.2016. Līgums
JPD2016/117/MI Logu un durvju demontāža, piegāde un uzstādīšana JPPI “Jelgavas pilsētas bibliotēka” SIA “Būvkore” 20752.00 19.09.2016. Līgums
JPD2016/118/MI Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm SIA “Ksil Baltic” 1802.00 16.09.2016. Līgums
JPD2016/114/MI Demonstrācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm SIA “Solavi” 2734.00 12.09.2016. Līgums
JPD2016/111/MI Pludmales pārģērbšanās kabīņu izgatavošana un piegāde SIA “FSQ” 6449.00 12.09.2016. Līgums
JPD2016/112/MI ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija Lielajā ielā 11, Jelgavā SIA “Citycom” 36963.00 12.09.2016. Līgums
JPD2016/117/MI Logu un durvju demontāža, piegāde un uzstādīšana JPPI „Jelgavas pilsētas bibliotēka SIA “Būvkore” 20752.00 12.09.2016. Līgums
JPD2016/106/MI Pilsētas pasākumu aprīkojuma uzstādīšana, noņemšana un uzglabāšana SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 50469.00 05.09.2016. Līgums
JPD2016/101/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2016.gada pārskatu revīzijas pakalpojums SIA “Revidents un grāmatvedis” 29040.00 05.09.2016. Līgums
JPD2016/104/MI Divu volejbola laukumu ar smilts segumu izbūve SIA “KULK” 17666.00 01.09.2016. Līgums
JPD2016/97/MI Loka maģistrāles rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti” 31.00 31.08.2016. Līgums
JPD2016/100/MI Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 12870.00 30.08.2016. Līgums
JPD2016/96/MI Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm SIA “RANTZOWS SPORT” 869.00 29.08.2016. Līgums
JPD2016/103/MI Ledus bloku piegāde 19.Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla vajadzībām SIA “Frostiart Baltic” 30643.00 24.08.2016. Līgums
JPD2016/95/MI Apģērbu, apavu un galantērijas preču piegāde SIA “RŪĶĪTIS” 8560.00 23.08.2016. Līgums
JPD2016/91/MI Demonstrācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm SIA “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” 3152.00 23.08.2016. Līgums
JPD2016/32/MI Tīmekļa vietnes www.jelgava.lv izstrāde SIA “CUBE Systems” 20200.00 23.08.2016. Līgums
JPD2016/98/MI Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai SIA “KULK” 117836.00 22.08.2016. Līgums
JPD2016/93/MI Peldbaseina aprīkojuma piegāde Jelgavas Specializētai peldēšanas skolai SIA “Baltijas baseini” 16164.00 19.08.2016. Līgums
JPD2016/99/MI Drukas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pārtraukts 12.08.2016.
JPD2016/102/MI Būvprojekta “Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā” 1. un 2. kārtas realizācija Pārtraukts 11.08.2016.
JPD2016/94/MI “Ēkas pārbūve Zemgales prospektā 7” būvprojekta izstrāde un pārbūves darbu autoruzraudzība SIA “Komunālprojekts Jelgava” 24975.00 11.08.2016. Līgums
JPD2016/86/MI Kvalifikācijas prakses nodrošināšana profesionālās tālākizglītības programmā „Metālapstrāde” SIA “MADARA” 173.00 05.08.2016. Līgums
JPD2016/88/MI Koncertšova Cabarete mākslinieciskās programmas sagatavošana un organizēšana 2016.gada 19.augustā Zemgales olimpiskajā centrā Biedrība “Baltijas skaņas” 8000.00 01.08.2016. Līgums
JPD2016/83/MI Būvprojekta „Ēkas Kr. Barona ielā 50 pārbūve un teritorijas labiekārtošana” izstrāde un autoruzraudzība SIA “Livlad Group” 23595.00 28.07.2016. Līgums
JPD2016/89/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta SIA “LATBŪVNIEKS” 62309.00 27.07.2016. Līgums
JPD2016/81/MI Tīkla piekļuves vadības un tīkla pārvaldības risinājuma uzturēšana SIA “Komerccentrs DATI grupa” 10569.00 15.07.2016. Līgums
JPD2016/80/MI Pasākumu organizēšanas pakalpojumi Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” 19350.00 14.07.2016. Līgums
JPD2016/85/MI Telpu remontdarbi 2 (divās) Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs SIA “Bekoteks” 6375.00 14.07.2016. Līgums
JPD2016/84/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.pamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta SIA “ALVIMA” 51480.00 13.07.2016. Līgums
JPD2016/55/MI Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana SIA “Ģeodēzists” 46483.00 06.07.2016. Līgums
JPD2016/75/MI Rotaļu laukumu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm SIA “MK Dizains” 8610.00 05.07.2016.
JPD2016/74/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana AS “Gjensidige Baltic” 35399.00 04.07.2016. Līgums
JPD2016/56/MI Būvprojekta izstrāde objektam „Segumu atjaunošana Dambja ielas posmā” un autoruzraudzība SIA “3C” 2500.00 04.07.2016. Līgums
JPD2016/82/MI Projektu pieteikumu izstrāde iesniegšanai uz programmas „Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam” 1.konkursu Personu apvienība SIA “ArtSmart” un SIA “SAFEGE BALTIJA” 3614.00 01.07.2016. Līgums
JPD2016/71/MI Vieglās automašīnas noma JPPI „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vajadzībām SIA “Favorit Rent” 19650.00 29.06.2016. Līgums
JPD2016/70/MI Āra sporta trenažieru laukuma izveidošana un sporta trenažieru piegāde, uzstādīšana Pasta salā SIA “Fixman” 9921.00 29.06.2016. Līgums
JPD2016/79/MI Augstas efektivitātes gaisa sausinātāja piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Ķipari” SIA “ASPIROS” 11500.00 28.06.2016. Līgums
JPD2016/65/MI Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Jelgavas pilsētas administratīvajai teritorijai Latvijas Lauksaimniecības universitāte 5785.00 28.06.2016. Līgums
JPD2016/77/MI Kancelejas preču piegāde SIA “ARGA” 10498.00 27.06.2016. Līgums
JPD2016/69/MI Tautas tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” kolektīviem SIA “Musturi” 1680.00 21.06.2016. Līgums
JPD2016/72/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” SIA “CELTNIEKS GV” 34807.00 20.06.2016. Līgums
JPD2016/62/MI Saimniecības preču piegāde SIA “A.G.A. LTD” 9862.00 17.06.2016. Līgums
