Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā

LOGO_EKII-pa-labi_CMYK_mazais.jpg

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" ir uzsākusi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" īstenošanu.

 

Projekta mērķis: Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

 

Projekta aktivitātes:

 • Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa (aktivitātes ietvaros tiks veikta veco gaismekļu demontāža un 1374 LED gaismekļu montāža un aprīkošana ar kontrolieriem, apgaismojuma vadības un gaismekļu vadības blokiem);
 • Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcija (37 jaunu LED gaismekļu un parka tipa apgaismojuma laternu uzstādīšana, aprīkošana ar kontrolieriem un vadības bloku);
 • Gājēju un automašīnu plūsmas monitorings – sensori un programmatūra;
 • Ielu apgaismojuma modelēšanas poligona izveide pie Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas (apgaismojuma intensitātes un apgaismojuma laukuma modelēšanai pilsētvidē).

Projekta ietekme uz gaisa kvalitāti:

 • Plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 65 438,58 kgCO2 gadā;
 • CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,102 kgCO2 gadā/EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši.

 

Kopējās plānotās izmaksas: 1 005 290,00 euro, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 640 714,00 euro un 364 576,00 euro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

 

Projekta aktualitātes uz 19.10.2020.

Realizējot emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" aktivitātes "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā", šonedēļ uzsākta veco ielas gaismekļu nomaiņa pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem, kuri aprīkoti ar gaismekļu kontrolieriem un apgaismojuma attālinātās vadības sistēmas blokiem. Gaismekļi tiks nomainīti:

 • Vecā ceļa posmā no Kalnciema ceļa līdz Institūta ielai;
 • Rīgas ielas posmā (gājēju celiņam) no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai;
 • Akmeņu ielas posmā no Imantas ielas līdz Kronvalda ielai;
 • Emburgas iela posmā no Birzes ielas līdz Upes ielai;
 • Pilssalas ielā.

20201019_132626.jpg

 

20201019_134258.jpg

 

20201019_134503.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 06.12.2019.

 

Īstenota viena no siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projekta aktivitātēm

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" aktivitāte "Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcija, Jelgavā" realizēta 2019.gada novembra beigās. Aktivitātes plānotie darbi Stacijas parkā tika uzsākti 2019.gada jūlijā, parkā ir uzstādīti 37 jauni LED gaismekļi un parka tipa apgaismojuma laternas.

 

Laternas ir aprīkotas ar kontrolieriem, kas nodrošina automātisku gaismekļu darbību. Uztverot cilvēku klātesamību no 15 m attāluma, palielinās gaismas intensitāte. Integrētās dimmēšanas sistēma ļaus ilgtermiņā samazināt elektrības patēriņu līdz 50%. 

 

Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcijas kopējās izmaksas ir 79 560.60 eiro (ar PVN). Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcijas darbus veica SIA "A.C./D.C.". Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

 

20191115_091108.jpg

 

20191115_091440.jpg

 

20191115_091446.jpg

 

 

Projekta aktualitātes uz 17.10.2019.

 

Apgaismojums Stacijas parkā

Turpinot realizēt emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" aktivitāti, Stacijas parkā uzstādītas un pieslēgtas 37 jaunas parka tipa apgaismes laternas ar LED gaismekļiem.

 

Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Realizējot projektu, paredzēta elektroenerģijas patēriņa ekonomija 1,754 Mwh gadā. Saskaņā ar veiktajiem teorētiskajiem aprēķiniem jaunās paaudzes gaismu emitējošās diodes jeb LED gaismekļi, nodrošinās elektrības patēriņa samazinājumu uz 17% ar apgaismojuma līmeņa uzlabojumu.

 

Uzstādītās laternas tiks aprīkotas ar kontrolieriem, kas nodrošinās automātisku gaismekļu darbību, uztverot cilvēku klātesamību no 15 m attāluma, palielinoties gaismas intensitātei, un integrētās dimmēšanas sistēmu, kas ļaus samazināt apgaismojuma intensitāti saskaņā ar uzstādīto programmu, palielinot elektrības patēriņa samazinājumu līdz 50%.

 

Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas ir 79 560.60 eiro (ar PVN).

 

20191014_162743.jpg

 

20191014_161913.jpg

 

IMG-20191016-WA0000.jpg

 

 

 

Projekta aktualitātes uz 29.07.2019.

 

Realizējot emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" aktivitātes, Stacijas parkā uzsākta apgaismojuma rekonstrukcija. Parkā tiks uzstādītas 37 jaunas parka tipa apgaismojuma laternas ar LED gaismekļiem, kuras būs aprīkotas ar gaismekļu kontrolieriem un vadības blokiem. Darbus veic SIA "A.C./D.C." un tos plānots pabeigt novembrī.

 

 

Informācija sagatavota

JPPI "Pilsētsaimniecība"