23.4 °C, 1.1 m/s, 81.8 %

Izziņas

Izziņas

Sociāltiesiska rakstura izziņu, izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” arhīva fondos esošajām lietām

Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda veidlapa un tā, uzrādot pasi, jāiesniedz Izglītības pārvaldē 204. kabinetā.

Izziņu var saņemt 2 nedēļu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.

Izziņa ir bezmaksas.

veidlapa izziņas saņemšanai