JPD2016/67/MI Latvijas šlāgeru un kantrī mūzikas dziesmu aptaujas “Dzintara dziesmas” fināla koncertšova, mākslinieciskās programmas sagatavošana un organizēšana 2016.gada 18.jūnijā Biedrība “Baltijas skaņas” 10000.00 16.06.2016. Līgums
JPD2016/73/MI Rotaļu laukumu ierīču remonts un tehniskā apkope SIA “Fixman” 7570.00 15.06.2016. Līgums
JPD2016/63/MI Tūrisma informācijas elementu izgatavošana un uzstādīšana Jelgavas pilsētā SIA “SIGNUM” 3972.00 13.06.2016. Līgums
JPD2016/66/MI Skeitparka elementu izbūve SIA “Mītavas koks” 18900.00 10.06.2016. Līgums
JPD2016/54/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” telpu ikdienas uzkopšana un teritorijas uzturēšana SIA “Tīrības komforts” 7261.00 10.06.2016. Līgums
JPD2016/61/MI Pārbūvētas vieglās automašīnas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām SIA “EURO-AUTO” 13970.00 08.06.2016. Līgums
JPD2016/41/MI Saimniecības preču piegāde Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram SIA “A.G.A.LTD” 6635.00 07.06.2016. Līgums
JPD2016/47/MI Teritorijas labiekārtošanas darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs „Jelgavas 4.sākumskola” un ”Jelgavas 1.internātpamatskola” SIA “ZEMGALES BŪVSERVISS” 23037.00 01.06.2016. Līgums
JPD2016/60/MI Telpu remontdarbi un teritorijas labiekārtošana Zirgu ielā 47A, Jelgavā SIA “Latbūvnieks” 27576.00 30.05.2016. Līgums
JPD2016/57/MI Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” ēkās SIA “ZEMGALES BŪVSERVISS” 2385.00 30.05.2016. Līgums
JPD2016/59/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs SIA “CELTNIEKS GV” 16146.00 26.05.2016. Līgums
JPD2016/48/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās SIA “BEKOTEKS” 27424.00 23.05.2016. Līgums
JPD2016/52/MI Elektropieslēgumu nodrošināšana pasākumu laikā SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 33000.00 20.05.2016. Līgums
JPD2016/51/MI Skaņas tehnikas piegāde SIA “Audio AE” 13223.00 17.05.2016. Līgums
JPD2016/24/MI Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2016.gadā SIA “KULK” 109810.00 13.05.2016. Līgums
JPD2016/46/MI Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Pārlielupes bibliotēkā SIA WSP 10443.00 11.05.2016. Līgums
JPD2016/43/MI Video tehnikas piegāde SIA “Tilts Integration” 5447.00 10.05.2016. Līgums
JPD2016/39/MI Jauno koku stādījumu ierīkošana Jelgavas pilsētā SIA “Alejas projekti” 8148.00 02.05.2016. Līgums
JPD2016/36/MI Vieglā automobiļa (pasažieru mikroautobusa) iegāde Jelgavas izglītības pārvaldei SIA “Moller Auto” 41900.00 28.04.2016. Līgums
JPD2016/34/MI Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība SIA “3C” 2100.00 28.04.2016. Līgums
JPD2016/33/MI Sporta laivu piegāde Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolai SIA “Prestol Kompozits” 8092.00 26.04.2016. Līgums
JPD2016/22/MI Vieglā automobiļa (pasažieru mikroautobusa) piegāde SIA “Moller Auto” 41899.00 20.04.2016. Līgums
JPD2016/19/MI Saimniecības preču piegāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram SIA “PRODLEX” 7500.00 18.04.2016. Līgums
JPD2016/16/MI Tehniskais nodrošinājums pilsētas pasākumiem SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 39295.00 18.04.2016. Līgums
JPD2015/48/MI Ūdenslīdēju pakalpojumi upes gultnes tīrīšanai peldvietās Krasta ielā 9 un Pasta salā, Jelgavā SIA “SB Transbulk” 1800.00 15.04.2016. Līgums
JPD2016/31/MI Papildu vispārējie celtniecības darbi sporta zāles būvniecībai Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā SIA “Latvijas Energoceltnieks” 24592.00 15.04.2016. Līgums
JPD2016/20/MI Papildu būvdarbi teritorijas labiekārtošana, ceļu un laukumu izbūve Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā SIA “Latvijas Energoceltnieks” 35828.00 13.04.2016. Līgums
JPD2016/29/MI Būvprojekta izstrāde objektam „Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai” un autoruzraudzība SIA “BELSS” 1560.00 12.04.2016. Līgums
JPD2016/26/MI Vasaras puķu stādu piegāde Jelgavas pilsētas apstādījumiem “I. Tiesneses individuālais uzņēmums” 26920.00 08.04.2016. Līgums
JPD2016/27/MI Bīstamo un nevēlamo koku un zaru izzāģēšana SIA “Anvija Pro” 35000.00 06.04.2016. Līgums
JPD2016/18/MI Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” SIA “ARGA” 2048.00 05.04.2016. Līgums
JPD2016/28/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Valsts ģimnāzija” rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze SIA “Tursons” 04.04.2016. Līgums
JPD2016/1/MI Papildu būvdarbi sporta zāles norobežojošo konstrukciju būvniecībā Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā SIA “Latvijas Energoceltnieks” 104848.48 21.03.2016. Līgums
JPD2015/176/MI Video aprīkojuma noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Kultūra” vajadzībām SIA “PRO 1 STAGE” 41999.00 13.01.2016. Līgums
JPD2015/138/MI Jelgavas pilsētas optiskā tīkla infrastruktūras bojājumu novēršana SIA OPTOKON Baltic 49610.00 12.01.2016. Līgums
JPD2015/175/MI Sporta inventāra piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 2.internātpamatskola” SIA “Sporta halle” 8601.00 04.01.2016. Līgums
JPD2015/170/MI Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vajadzībām SIA “Dārzs” 20000.00 21.12.2015. Līgums
JPD2015/166/MI Papildu būvdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles Filozofu ielā 50, Jelgavā būvniecībai SIA “Latvijas Energoceltnieks” 29779.00 18.12.2015. Līgums
JPD2015/151/MI Būvprojekta „Ēkas Vecpilsētas ielā 14 pārbūve un restaurācija” izstrāde un autoruzraudzība SIA “Livland Group” 39204.00 16.12.2015. Līgums
JPD2015/169/MI Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmatūras uzturēšana SIA “Mikrokods” 37061.00 11.12.2015. Līgums
JPD2015/147/AK Laikraksta „Jelgavas Vēstnesis” piegāde SIA “Zemgales Kurjerpasts” 55080.00 03.12.2015.
