-4.4 °C, 4.3 m/s, 85 %

Pirmsskolas izglītības iestāde “Alnītis”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Alnītis”

Adrese:  Brīvības bulvāris 31A, Jelgava, LV-3002

E-pasts:  alnitis@izglitiba.jelgava.lv

 

Kontakttālruņi

Vadītāja: 20119022

Sekretāre: 20119023

 

Izglītojamo skaits

118 izglītojamie (6 grupas)

 

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

Nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums 2023