4.8 °C, 4.8 m/s, 89.7 %

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte”

zemenite2.jpg

Adrese: R. Blaumaņa 14, Jelgava, LV-3001

Vadītāja: Anna Golovina

E-pasts: zemenite@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63025506, mob.: 26598669
Vadītājas vietnieki izglītības jomā, saimnieciskajā darbā: 63029156

Izglītojamo skaits

138 izglītojamie (6 grupas)

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

2022. gada pašnovērtējums

2023. gada pašnovērtējums

Nolikums

Personas datu apstrāde