JPD2015/171/MI Universālās virpas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas Amatu vidusskola” SIA “B&B Tools Latvia” 14000.00 01.12.2015. Līgums
JPD2015/168/MI Jelgavas pilsētas sporta skolu audzēkņu nelaimes gadījumu apdrošināšana ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 5099.00 26.11.2015. Līgums
JPD2015/158/MI Iespieddarbu druka un piegāde iestādei „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” SIA “Zelta Rudens Printing” 5022.00 23.11.2015. Līgums
JPD2015/156/MI Aizkaru un žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Jelgavas 4.sākumskolas aktu zālē SIA “NK Studio” 1453.00 17.11.2015. Līgums
JPD2015/162/MI Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” vajadzībām SIA “ALFA SILS” 41999.00 13.11.2015. Līgums
JPD2015/163/MI Elektromontāžas darbi Ziemassvētku gaismas dekoru uzstādīšanai un noņemšanai SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 23760.00 10.11.2015. Līgums
JPD2015/150/MI Personīgās drošības atstarojošo līdzekļu izgatavošana un piegāde SIA “KORBI reklāmas aģentūra” 7687.00 05.11.2015. Līgums
JPD2015/143/MI Biroja un IT tehnikas piegāde SIA “PROMPT” 1027.00 04.11.2015. Līgums
JPD2015/155/MI Ziemassvētku dekoru piegāde Aktsiaselts Adam Bd filiāle “Adam Decolight Latvia” 11676.00 03.11.2015. Līgums
JPD2015/152/MI Demonstrācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm SIA “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” 6628.00 03.11.2015. Līgums
JPD2015/134/MI Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas domes vajadzībām SIA “Dārzs” 20000.00 03.11.2015. Līgums
2015/137/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Kultūra” SIA “Celtnieks GV”, SIA “SILEN” 21273.00 02.11.2015. Līgums
JPD2015/144/MI Mācību līdzekļu piegāde JPPII „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai SIA “Gemoss” 17432.00 19.10.2015. Līgums
JPD2015/139/MI Stacionāro diagonālo pacēlāju piegāde un uzstādīšana SIA “Evelet” 8471.00 16.10.2015. Līgums
JPD2015/141/MI Tautas tērpu (un to daļu) izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” tautas deju ansamblim ”Diždancis” SIA “Musturi” 4440.00 15.10.2015. Līgums
JPD2015/131/MI Apavu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām SIA “Rīgas Modes.LV” 5439.00 02.10.2015. Līgums
JPD2015/136/MI Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas 4.vidusskola” SIA “GREEN DESIGN” 2057.00 30.09.2015. Līgums
JPD2015/129/MI Sporta apbalvojumu piegāde SIA “ARTMIX” 6913.00 30.09.2015. Līgums
JPD2015/126/MI Ietvju seguma atjaunošana projekta „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” apbraucamo ceļu posmos SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” “ 22483.00 29.09.2015. Līgums
JPD2015/123/MI Jelgavas sporta halles telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA “Tīrības centrs” 21145.00 21.09.2015. Līgums
JPD2014/153/MI 3D printeru iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm SIA „MASS PORTAL” 4106.05 12.09.2015. Līgums
JPD2015/114/MI Formas tērpu elementu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām SIA – ražošanas komerciālā firma”Astaro” 8076.00 10.09.2015. Līgums
JPD2015/115/MI Dienesta automašīnas noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Zemgales INFO” vajadzībām SIA «Pilna Servisa Līzings» 11259.36 10.09.2015. Līgums
JPD2015/118/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2015.gada pārskatu revīzijas pakalpojums SIA “Revidents un grāmatvedis” 23200.00 09.09.2015. Līgums
JPD2015/120/MI Šorttreka aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas Ledus sporta skola” SIA “Areno Technic” 8680.00 04.09.2015. Līgums
JPD2015/124/MI Iebraucamā ceļa izbūve Filozofu ielā 50, Jelgavā SIA “KULK” 19878.00 03.09.2015. Līgums
JPD2015/122/MI Zirgu ielas ietves izbūve no Tērvetes ielas līdz Zirgu ielai 12, Jelgavā SIA “KULK” 70454.00 02.09.2015. Līgums
JPD2015/125/MI Apģērbu, apavu un galantērijas preču piegāde SIA “RŪĶĪTIS” 5675.00 25.08.2015. Līgums
JPD2015/119/MI Saimniecības preču piegāde JPPII „Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs” vajadzībām SIA “PRODLEX” 8096.00 20.08.2015. Līgums
JPD 2014/52/MI Jelgavas pilsētas Dienvidu daļas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana un pilnveidošanas pārskata sagatavošana SIA “Ģeodēzists” 46355.00 20.08.2015. Līgums
JPD2015/100/MI Biroja un IT aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA “SOLAVI” 2396.00 13.08.2015. Līgums
JPD2015/116/MI Ledus bloku piegāde 18.Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla vajadzībām SIA “Frostiart Baltic” 29421.00 12.08.2015. Līgums
JPD2015/110/MI Mācību līdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” vizāžistu specialitātei SIA “IN Cosmetics” 18572.00 07.08.2015. Līgums
JPD2015/112/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 4.vidusskola” SIA “LATBŪVNIEKS” 9357.00 06.08.2015. Līgums
JPD2015/92/MI Darba inventāra piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” SIA “PRODLEX” 4848.00 05.08.2015. Līgums
JPD2015/18/MI Ēku apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm AAS “Gjensidige Baltic” 1772628.00 04.08.2015. Līgums
JPD2015/109/MI Mācību līdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” frizieru specialitātei SIA “Spīdums” 22336.00 29.07.2015. Līgums
JPD2015/104/MI Bīstamo un nevēlamo koku un zaru izzāģēšana SIA “Anvija PRO” 30000.00 28.07.2015. Līgums
JPD2015/107/MI Mācību līdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas Amatu vidusskola” SIA “Sanistal” 16000.00 24.07.2015. Līgums
JPD20154/103/MI Metināšanas piedevmateriālu piegāde SIA “SANISTAL” 22635.00 23.07.2015. Līgums
JPD2015/105/MI Brauktuves un ietves seguma atjaunošana Jelgavā SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 84848.00 20.07.2015. Līgums
JPD2015/101/MI Remontmateriālu piegāde JPPI „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” SIA “MNL” 4386.00 20.07.2015. Līgums
JPD2015/99/MI Metāla profilu piegāde SIA “SANISTAL” 22591.00 20.07.2015. Līgums
JPD2015/106/MI Elektrības pieslēguma nodrošināšana ar mobilajiem ģeneratoriem un to apkalpošana SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 15379.00 17.07.2015. Līgums
JPD2015/91/MI Automatizētās darba vietas komplekta, bākuguns un speciālās skaņas iekārtas iegāde AS “Inkomerc Holding” 5340.00 14.07.2015. Līgums
JPD2015/97/MI Būvprojekta „Pasažieru uzgaidāmās nojumes izbūve, Zemgales prospektā 19A, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība SIA “Arhitektūra un Vide” 14665.00 13.07.2015. Līgums
JPD2015/96/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 5.vidusskola” ēkas apkures sistēmas maģistrālo cauruļvadu un sajaukšanas mezgla vienkāršotā atjaunošana SIA “EKC” 45570.00 10.07.2015. Līgums
JPD 2015/94/MI Dienesta automašīnas noma SIA “Pilna Servisa Līzings” 22320.00 08.07.2015. Līgums
JPD2015/93/MI Bērnu rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas zonas izveidošana Jelgavā SIA “GoPlay” 3931.00 07.07.2015. Līgums
JPD 2015/86/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecības būvuzraudzība SIA “MM61” 6861.00 03.07.2015. Līgums
JPD2015/87/MI Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” SIA „MNL” 9000.00 02.07.2015. Līgums
JPD2015/70/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana AAS “BALTIKUMS” 835.00 26.06.2015. Līgums
JPD2015/82/MI Labiekārtošanas darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” SIA “KULK” 11326.00 18.06.2015. Līgums
JPD2015/90/MI Tīkla piekļuves vadības un tīkla pārvaldības risinājuma uzturēšana SIA “Komerccentrs DATI grupa” 9307.00 15.06.2015. Līgums
JPD2015/88/MI Telpu remontdarbi četrās Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs SIA “BŪVNIEKS 07” 19358.00 11.06.2015. Līgums
JPD2015/34/MI Elektroenerģijas tirgus eksperta pakalpojumi SIA “Prudentia Energy Markets” 18135.00 11.06.2015. Līgums
JPD2015/49/AK Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība SIA “LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS” 1274304.00 10.06.2015.
JPD2015/75/MI Saimniecības preču piegāde JPPI „Kultūra” vajadzībām SIA “PRODLEX” 15000.00 03.06.2015. Līgums
JPD2015/85/MI ALNET Videosistēmas paplašināšana un konfigurācijas darbi SIA “CITYCOM” 25359.00 02.06.2015. Līgums
JPD2015/68/MI Apģērbu, apavu, galantērijas preču un tekstilizstrādājumu piegāde SIA “OLNIS” 1110.00 26.05.2015. Līgums
JPD2015/78/MI Būvdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs „Jelgavas 2.pamatskola” un „Gaismiņa” SIA “Bekoteks” 11720.00 22.05.2015.
