23.4 °C, 1.1 m/s, 81.8 %

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldePakalpojumiInterešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa domes lēmums Nr.5/8 “JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2024. GADA 25. APRĪĻA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.24-13 “INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA”” nosaka kārtību, kādā Jelgavas valstspilsētas pilsētas pašvaldība īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, licences interešu izglītības programmu īstenošanai

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS NR. 5/8

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Iesniegums
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Programmas apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa domes lēmums nr. 5/9 “JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS” nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Neformālas izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas komisijas uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizēšanas kārtību

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS NR. 5/9

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS NR. 5/10_KOMISIJAS SASTĀVA APSTIPRINĀŠANA