Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta

Screen Shot 2021-03-14 at 21.09.51.png

Projekts Nr. 3.3.1.0/19/I/005

 

2020.gada 14.augustā Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/005 "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta" īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:
1. Būvdarbi:
1.1. Jauna ielas posma izbūve;
1.2. Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve;
1.3. Ārējā apgaismojuma izbūve;
1.4. Lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve;
1.5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve;
1.6. Elektroapgādes tīkla izbūve;
1.7. Pašvaldības sakaru kanalizācijas izbūve;
1.8. Gāzes apgādes tīklu izbūve;

 

2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

3. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

 

Rezultatīvie rādītāji:

 • 7 komersanti gūs labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā;
 • Komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā, izveidos 19 jaunas darba vietas;
 • No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušie komersanti nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plāno veikt 1 070 312,00 euro apmērā.

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 2 373 719,01 euro, no tām 1 068 596,78 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 307 941,85 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 997 180,38 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2021.gada 14.novembrim.

 

 

Projekta aktualitātes

 

23.07.2021.

 

SIA "BALTIJAS BŪVE" turpina Rubeņu ceļa un inženierkomunikāciju izbūves darbus posmā no Garozas ielas līdz Neretas ielai.

 

20210722_154430.jpg

 

Visā Rubeņu ceļa posmā ir izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli. Turpinās ūdensvada, lietus kanalizācijas, ielu apgaismojuma un pašvaldības sakaru kanalizācijas tīklu izbūve.

 

20210722_155233.jpg

 

Uzsākta ceļa apmaļu un gājēju/ velosipēdistu ceļa konstruktīvo kārtu izbūve un ietves bruģēšanas darbi.

 

20210722_155241.jpg

 

 

14.04.2021. 

 

SIA "BALTIJAS BŪVE" turpina jaunā ielas posma un inženierkomunikāciju izbūvi Rubeņu ceļā no Garozas ielas līdz Neretas ielai.

Rubeņu ceļā turpinās dažādu būvdarbiem traucējošu objektu nojaukšana un saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve. Objektā ir uzsākta  lietus kanalizācijas tīklu izbūve.

 

Rubenu_cels (1).jpg 

Rubenu_cels (2).jpg

 

Rubenu_cels (3).jpg

 

Rubenu_cels (4).jpg

 

 

11.01.2021.

SIA "BALTIJAS BŪVE" 2021. gada 18. janvārī ir uzsākusi Rubeņu ceļa posma un inženierkomunikāciju izbūvi posmā no Garozas ielas līdz Neretas ielai. Uzsākti dažādu būvdarbiem traucējošu objektu demontāžas darbi, koku un krūmu zāģēšanas darbi un saimnieciskās kanalizācijas izbūves darbi.

 

Būvdarbu ietvaros paredzēts realizēt vairākas būvniecības ieceres:

 • Būvprojekts "Savienojošās ielas starp Garozas ielu un Neretas ielu, Jelgavā (Rubeņu ceļa turpinājums) izbūve" – izstrādātājs SIA "PRO VIA"
 • Būvprojekts "Rubeņu ceļš 2I elektroapgāde Jelgavā" – izstrādātājs SIA "Metro"
 • Būvprojekts "Ūdensvada un kanalizācijas izbūve rūpnieciskajā teritorijā Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2, Jelgavā" – izstrādātājs SIA "Jura Voicehoviča projektēšanas birojs"
 • Tehniskā shēma "Ielas apgaismojums rūpnieciskajā teritorijā Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā" – izstrādātājs SIA "Metro"
 • Tehniskā shēma "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana Rubeņu ceļā, Jelgavā" – izstrādātājs SIA "Metro"
 • Tehniskais projekts "Vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūve pa Rubeņu ceļu Jelgavā" – izstrādātājs SIA "Zemgales projektu birojs".

 

Objektā paredzētie pasākumi:

 • Savienojošās ielas starp Garozas ielu un Neretas ielu izbūve no betona bruģakmens seguma, paredzot brauktuves platumu 7.00 m un garumu - 589 m;
 • Kopīga gājēju un velosipēdistu ietves izbūve no betona bruģakmens seguma – celiņa platums 3.00 m;
 • Pazemes inženierkomunikāciju izbūve (ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu, gāzes vada, elektroapgādes tīklu un pašvaldības sakaru kanalizācijas izbūve);
 • Ielas apgaismojuma izbūve;
 • Zaļās zonas sakārtošanas darbi.

IMG_3019.jpg

 

Shēma Nr.1

Rubenu_cels_piesleguma_no_Garozas_ielas_puses.jpg

 

Shēma Nr.2

Rubenu_cels_piesleguma_no_Neretas_ielas_puses.jpg

 

20201221_142058.jpg

 

IMG-20210118-WA0003.jpg

 

Rubenu_cels_no_Garozas_ielas_puses.jpg