Projekts "BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS"

SIP.jpg

Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta "BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS" pieteikums ir apstiprināts un projekts tiks īstenots, lai sasniegtu Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentā "Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2021. gadam" noteikto mērķu sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni attīstībai, pilnveidojot un stiprinot starpinstitucionālo sistēmu darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Projekta mērķauditorija ir Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, tieši neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

 

Ar šī projekta palīdzību tiks apzinātas jauniešu vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar jauniešiem izstrādāta un pilotēta praktisko aktivitāšu programma, izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā, ņemot vērā jauniešu individuālās karjeras izglītības prasmes un vēlmi pilnveidoties. Programmas izstrādes laikā tiks īstenotas pašvaldības, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju starpinstitūciju sadarbības aktivitātes. Jaunieši tiks iesaistīti Projekta plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā.  Projekta noslēgumā ir plānots apkopot informāciju par projekta rezultātiem un organizēt projekta rezultātu prezentācijas pasākumu, kas būs vērsts uz projekta aktivitāšu izzināšanu un popularizēšanu jauniešu un sabiedrības vidū kopumā.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

 

Projekta kopējais budžets ir 4299,95 EUR, īstenošanas laiks: no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim. Projekts "BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS" tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta kopējais budžets ir 4299,95 EUR, īstenošanas laiks: no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim.

 

Aktualitātes uz 26.02.2021.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina pilsētas jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem iesaistīties projektā "Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs", kurā no 14. aprīļa līdz 31. augustam, piedaloties dažādās aktivitātēs, varēs izprast un izvēlēties sev atbilstošāko profesiju. Pieteikšanās projektam ilgst no 1. līdz 15. martam.

 

"Ņemot vērā jauniešu interesi par profesijām, iesaistoties ikgadējās "Ēnu dienas" aktivitātēs, projekta "Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs" gaitā jauniešiem tiek piedāvāta iespēja padziļinātāk iepazīt vairāks profesiju jomas: medicīnu un farmāciju, būvniecību, informācijas tehnoloģijas, tirdzniecību un loģistiku, kā arī sabiedrisko ēdināšanu," informē projekta koordinatore jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle. Projektā jaunieši varēs apzināt savas vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar projekta karjeras speciālistu izstrādāt un pilotēt praktisko aktivitāšu "Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs" programmu (BPA programmu), izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā.

 

Dalībai projektā tiks uzņemti 75 Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām - jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji un citi. Īstenojot projektu, tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu. Brīvprātīgā darba veikšanā iesaistītās iestādes vai uzņēmuma loma projekta gaitā ir sniegt jaunietim iespēju veikt brīvprātīgo darbu izvēlētās profesijas vidē, ietverot apmācības, instruktāžu, darba "ēnošanu" un praktisku darbu izpildi.

 

Pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas, katram programmas dalībniekam plānots nodrošināt karjeras konsultanta apmācību klātienē grupās, tomēr, ja valstī pieņemtie noteikumi nebūs mainījušies, apmācības tiks organizētas attālināti. Apmācību laikā dalībnieki izzinās savas iespējamās profesijas un brīvprātīgā darba vietas, kā arī sastādīs savu individuālo karjeras plānu. Savukārt, savstarpēji vienojoties ar iestāžu vai uzņēmumu pārstāvjiem par sadarbību, jaunieši veiks topošās profesijas specifikas novērošanu un brīvprātīgā darba veikšanu.

 

Lai piedalītos projekta aktivitātēs, jaunieši aicināti pieteikties no 1. līdz 15. martam, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT. Dalībnieki tiks apstiprināti līdz 2021. gada 22. martam. Jautājumu gadījumā interesenti lūgti sazināties ar projekta vadītāju J.Grīsli pa e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 27842165.