JPD2015/65/MI Ēkas nojaukšanas dokumentācijas izstrāde un ēkas nojaukšana SIA “PRIMA PICK” 13913.00 19.05.2015. Līgums
JPD2015/53/MI Pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” ēkas jumta rekonstrukcija SIA “PORTIKS” 70680.00 19.05.2015. Līgums
JPD2015/63/MI “Portāla jelgavasvestnesis.lv izstrāde” SIA “BRIGHT” 8796.00 18.05.2015. Līgums
JPD2015/71/MI Ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbi Jelgavas pilsētas ielām SIA “Saava-LV” 125906.00 18.05.2015. Līgums
JPD 2015/64/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs „Jelgavas tehnoloģiju vidusskola” un „Lācītis” SIA “Celtnieks GV” 17315.00 18.05.2015. Līgums
JPD2015/61/MI Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta servisa centrs” 41999.00 17.05.2015. Līgums
JPD2015/72/MI Skaņas tehnikas piegāde SIA “Audio AE” 13921.00 15.05.2015. Līgums
JPD2015/77/MI Sporta laivu un airu piegāde pašvaldības iestādei „Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” SIA “Prestol Kompozits” 8500.00 14.05.2015. Līgums
JPD2015/50/MI Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2015.gadā SIA “KULK” 12396.00 14.05.2015. Līgums
JPD2015/74/MI Saimniecības un higiēnas preču piegāde Jelgavas pilsētas domei SIA “A.G.A.LTD” 5602.00 13.05.2015. Līgums
JPD2015/59/MI Ziedu piegāde JPPI „Kultūra” vajadzībām SIA “Dārzs” 25000.00 11.05.2015. Līgums
JPD2015/43/AK Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība PS “ARH STUDIJA” 128700.00 08.05.2015.
JPD2015/54/MI Senioru vingrošanas laukuma izveidošana un senioru vingrošanas ierīču piegāde un uzstādīšana SIA “Fixman” 20656.00 07.05.2015. Līgums
JPD2015/45/MI Saimniecības un higiēnas preces SIA “A.G.A.LTD” 5123.00 05.05.2015. Līgums
JPD2015/62/MI Iespieddarbu druka un piegāde JPPI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” SIA “Talsu Tipogrāfija” 1081.00 05.05.2015. Līgums
JPD2015/60/MI IBM ražotās IT tehnikas garantijas uzturēšanas pakalpojums SIA “Datakom” 6921.00 29.04.2015. Līgums
JPD2015/55/MI Jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām SIA “Euro-Auto” 20750.00 29.04.2015. Līgums
JPD2015/46/MI Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta servisa centrs” 41999.00 27.04.2015. Līgums
JPD2015/37/MI Kancelejas preču piegāde SIA “ARGA” 4200.00 27.04.2015. Līgums
JPD2015/56/MI Jauno koku stādījumu ierīkošana Jelgavas pilsētā SIA “Alejas projekti” 6621.00 24.04.2015. Līgums
JPD2015/58/MI Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde SIA “SGS SISTĒMAS” 41411.00 23.04.2015. Līgums
JPD2015/57/MI Drenāžas izbūve Bērza kapos, Jelgavā SIA “KULK” 15287.00 23.04.2015. Līgums
JPD2015/44/AK Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 270813.00 16.04.2015.
JPD2015/38/MI Biroja papīra piegāde SIA “ARGA” 2901.00 15.04.2015. Līgums
JPD2014/30/MI Saimniecības un higiēnas preču piegāde Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram SIA “A.G.A.LTD” 4357.00 11.04.2015. Līgums
JPD2015/36/MI Palo Alto Networks PA-3050 ugunsmūra iekārtas drošības servisu abonēšana SIA “Stallion” 12344.00 09.04.2015. Līgums
JPD2015/41/MI Optiskā kabeļa izbūve no Jelgavas pilsētas domes līdz Jāņa ielai un dzelzceļa stacijai, Jelgavā SIA “MCB BŪVE” 12964.00 08.04.2015. Līgums
JPD2015/39/MI Vasaras puķu stādu piegāde Jelgavas pilsētas apstādījumiem “I. Tiesneses individuālais uzņēmums” 27068.00 07.04.2015. Līgums
JPD2015/33/MI SIA „ZZ Dats” programmatūras uzturēšanas pakalpojums SIA “ZZ Dats” 32512.00 01.04.2015. Līgums
JPD2015/32/MI Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un to nogādāšana uz dzīvnieku novietni, un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršana un aprūpe SIA “Bauskas veterinārais centrs” 37363.00 01.04.2015. Līgums
JPD2015/20/MI Plūdu novēršanas darbi Jelgavas pilsētā SIA “KULK” 169901.00 01.04.2015. Līgums
JPD2015/42/MI Laivas ar piekaramo dzinēju piegāde SIA “FjordStar” 11500.00 31.03.2015. Līgums
JPD2015/40/MI Video aprīkojuma noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Kultūra” vajadzībām SIA “PRO 1 STAGE” 41999.00 25.03.2015. Līgums
JPD2015/17/MI Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros 169000.00 24.03.2015. Līgums
JPD2015/26/MI Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” vajadzībām SIA “ALFA SLS” 41999.00 19.03.2015. Līgums
JPD2015/21/MI Bīstamo un nevēlamo koku un zaru izzāģēšana SIA “MVR LUX” 35000.00 16.03.2015. Līgums
JPD2015/8/MI Asmensserveru piegāde un uzstādīšana SIA “Datakom” 16715.00 16.03.2015. Līgums
JPD2015/16/MI Saimniecības preču piegāde Jelgavas sociālo lietu pārvaldei SIA “SELDING” 11000.00 16.03.2015. Līgums
JPD2015/27/MI Iespieddarbu pakalpojumi JPPI „Kultūra” vajadzībām SIA “Talsu Tipogrāfija” 41999.00 13.03.2015. Līgums
JPD2015/22/MI Kancelejas un biroja preču piegāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vajadzībām 17000.00 13.03.2015. Līgums
JPD2015/19/MI Pūtēju orķestra „Rota” tērpu un to detaļu izgatavošana un piegāde SIA “UKV” 9995.00 02.03.2015. Līgums
JPD2015/5/MI Saimniecības preču piegāde JPPI „Pilsētsaimniecība” vajadzībām SIA “SELDING” 16000.00 27.02.2015. Līgums
JPD2015/7/MI Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes SIA “ASTARTE – NAFTA” 25024.00 27.02.2015. Līgums
JPD2015/12/MI Degvielas piegāde iestādei „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” un iestādei „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” SIA “RusLatNafta” 16.02.2015. Līgums
JPD2015/9/MI „Papilddarbu veikšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1A rekonstrukcijas ietvaros” SIA “AZ INTER” 9613.00 12.02.2015. Līgums
JPD2015/1/MI Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta servisa centrs” SIA “ARGA” 5076.00 06.02.2015. Līgums
JPD2015/3/MI Pasta salas estrādes palīgtelpu – grimētavu iekšējās apdares darbi SIA “INFO SERVISS” 15632.00 27.01.2015. Līgums
JPD2014/203/MI Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ANRU MOTORS” 30000.00 22.01.2015. Līgums
JPD2014/208/MI Pasta salas labiekārtošana. Papildus darbi – videonovērošanas sistēmas izbūve SIA “MCB Būve” 24792.19 07.01.2015. Līgums
JPD2014/205/MI Papildus darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 1.internātpamatskola” SIA „Reaton, Ltd” 33167.53 30.12.2014. Līgums
JPD2014/177/MI Jelgavas pilsētas domes administrācijas ēkas telpu uzkopšana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SOL Latvia” 22512.00 30.12.2014. Līgums
JPD2014/207/MI Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas atjaunošana Pulkveža Oskara Kalpaka un Rūpniecības ielu krustojumā SIA „KULK” 25075.03 22.12.2014. Līgums
JPD2014/204/MI Soliņu, atkritumu urnu un pašvaldības ielu tirdzniecības vietu komplekta konstrukciju uzturēšana „ALVIMA” Jelgavas sabiedrība ar ierobežotu atbildību 18037.00 22.12.2014. Līgums
JPD2014/189/MI Multifunkcionālo kopēšanas un drukas iekārtu noma un tehniskā apkalpošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LATVIJAS DATORU CENTRS” 40000.00 22.12.2014. Līgums
JPD2014/200/MI Luksoforu kontrolieru piegāde un montāža sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĪTAVAS ELEKTRA” 14901.00 17.12.2014. Līgums
JPD2014/201/MI Tīkla diska un printera iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola” SIA „BTK.LV”; SIA „NDD Serviss” 506.64 15.12.2014. Līgums
JPD2014/193/MI Planšetdatoru un ekrāna-paneļa iegāde JPPII „Jelgavas Valsts ģimnāzija” vajadzībām SIA “K12” 18707.00 11.12.2014. Līgums
JPD2014/190/MI Būvprojekta „Autobusu peronu izbūve, Zemgales prospektā 19A, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība sabiedrība ar ierobežotu atbildību „3C” 16425.00 10.12.2014. Līgums
JPD2014/198/MI Iespieddarbu druka un piegāde JPPI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” SIA „TALSU TIPOGRĀFIJA” 8493.00 05.12.2014. Līgums
JPD2014/197/MI Pārvietojamu skatuves podestu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Kultūra” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DIOGENS AUDIO” 20104.20 02.12.2014. Līgums
JPD2014/192/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” pagraba demontāža SIA „CELTNIEKS GV” 8315.83 02.12.2014. Līgums
JPD2014/183/MI Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmatūras uzturēšana SIA „Mikrokods” 23296.68 02.12.2014.
JPD2014/196/MI Skatuves priekškara piegāde un uzstādīšana Jelgavas 4.sākumskolā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALAN LTD” 7565.40 30.11.2014. Līgums
JPD2014/187/MI Sporta inventāra piegāde sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TOMAS”; SIA „Honest Rent” 39296.95 27.11.2014. Līgums
JPD2014/181/MI Pārvietojamu, salokāmu sēdvietu komplektu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Kultūra” SIA „BDF” 11123.38 20.11.2014. Līgums
JPD2014/191/MI Ēku apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm AAS „Baltijas apdrošināšanas nams” 20172.81 12.11.2014. Līgums
JPD2014/171/MI Jelgavas pilsētas sporta skolu audzēkņu nelaimes gadījumu apdrošināšana „BTA Insurance Company” SE 5797.44 10.11.2014. Līgums
JPD2014/178/MI Papildus celtniecības darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Skautu ielā 1 A SIA „AZ-INTER” 36577.40 10.11.2014. Līgums
JPD2014/180 /MI Papildus darbi būvdarbu līgumam „Ledus skulptūru parka, publiskās slidotavas, smilšu skulptūrdārza un pastaigu parka izbūve un labiekārtošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” 63331.02 10.11.2014. Līgums
JPD2014/182/MI Ziemassvētku dekoru iegāde Jelgavas pilsētai Aktsiaselts Adam Bd filiāle “Adam Decolight Latvia” 16227.90 10.11.2014. Līgums
JPD2014/179/MI Būvdarbi un labiekārtošanas darbi „Pasaciņa”, „Sprīdītis” un „Jelgavas 3. sākumskola SIA „KULK”; SIA „Celtnieks GV” 18480.73 05.11.2014. Līgums
JPD2014/173/MI Būvdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs „Kamolītis” un „Zemenīte” SIA „Būvnieks 07”; SIA „SAKTA BŪVE” 12308.23 31.10.2014.
JPD2014/123/MI Kancelejas un biroja preču piegāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vajadzībām SIA” KANCLERS PLUS” 4484.41 31.10.2014.
JPD2014/166/MI Tautas tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” kolektīviem IU „Māksla” 8091.79 30.10.2014. Līgums
JPD2014/142/MI Fizioterapijas inventāra piegāde un uzstādīšana Jelgavas 1.internātpamatskolai SIA „Arbor Medical Korporācija” 13095.10 21.10.2014. Līgums
JPD2014/184/MI Mobilā kāpurķēžu pacēlāja piegāde SIA „Elevet” 7100.00 20.10.2014. Līgums
JPD2014/163/MI Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa bukleta salikšana, iespiešana un piegāde SIA „grandPR” 840.00 20.10.2014. Līgums
JPD2014/160/MI Mobilo kāpurķēžu pacēlāju piegāde SIA „Elevet” 7100.00 20.10.2014. Līgums
JPD2014/167/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 1.internātpamatskola” SIA „AWARD” 3479.09 16.10.2014. Līgums
JPD2014/143/MI Bērnu attīstības inventāra piegāde Jelgavas 1.internātpamatskolai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KANCLERS PLUS” 7280.82 13.10.2014. Līgums
JPD2014/154/MI Pasta salas estrādes palīgtelpu – grimētavu būvniecība SIA „TG Construction” 157798.99 08.10.2014. Līgums
JPD2014/161/MI Rotaļu laukuma teritorijas izveidošana un bērnu rotaļu ierīču piegāde un uzstādīšana SIA „Z-Company” 7615.62 07.10.2014. Līgums
JPD2014/92/MI Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Rotaļa” SIA “VITRUM SISTĒMA” 29008.00 01.10.2014. Līgums
JPD2014/155/MI Papildus darbi objektā „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” CBF SIA „Binders” 21622.62 26.09.2014. Līgums
JPD2014/159/MI Biroja papīra piegāde SIA „Arga” 1381.58 22.09.2014. Līgums
JPD2014/125/MI Ortopēdijas rindu vadīšanas sistēmas programmatūras piegāde un uzstādīšana SIA “ZZ DATS” 7649.36 22.09.2014. Līgums
JPD2014/157/MI Interaktīvo tāfeļu moduļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 5.vidusskola” SIA “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” 5366.40 17.09.2014. Līgums
JPD2014/151/MI Papilddarbi pirmskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukcijas II kārtai Pilnsabiedrība „UNI SAN-RIMTS” 90243.60 12.09.2014. Līgums
JPD2014/141/MI Ielu apgaismojuma izbūve Ganību ielas posmā no Atmodas ielas līdz 1.līnijai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KVĒLE” 8900.25 11.09.2014. Līgums
JPD2014/149/MI Autoruzraudzība atklātā stāvlaukuma izbūvei SIA „PROJEKTU BIROJS GRIETĒNS UN KAGAINIS” 2904.28 08.09.2014. Līgums
JPD2014/148/MI Autoruzraudzība gājēju ietves izbūvei no Pasta salas līdz Jelgavas pilij Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „3C” 1200.00 04.09.2014. Līgums
JPD2014/36/MI Inventāra piegāde bērnu attīstības un mācību procesu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm Ganību ielā 66 un Skautu ielā 1A SIA “AKUTE” 8620.00 29.08.2014. Līgums
JPD2014/136/MI Skatu albums „Jelgava” sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JUMAVA” 9486.47 28.08.2014. Līgums
JPD2014/127/MI Kravas furgona piegāde SIA “HANSA AUTO” 27240.00 28.08.2014. Līgums
JPD2014/140/M Remontdarbi Zirgu ielā 47A, Jelgavā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Remonta celtniecības kantoris” 17485.27 25.08.2014. Līgums
JPD2014/134/MI Papildus darbi Pasta salas labiekārtošanai, Jelgavā SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE” 17427.05 25.08.2014. Līgums
JPD2014/135/MI Papildu darbi būvdarbu līgumam „Estrādes izbūve un labiekārtošana” SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE” 38672.12 25.08.2014. Līgums
JPD2014/139/MI Mēbeļu izgatavošana, piegāde, uzstādīšana JPPI „Jelgavas Zinātniskā bibliotēka” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „WSP” 10693.68 22.08.2014. Līgums
JPD2014/138/MI Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcijas – sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvei Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltex Group” 39.00 21.08.2014. Līgums
JPD2014/137/MI Mājturības kabineta aprīkojuma iegāde Jelgavas 2.pamatskolai SIA „SPARKS A” 16264.16 20.08.2014. Līgums
JPD2014/111/MI Mājturības kabinetu aprīkojuma iegāde divām izglītības iestādēm 2014.gadā SIA “SPARKS A” 12898.76 20.08.2014. Līgums
JPD2014/145/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2014. gada pārskatu revīzijas pakalpojums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 21600.00 18.08.2014. Līgums
JPD2014/128/MI Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm SIA “AKUTE” 9010.31 15.08.2014. Līgums
JPD 2014/97-1/MI Rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 1.internātpamatskola” SIA “ARHITEKTŪRA UN VIDE” 13292.00 15.08.2014. Līgums
JPD2014/129/MI Svētku aprīkojuma uzstādīšana, noņemšana un uzglabāšana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĪTAVAS ELEKTRA” 35047.78 15.08.2014. Līgums
JPD2014/96/MI Rekonstrukcijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbu būvuzraudzība Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 1.internātpamatskola” SIA “MM61” 4356.00 15.08.2014. Līgums
JPD 2014/97-2/MI Rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 1.internātpamatskola” SIA “ASPECTUS” 1580.00 14.08.2014. Līgums
JPD2014/144/MI Rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zemenīte” sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Glassstyle” 19817.50 08.08.2014. Līgums
JPD2014/133/MI Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām SIA “ARGA” 3580.77 08.08.2014. Līgums
JPD2014/61/AK Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 1.internātpamatskola” 04.08.2014.
JPD2014/124/MI Poligrāfijas pakalpojumi Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vajadzībām SIA „McĀbols Poligrāfija” 8486.00 30.07.2014. Līgums
JPD2014/118/MI Skatuves aizkaru un aizkaru vadības mehānismu piegāde un uzstādīšana SIA “SGS Sistemas” 26054.78 29.07.2014. Līgums
JPD2014/131/MI Remontmateriālu iegāde JPPI “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” vajadzībām SIA “MNL” 4357.72 28.07.2014. Līgums
JPD2014/95/AK Rekonstrukcijas darbi un energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 1.internātpamatskola” SIA „REATON, LTD” 732948.00 16.07.2014.
JPD2014/81/MI Autoruzraudzība objektā „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana SIA “3C” 12463.00 15.07.2014. Līgums
JPD 2014/6/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcijas autoruzraudzība SIA “Komunālprojekts Jelgava” 11488.00 15.07.2014. Līgums
JPD2014/80/MI. Būvuzraudzība objektā „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI” 11700.00 15.07.2014. Līgums
JPD 2014/5/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcijas būvuzraudzība SIA “Būves un būvsistēmas” 3980.00 15.07.2014. Līgums
JPD2014/121/MI Elektrotīklu rekonstrukcijas darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Bērnu un jauniešu centrs „Junda” SIA „ELPROMO” 24899.82 11.07.2014. Līgums
JPD2014/93/SP Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Ganību ielā 66, II kārta SIA “Vitrum Sistēma” 43236.00 09.07.2014. Līgums
JPD2014/113/MI Papildu darbi pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā rekonstrukcijas I kārtai projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” ietvaros PS „Unisan – Rimts” 169983.46 04.07.2014. Līgums
JPD2014/110/MI Gaiteņa remonts Jelgavas 3.sākumskolā SIA “Bekoteks” 11900.60 04.07.2014. Līgums
JPD2014/102/MI Saimniecības preču piegāde JPPII “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” SIA” SELDING” 8000.00 02.07.2014. Līgums
JPD2014/48/MI Žalūziju piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Ganību ielā 66 un Skautu ielā 1A, Jelgavā SIA “THOMSON Solutions” 9163.00 27.06.2014. Līgums
JPD2014/109/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs SIA “Bekoteks”, SIA „Bona Aurum” un SIA „Zemgales Būvseviss” 94157.73 26.06.2014. Līgums
JPD2014/105/MI Autoruzraudzība objektā „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Rotaļa” rekonstrukcija V kārta” SIA “ARHITEKTŪRA UN VIDE” 7950.00 25.06.2014. Līgums
JPD2014/91/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Rotaļa” rekonstrukcijas V kārtas būvuzraudzība SIA “Būves un būvsistēmas” 2980.00 25.06.2014. Līgums
JPD2014/106/MI Videonovērošanas sistēmu tehniskā apkope un remonts SIA “Citycom” 39485.00 20.06.2014. Līgums
JPD2014/108/MI Apģērbu un apavu piegāde JPPI “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” SIA “AKUTE” 8312.05 18.06.2014. Līgums
JPD2014/83/MI JPPI „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” telpu remontdarbi un ārējās kanalizācijas tīklu izbūve SIA “Zemgales būvserviss” 6172.00 18.06.2014. Līgums
JPD2014/101/MI Smaiļošanas un kanoe airēšanas laivu piegāde mācību treniņu procesa nodrošināšanai Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā SIA “Prestol kompozits” 12396.00 16.06.2014. Līgums
JPD2014/94/MI Formas tērpu elementu, polo kreklu un apavu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām SIA ražošanas komerciālā firma “ATSTARO” 8829.00 16.06.2014. Līgums
JPD2014/65/MI Metāla piedevmateriālu piegāde SIA “SANISTAL” 18796.00 13.06.2014. Līgums
JPD2014/99/MI Darba inventāra piegāde JPPI „Pilsētsaimniecība” SIA “PRĀNA Ko” 15599.32 12.06.2014. Līgums
JPD2014/112/MI Rotaļu laukumu aprīkojuma iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm SIA “KSIL BALTIC” 4952.14 11.06.2014. Līgums
JPD2014/103/MI Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola” SIA “ZEMGALES BŪVSERVISS” 17966.36 10.06.2014. Līgums
JPD2014/88/MI Telpu remontdarbi trīs Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs SIA “Bekoteks” 26869.00 06.06.2014. Līgums
JPD2014/76/MI Telpu remontdarbi 4.vidusskolā, 2.internātpamatskolā un 3.sākumskolā, Jelgavā SIA “BŪVNIEKS 07” 9289.00 30.05.2014. Līgums
JPD2014/78/MI Papildus darbi būvdarbu līgumam „Par Pasta salas labiekārtošanu Jelgavā” SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE” 79035.00 30.05.2014. Līgums
JPD2014/59/AK Jelgavas kultūras nama fasādes vienkāršota renovācija. 1.kārta – Jumta renovācija SIA „BK MĀJA” 179.00 30.05.2014.
JPD2014/60/AK Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Rotaļa” rekonstrukcija V kārta SIA „REATON, LTD” 429.00 28.05.2014.
JPD2014/4/AK Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcija SIA „AZ-INTER” 756110.21 28.05.2014.
JPD2014/70/MI „Ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavā” SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” 106232.00 26.05.2014. Līgums
JPD2014/84/MI Koncerttērpu un to detaļu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 4.vidusskolas” meiteņu korim „Spīgo” un „Spīgo studija” SIA “KOLĀŽA PLUSS” 27631.00 22.05.2014. Līgums
JPD2014/89/MI. Luksofora objektu signālplānu koriģēšana Lielās ielas un Raiņa ielas krustojumos Imtech Traffic & Infra Sp. zo.o. 29323.00 19.05.2014. Līgums
JPD2014/62/MI Palīgtelpu – grimētavu Pasta salā, Jelgavā tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība SIA “Projektu birojs Grietēns un Kagainis” 7260.00 16.05.2014. Līgums
JPD2014/64/MI Metāla profilu piegāde SIA “SANISTAL” 18519.00 14.05.2014. Līgums
JPD2014/67/MI Multifunkcionālas biroja iekārtas piegāde projektā FLOOD SIA “Latvijas Datoru centrs” 6305.00 13.05.2014. Līgums
JPD2014/17/AK Mēbeļu piegāde un uzstādīšana projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” ietvaros SIA „VITRUM SISTĒMA” 262656.00 13.05.2014.
JPD2014/68/MI Par telpu remontdarbiem piecās Jelgavas izglītības iestādēs SIA “LATBŪVNIEKS” 16590.00 12.05.2014. Līgums
JPD2014/57/MI Iespieddarbu pakalpojumi JPPI „Kultūra” vajadzībām SIA “Talsu tipogrāfija” 15000.00 09.05.2014. Līgums
JPD2014/50/MI Skatuves priekškara piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei ”Jelgavas 4.vidusskola” SIA “ALAN Ltd” 7235.00 09.05.2014. Līgums
JPD2014/58/MI Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” vajadzībām SIA “DĀRZS” 10000.00 08.05.2014. Līgums
JPD2014/55/MI Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma JPPI ”Kultūra” vajadzībām SIA “ALFA SLS” 41999.00 08.05.2014. Līgums
JPD2014/45/MI Jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa iegāde SIA “EURO-AUTO” 22953.00 30.04.2014. Līgums
JPD2014/56/MI Ledus bloku piegāde 17.Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla vajadzībām SIA “Frostiart Baltic” 28108.00 28.04.2014. Līgums
JPD2014/54/MI Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas domes administrācijas vajadzībām SIA “A.G.A.LTD” 5882.00 28.04.2014. Līgums
JPD2014/35/AK Mīkstā inventāra piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm Ganību ielā 66 un Skautu ielā 1A, Jelgavā SIA “AKUTE” 23.04.2014.
JPD2014/32/AK Virtuves inventāra piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm Ganību ielā 66 un Skautu ielā 1A, Jelgavā SIA “KANCLERS PLUS” 22.04.2014.
JPD2014/49/MI Tekstilizstrādājumu piegāde Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram SIA “MAGGI” 1040.00 16.04.2014. Līgums
JPD2014/40/MI Sporta apbalvojumu piegāde SIA “FANU PASAULE” 7142.00 15.04.2014. Līgums
JPD2014/46/MI Jelgavas pilsētas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas papildināšana ar agrīnās apziņošanas apakšsistēmu SIA “Mikrokods” 43136.00 14.04.2014. Līgums
JPD2014/42/MI Vasaras puķu stādu piegāde “I. Tiesneses individuālais uzņēmums” 26065.00 08.04.2014. Līgums
JPD2014/29/MI Kancelejas preču piegāde Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei SIA “ARGA” 8000.00 07.04.2014. Līgums
JPD2014/18/MI Metināšanas gāzu piegāde SIA “AGA” 27050.00 07.04.2014. Līgums
JPD2014/14/MI Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi SIA “ANRU MOTORS” 10820.00 03.04.2014. Līgums
JPD2014/37/MI Kancelejas preču piegāde SIA “ARGA” 5218.00 02.04.2014. Līgums
JPD2014/41/MI SIA „ZZ Dats” programmatūras uzturēšanas pakalpojums SIA “ZZ Dats” 31907.00 31.03.2014. Līgums
JPD2014/33/MI Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 33561.00 31.03.2014. Līgums
JPD2014/38/MI Kameņu ielas lietus kanalizācijas sūknētavas rekonstrukcija SIA “KULK” 15990.00 31.03.2014. Līgums
JPD2014/26/MI Remontmateriālu, saimniecības preču un elektropreču piegāde SIA “MNL” 28.03.2014. Līgums
JPD 2014/9/MI Cisco IP komunikāciju platformas modernizācija SIA “Santa Monika Networks” 21039.00 27.03.2014. Līgums
JPD2014/34/MI Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Kultūra” 40000.00 26.03.2014. Līgums
JPD2014/24/MI IBM ražotās IT tehnikas garantijas uzturēšanas pakalpojums SIA “Datakom” 12057.00 24.03.2014. Līgums
JPD2014/27/MI Pasta salas labiekārtošana, Jelgavā papildus darbi SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE” 38992.00 24.03.2014. Līgums
JPD 2014/7/MI Peldvietas un tai piegulošās teritorijas uzturēšana Jelgavā, Krasta ielā 9 SIA “Alejas projekti” 24595.00 19.03.2014. Līgums
JPD2014/8/MI Objekta „J.Čakstes bulvāris, tajā esošās konstrukcijas un arhitektūras elementi” uzturēšana SIA “Alejas projekti” 20490.00 17.03.2014. Līgums
JPD2014/28/MI „Bentley Systems” programmatūru licenču piegāde un uzturēšana SIA “MikroKods” 14.03.2014. Līgums
JPD 2014/22/MI Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” vajadzībām SIA “ASTARTE-NAFTA” 28298.00 13.03.2014. Līgums
JPD2014/3/MI Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2014.gadā SIA “KULK” 94124.00 28.02.2014. Līgums
JPD 2014/16/MI Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” transportlīdzekļu vajadzībām SIA “ASTARTE-NAFTA” 19905.00 18.02.2014. Līgums
JPD 2014/11/MI Degvielas iegāde Jelgavas JPPI “Pilsētsaimniecība” transportlīdzekļu vajadzībām SIA “ASTARTE-NAFTA” 24870.00 17.02.2014. Līgums
JPD2015/121/MI Mācību līdzekļu piegāde JPPII „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai
JPD2014/116/MI Satiksmes drošības uzlabošanas darbi Filozofu ielas posmā no Rūpniecības ielas līdz Filozofu ielai Nr.33, Jelgavā Pārtraukts
JPD2015/108/MI Dienesta automašīnas noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Zemgales INFO” vajadzībām Pārtraukts
JPD2014/66/MI Kravas furgona iegāde Izbeigts Līgums
JPD2015/102/MI Stacionāro diagonālo pacēlāju piegāde un uzstādīšana Izbeigts
JPD2015/89/MI Mācību līdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas Amatu vidusskola”
JPD2014/98/MI Remontmateriālu iegāde JPPI “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” vajadzībām Izbeigts
JPD2015/95/MI Šorttreka aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas Ledus sporta skola”” Pārtraukts
JPD2014/87/MI Rotaļu laukumu aprīkojuma iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm Līgums
JPD2015/74-1/MI Viesnīcu pakalpojumi Līgums
JPD2015/83/MI Automatizētās darba vietas komplekta, bākuguns un speciālās skaņas iekārtas iegāde
JPD2016/165/MI „Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vajadzībām” Izbeigts
JPD2014/90/MI Apģērbu un apavu piegāde JPPI “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs”
JPD2014/85/MI Skatu albums „Jelgava” Līgums
JPD2015/81/MI Rotaļu laukumu izveidošana Jelgavā Pārtraukts
JPD2016/161/MI Vieglā automobiļa piegāde Pārtraukts
JPD2016/153/MI „Ziemassvētku egles metāla konstrukciju demontāža un uzstādīšana” Izbeigts
JPD2016/150/MI „Saimniecības preču iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām” Pārtraukts
JPD2014/75/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu “Sprīdītis”, “Pasaciņa” un “Kamolītis” telpu remontdarbi SIA “LATBŪVNIEKS” 16716.00 Līgums
JPD2015/67/MI Airēšanas inventāra piegāde pašvaldības iestādei „Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” Pārtraukts
JPD2014/69/MI Koncerttērpu un to detaļu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 4.vidusskolas” meiteņu korim „Spīgo” un „Spīgo studija” Līgums
JPD2014/72/MI Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Ganību ielā 66, II kārta, Jelgavā Līgums
JPD2016/140/MI “Izmaksu un ieguvumu analīžu izstrāde” Pārtraukts
JPD 2015/66/MI Dienesta automašīnas noma Pārtraukts
JPD2014/53/MI Apģērbu un apavu piegāde JPPI “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs”
JPD2016/135/MI Dienesta automobiļu noma Jelgavas pilsētas domei Izbeigts
JPD2016/131/MI “Nepārtrauktās elektrobarošanas avota piegāde un uzstādīšana” Pārtraukts
JPD2014/63/MI Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas 1.stāva Abonementa telpu rekonstrukcija, Akadēmijas iela 26, Jelgava SIA ”Latbūvnieks” 80940.45 Līgums
JPD2014/51/MI Par telpu remontdarbiem piecās Jelgavas izglītības iestādēs Līgums
JPD2015/47/MI Dienesta automašīnu noma Pārtraukts
JPD2014/39/MI Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas 1.stāva Abonementa telpu rekonstrukcija, Akadēmijas iela 26, Jelgava Līgums
JPD2016/113/MI Sporta halles Mātera ielā 44a, Jelgavā telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Pārtraukts
JPD2014/47/MI Kravas furgona iegāde Līgums
JPD2016/110/MI Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm
JPD2016/87/MI Logu un durvju demontāža, piegāde un uzstādīšana JPPI „Jelgavas pilsētas bibliotēka” Izbeigts
JPD2014/44/MI Saimniecības preču piegāde Līgums
JPD2015/35/MI IBM ražotās IT tehnikas garantijas uzturēšanas pakalpojums Pārtraukts
JPD2016/108/MI Būvprojekta “Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā” 1. un 2. kārtas realizācija Pārtraukts
JPD2016/107/MI Drukas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm SIA “Tomega” 1540.00 Līgums
JPD2014/19/MI Metāla profilu un metināšanas piedevmateriālu piegāde Līgums
JPD2015/28/MI Video aprīkojuma noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Kultūra” vajadzībām
JPD2014/31/MI Mēbeļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei Skautu ielā 1a, Jelgavā Līgums
JPD2016/90/MI Pārtikas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai Līgums
JPD2016/85/MI Telpu remontdarbi 2 (divās) Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
JPD2014/23/AK Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66” ietvaros
JPD2016/25/MI Loka maģistrāles rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze Izbeigts Līgums
JPD2015/4/AK Pārtikas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai
JPD2015/14/MI Saimniecības preču piegāde Jelgavas sociālo lietu pārvaldei Pārtraukts
JPD2014/2/MI Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” vajadzībām
JPD2016/68/MI Kancelejas preču piegāde Pārtraukts
JPD2014/212/MI Saimniecības preču piegāde Jelgavas sociālo lietu pārvaldei Izbeigts
JPD2016/63/MI Tūrisma informācijas elementu izgatavošana un uzstādīšana Jelgavas pilsētā Pārtraukts
JPD2016/53/MI Telpu remontdarbi un teritorijas labiekārtošana Zirgu ielā 47A, Jelgavā Pārtraukts
JPD2016/30/MI Rotaļu laukumu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana pirmskolas izglītības iestādēm
JPD2014/194/MI Iespieddarbu druka un piegāde JPPI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” Pārtraukts
JPD2016/23/MI Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Pārtraukts
JPD2014/186/MI Planšetdatoru piegāde Jelgavas Valsts ģimnāzijai Pārtraukts
JPD2014/185/MI Skatuves priekškara piegāde un uzstādīšana Jelgavas 4.sākumskolā Izbeigts
JPD2014/175/MI Multifunkcionālo kopēšanas un drukas iekārtu noma un tehniskā apkalpošana Pārtraukts
JPD2014/174/MI Ēku apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pārtraukts
JPD2016/76/MI Pārtikas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai Pārtraukts Līgums
5-95/50-2014 Remontdarbi Paula Lejiņa ielā 5-63, Jelgavā Līgums
5-95/43-2014 Par remontdarbiem Garozas ielā 31, Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā Līgums
5-95/44-2014 Remontdarbi Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9-111.,105.,42,16.,4, Jelgavā Līgums
JPD2014/152/MI Moduļveida ēkas piegāde un uzstādīšana Pārtraukts
KF/PĪG/2014/03 Specializētās traktortehnikas iegāde SIA “AGRITECH” 79900.00 Līgums
JPD2015/161/MI Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vajadzībām Pārtraukts
JPD2014/146/MI Pasta salas estrādes palīgtelpu – grimētavu būvniecība Pārtraukts
JPD2015/159/MI Jelgavas pilsētas sporta skolu audzēkņu nelaimes gadījumu apdrošināšana Pārtraukts
JPD2017/7/MI Jelgavas pilsētas pašvaldības informācijas sagatavošana un ievietošana drukātajos periodiskajos izdevumos
JPD2015/148/MI Jelgavas pilsētas sporta skolu audzēkņu nelaimes gadījumu apdrošināšana Pārtraukts
JPD2014/132/MI Remontdarbi Zirgu ielā 47A, Jelgavā Pārtraukts
JPD2014/130/MI 3D printeru piegāde izglītības iestādei „Jelgavas 5.vidusskola” un izglītības iestādei „Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” Izbeigts
JPD2015/133/MI Mācību līdzekļu piegāde JPPII „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai Izbeigts
JPD2015/132/MI Eglīšu piegāde Izbeigts
JPD2014/126/MI Rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zemenīte” Izbeigts
JPD2015/130/MI Biroja un IT tehnikas piegāde Izbeigts
JPD2014/120/MI Skatu albums „Jelgava” Izbeigts
JPD2015/117/MI Stacionāro diagonālo pacēlāju piegāde un uzstādīšana Izbeigts